مجله کودک 505 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 32

«چارلی و کارخانه شکلاتسازی» ماجرای پنج بچهی خوش شانس است که پس از ماجراهایی اجازه دارند وارد کارخانه مشهور شکلاتسازی شخصی به نام «ویلی وانکا» شوند و.. کتاب «چارلی و کارخانه شکلاتسازی» رمانی نوجوانانه است که توسط «رولد دال» نوشته شده و «مجموعه نجفخانی» آن را برای انتشارات افق ترجمه کرده است. نویسنده کتاب یکی از محبوبترین داستاننویسان و قصهگویان دوران ماست. او در سال 1990 میلادی (1379 هجری شمسی) درگذشت اما هنوز بیشتر آثارش مورد علاقه بچههاست. با هم بخشی از داستان چارلی و کارخانه شکلاتسازی را میخوانیم. - هیچی بابا! همهاش عروسک کهنه و دفتر پاره پوره بود. نمیدانم اینها را برای چی جمع کردهاند، هرچه هست خطری ندارد. خیال چشمه راحت شد و نفس عمیقی کشید. خیلی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 32