مجله کودک 503 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 32

«دوست رقیق من» عنوان مجموعه داستانی است که «هدی حدادی» آن را برای شما نوشته است. در فهرست کتاب عنوان سیزده داستان کوتاه آورده شده است که دوست رقیق من نام سومین داستان از این کتاب است. همه داستانها بسیار کوتاه هستند به جز داستان «یک روز از زندگی آدمک» که کمی طولانیتر از بقیه است. البته داستان آخر کتاب با نام «بوی هیچکس» هم کمی بلندتر از بقیه نوشته شده است. ناشر این مجموعه داستان، نشر پیدایش است و کتاب را در 1500 نسخه چاپ و منتشر کرده است. با هم قسمتی از داستان «یک روز از زندگی آدمک» را برای آشنایی بیشتر شما با کتاب میخوانیم. بین برو. «چشمه»، پسرک باهوش هم یک قاشق برداشت و دیوار خانهشان را خراش داد. همینطور که این کار را میکرد چشمش به خطها بود. دوستش فریدون که کممی دورتر از او بود گفت: چشمه! کار کن! این خطها

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 32