مجله کودک 11 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 11 صفحه 8

شکوه قاسم نیا صدای باد می­آید دوباره، شکسته باز هم بغض ستاره نم باران نشسته باز امشب به چشم ابرهای پاره پاره. ببین ماهی به زیر آب رفته زبس که گریه کرده خواب رفته گرفته پیش چشم ماه را ابر ببین از شهر شب، مهتاب رفته دل گنجشکها از غم شکسته، کبوترها چه غمگینند و خسته! ببین از لانه­ها در حال کوچند، پرستوهای غمگین دسته دسته در سوگ امام علی (ع) زمین و آسمان دلگیر و تار است به روی شیشه­ها گرد و غبار است. نمی­خواند قناری دیگر آواز دل او هم شکسته، سوگوار است. صدای گریه می­آید ز هر سو بهاری بود و رفت از این جهان او. همه با بغض می­گویند امشب: «علی کو؟ وای علی کو؟وای علی کو؟»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 11صفحه 8