مجله کودک 505 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 15

مزاحم برای عملیات گودبرداری و پیریزی هستند. روش سنتی گذشته از ضریب ایمنی کم، زمان بیشتری را هم برای عملیات گودبرداری و پیریزی طلب میکند و این درحالی است که بحث زمان در ساخت و سازها بحث خیلی مهمی است. و اما در مورد روش میخکوبی، در این روش برا ی مهار خاک و جلوگیری از فرار آن از زیر ساختمانهای مجاور در حین گودبرداری، با توجه به تعداد طبقات ساختمان و عمق گودبرداری و مواردی از این دست سوراخهایی در زیر ساختمانها ایجاد کرده و سپس میلگردهایی درون آنها قرار میدهیم. طراحی چنین شبکهای یا توجه به خیلی از موارد از جمله نوع خاک صورت میگیرد. برگشتیم به ابتدای گفتگویمان و صحبت در مورد مکانیک خاک، پس از مطالعات و انجام محاسبات حالا میتوانیم تعیین کنیم که چه تعداد سوراخ، و یا چه فاصلههایی، و با چه عمقهایی، و با چه قطرهایی باید ایجاد کنیم. با ایجاد سوراخها و استفاده از میلگردها و تزریق دوغاب به آنها، خاک زیر ساختمانهای همسایه را به قدری مستحکم میکنیم که بتوانند در حین گودبرداری ایستایی خود را حفظ کرده و فرو نریزند. Õ عمق سوراخها حدوداً چقد راست؟ قطری حدوداً هشت سانتیمتر دارند و در عمقهای مختلفی ایجاد میشوند، میتوانند عمقی تا بیست و چهار متر داشته باشند. کردهاید، توی گودال است، میگوید تو رفتی توی لانه دیوها. چشمه به زحمت خندهای روی لبهایش آورد. آب دهانش را قورت داد. به چشمهای پدرش

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 15