مجله کودک 511 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 12

امیر محمد لاجورد دنیاهایی از جنس نوشته قسمت اول محمدرضا کاتب، نویسندگی را از نوجوانی و از نوشتن برای کودکان و نوجوانان آغاز کرده است. البته فعلاً که دیگر مدتهاست برای بزرگسالان مینویسد. آثاری که او پدید آورده تا کنون چندین جایزه ادبی را به خود اختصاص داده است از جمله اینکه یکی از کتابهای او از طرف منتقدان به عنوان کتاب سال شناخته و برگزیده شده و جایزه برترین رمان سال منتقدان و نویسندگان مطبوعات را برده است. اگرچه اولین نوشتههای او درون مایهای از جنس طنز داشتهاند اما نوشتههای اکنون او، طعم و بوهای کاملاً متفاوتی دارند. راستش را بخواهید برای گرفتن مصاحبه از این آقای نویسنده، منتظر بودم با آقایی با ابروهای گرهخورده، اخمو، مغرور، بدون اعصاب، کمحرف، کم حوصله، نچسب، با خود مشکلدار، خودخواه، زود داغکن، اهل منم منم و... روبهرو شوم، اما چه اشتباهی، او بسیار نازنین، خوشمشرب، شاد، بذلهگو، گشادهرو، شیرین، مهربان، بچسب، پرانرژی، ساده و بیتکلف و خودمانی و خلاصه مجموعهای از یک عالمه صفات خوب است. تنها مشکل گرفتن مصاحبه از او این است که گفتگو بیشتر حالت گفت و گفت یا نمیدانم گو و گو را پیدا میکند! محترم، نجیب و با اصل و نَسَب بودهاند!» روباه، در حالی که با تعجب به حرفهای میمون گوش میداد، لبخندی زد و گفت: «آفرین به تو میمون! راستی که خیلی باهوش و زیرک هستی!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 12