مجله کودک 511 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 7

خدیجه همسر او بود زنی خندان و خوشخو بود برای شادی و غمها خدیجه یار خوشرو بود  لالالا شادیم، لالا غمم، آبادیم، لالا  خدا یک دختر زیبا به آنها داد، لالالا به اسم فاطمه، زهرا امید و مادر بابا لالالا کودکم لالا قشنگ و کوچکم لالا داخل غاری نیمه تاریک انداخت. در آن غار، مرد چوپانی با گوسفندان و بُزهایش پناه گرفته بود و استراحت میکرد. یک بُز شیطان، با دیدن حیوان غریبه، که از ترس میلرزید، به طرفش حمله کرد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 7