مجله کودک 512 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 18

خجالتی هستم خجالتی و کمرو بودن یکی از مشکلات مهم بچهها است. بیشتر بچهها، کمرویی و خجالتی بودن را در مدرسه، مهمانیها و در جمع دوستان تجربه کردهاند. این احساس بچهها را آزار میدهد. دیگر کمک میگرفت. پس دوان دوان تا کنار جاده رفت و در آنجا مردی رهگذر را دید و از او خواهش کرد که بیاید و گوزن را از چمنزار بیرون کند. مرد رهگذر نگاهی به اسب کرد و گفت: «من فقط به این شرط به تو کمک میکنم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 18