مجله کودک 509 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 509 صفحه 26

مهدی الماسی نیایش باران سنگِ تاریکی دل ما را شکست قطرههای اشک باریدن گرفت رو به لبخند تو وا شد چشمِ اشک نور در آیینه تابیدن گرفت بیرون آمد و با دیدن مرد بافنده، گفت: «ای بابا، باز هم که تویی! دیگر چه میخواهی؟» مرد، کیسههای مُهر شدهی دربار

مجلات دوست کودکانمجله کودک 509صفحه 26