مجله کودک 512 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 6

مهدی الماسی نیایش ابر با تو روشن است لحظههای من بیتو سرد و تیره و گرفتهام با تو چشمهی زلالِ گریهها خانهی هزار و یک فرشتهام «غاز و قو» مردی ثروتمند از بازار پرندهها، یک جوجه غاز و یک جوجه قو خرید و به خانه برد. او غاز را برای سُفرهی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 6