مجله کودک 506 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 23

مانده به پختن آش، کشکها را میخیساندند تا آمده ساییده شدن در تغارهای سفالی شوند. بعد هم نصفِ کیسهای آرد را خمیر میکردند تا رشته آش درست کنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 23