مجله کودک 512 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 36

سگ سگ حیوانی از زیررده گرگها و از راسته سگسانان است. این حیوان از روزگار قدیم اهلی شده است. با دو طرح دایره و بیضی که آنها را با دو خط منحنی متناسب به هم وصل کردهایم، نقاشی خود را شروع میکنیم. دو طرح مثلث شکل کوچک برای گوشها و یک چهار وجهی برای پوزه حیوان رسم میکنیم. طراحی دست و پا و دم حیوان را با نسبتهای هماندازه انجام میدهیم. میکرد و «بَهبَه» میگفت، چشمش به پاهای لاغر و نازک و درازش افتاد و از داشتن چنان پاهایی ناراحت و غصهدار شد. در همین

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 36