مجله کودک 514 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 31

جدول مستطیل افقی 1.وسیلهی پرواز پرنده- شعر میگوید. 2.رفیق و همراه- طایفه و قبیله. 3.نامی زنانه به معنای نوردهنده و درخشان. 4.اشاره کردن. 5.دهان- حرکت شدید یا ضعیف هوا. 6.بزرگتر و رئیس- فرزند فرزند. عمودی 1.بیننده، و آگاه هم معنی میدهد. 2.عدد یازده- تنها و یگانه. 3.از اقوام ایرانی- تار و کدر. 4.فرمان. 5.غذای شب. 6.اشاره به نزدیک- بنیاد و پایه. 7.نام مبارک مولای شیعیان- ضمیر سوم شخص مفرد غایب. 8.قسمتی از دستگاه گوارش، بعد از معده. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول 60 خانه­ای و هرروز موقع غروب که شکارچی و ماهیگیر از شکار و صید روزانه به خانه برمیگشتند، در میان راه به هم میرسیدند و محصول کارشان را با هم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 31