مجله کودک 514 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 14

اگر ما آدمهایی باشیم که وقتی به ما میگویند در این لیوانها چای نخورید چون سرطانزاست چندان توجهی به این صحبتها نمیکنیم، وقتی ما نسبت به سلامت خود بیتوجه باشیم حالا فرض کنید قرار باشد که توجیه شویم این لیوانها برای محیط زیست هم یک خطر محسوب میشوند، و یا مثلاً قرار باشد که متقاعد شویم تا حد امکان نباید از اسپریها استفاده کنیم چرا که باعث نازک شدن یا سوراخ شدن لایه اوزون خواهد شد. Õ این صحبتها چندان جدی گرفته نمیشوند. در صورتی که خیلی هم جدی هستند. باید تغییراتی در عادات و رفتارهای خود ایجاد کنیم و با محیط زیست خود مهربانانهتر رفتار کنیم. در اینجا بد نیست به یک جمله که یکی از استادانم میگفت اشاره کنم. او میگفت وقتی آخرین پرنده در حال خواندن آواز است شاید دیگر پاورچین پاورچین به انبار نزدیک شد، و همین که الاغ را دید، تصمیم گرفت او را بدَرد و دلی از عزا درآورد! با این فکر آرام آرام از پشت به الاغ نزدیک

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 14