مجله کودک 503 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 21

اگر آدمی به فضاییها اعلام کند که وجود دارد، شاید به هدفی برای نابودی از سوی آنان تبدیل شود! برخی دانشمندان فضایی میگویند که هیچ دلیل و تضمینی وجود ندارد که به ما ثابت کند موجودات فضایی احتمالی خشونتطلب نیستند. این گروه از دانشمندان عقیده دارند بهتر است قبل از اینکه دیر شود سفینههایی مانند دو کاوشگر «وویجر» که در حال خروج از منظومه شمسی هستند و میخواهند حضور ما را در عالم به موجودات احتمالی آن سوی منظومه شمسی اطلاع دهند به زمین بازگردانند. شاید که فضاییها استعمارگر باشند! غروب که شد مردم خسته به خانههایشان برگشتند. آنها همه چیز را از یاد برده بودند. فکر میکردند دیگر آن اتفاق تکرار نمیشود. با خیال راحت شام خوردند. بوی آبگوشت و اشکنه کشک که دو تا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 21