مجله کودک 512 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 22

در همان حال رایانه روشن ، ماشین لباسشویی در حال کار، جارو برقی به برق و ... «پَشه و شیر» روزی یک پشه به سراغ شیر، سلطان جنگل، رفت و با غرور به او گفت: «آهای، شیر! تو فکر میکنی خیلی شجاع و نیرومند

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 22