مجله کودک 506 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 506 صفحه 24

کار سختی بود اما همین که در نوازش نسیم، رشتههای نازک خمیر روی طنابهای مخصوص پهن میشد تا خشک شوند خستگیمان رفع میشد. بعد سراغ زیرزمین میرفتیم تا کاسههای ورشو

مجلات دوست کودکانمجله کودک 506صفحه 24