مجله کودک 516 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 516 صفحه 13

به آن مشتری یا کلاً به همه مشتریهایم میزنم هم حرف درستی است. واقعیت این است که خیلی زیاد به کیفیت اسباببازیها اهمیت میدهم. یک نگاه به اسباببازیهایی که در اینجا هستند بیاندازید، تک به تک هرکدام از آنها را پیش از خرید انتخاب کردهایم. نتیجه این میشود که میتوانم خیلی با اطمینان با مشتریهایم صحبت کنم. در خرید خود خیلی دقت میکنیم و همین سبب میشود تا الان با خاطری جمع به شما بگویم این اسباببازیها همگی خوب و با کیفیت و حتی بعضی از آنها تک هستند. Õ تک؟ این را که دیگر نگویید. این اسباببازیها را حتی اگر با وسواس هم انتخاب کرده باشید دلیل نمیشود که فقط شما آنها را داشته باشید چون تولیدکننده آنها، به دیگر فروشندههای اسباببازی هم از همانها فروخته است. اما میتوانم به تعدادی از این اسباببازیها اشاره کنم که اگر شما در اکثر اسباببازیفروشیها بگردید مشابه آنها را پیدا نخواهید کرد. Õ پس چطور در فروشگاه شما پیدا میشود؟ غیر از اینکه بعضی از این کالاها را خودمان سفارش دادهایم بعضی از آنها را هم پس از اینکه کسی وارد کرده اگر ببینیم کیفیت خوبی دارد یک جا همهاش را میخریدم. همین میشود که مشابه آنها را در جایی دیگر نمیبینید. همانطور هم که میدانید خیلی از شرکتهای تولیدکننده محصولات خود را تنها به شخصی که نمایندگی آن شرکت را دارد میدهند. خب ما هم طبعاً پس از سالها کار کردن در زمینه اسباببازیها با این افراد آشنا هستیم و میدانیم اسباببازیهای خوب را چه کسانی وارد میکنند. Õ شما که هی کیفیت کیفیت میکنید میبینم که تعداد محصولات چینی هم لابلای اسباببازیهایتان کم نیستند. اشاره کردم، بههر حال ما مجبوریم به نحوی عمل کنیم که آنچه عرضه میکنیم علاوه بر اینکه در شأن فروشگاهمان باشد با قدرت خرید مردم هم مطابقت داشته باشد. اسباببازیهای چینی هم داریم اما حتی هرکدام از آنها را هم با حساسیت زیادی انتخاب کردهایم و محصولاتی هستند که اگرچه در چین تولید شدهاند اما تحت لیسانس یک تولیدکننده معتبر هستند. Õ از اسباببازیهایتان به شدت دفاع میکنید. را پیدا کرد و با منقارش آن را گرفت و بیرون کشید. گرگ، دهانش را بست و با خوشحالی گفت: «اخیش! راحت شدم!»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 516صفحه 13