مجله کودک 210 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 210 صفحه 15

••• تصویری از کتاب ((گورو گرانت صاحب))، کتاب مقدس سیک­ها. این کتاب 1430صفحه دارد و در آن اشعار و نوشته­هایی از آیین هندو و حتی اشعاری از مسلمانان هندی قرار داده شده است. ••• این وسیله بادبزن مانند، ((چائوری)) نام دارد. چائوری هنگامی که کتاب مقدس سیک­ها خوانده می­شود بر بالای کتاب تکان داده می­شود. با این کار سیک­ها مسئولیت خود برای حفاظت از کتاب را نشان می­دهند. همچنین سیک­ها هنگام حرکت دادن کتاب نیز، این وسیله را تکان می­دهند. جنس چائوری از موی گاو نر است. ••• سیک­های هندی، طی مراسمی، کتاب مقدس خود را بر تخت مخصوص قرار می­دهند، آنرا با پارچه و گل تزیین می­کنند و در خیابان­های شهر حرکت می­دهند. ••• سیک­ها، هنگام قرائت کتاب ((گورو گرانت صاحب)) آنرا در محلی ویژه قرار می­دهند و روی آنرا با پارچه مخصوصی می­پوشانند. به این ترتیب آنها کتاب خود را بر تخت می­نشانند. ----- نام اسلحه: A2 - AUG طول: 69 تا 79 سانتی متر وزن: سه کیلو و ششصد گرم خشاب: 30 فشنگ حداکثر بُرد: 1000 متر بُرد موثر: 400 متر -----

مجلات دوست کودکانمجله کودک 210صفحه 15