مجله کودک 503 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 26

یک قطره شعر ناصر کشاورز شعر من ای کاش میشد ذرهای خورشید باشد حرفهای آن ملایم مثل بوی بید باشد  بوی آن چون عطر گلها روح آدم را بگیرد گاه مثل دوربینی عکس شبنم را بگیرد  شعر، باید دستهایش مهربان و گرم باشد مثل پرهای پرنده جملههایش نرم باشد  اولین خروس بیدار شده بود و داشت آواز میخواند که رفتگر مثل برقگرفتهها از خواب پرید و بدون این که لباس گرمی بپوشد از خانه زد بیرون. در حیاط را باز کرد. نشست روی الاغ، با دو پایش محکم به پهلوی او زد. الاغ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 26