مجله کودک 508 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 24

از رفتار زشت خودش عذر خواست. مار سیاه، که هنوز زخم دُمش را فراموش نکرده بود، با دلخوری گفت: «خوب، گیرم که تو را بخشیدم! حالا از من چه میخواهی؟» مرد بافنده روی زمین

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 24