پیام
مصیبت های جانگداز فلسطین
پیام به عموم مسلمین و دولت های اسلامی و عربی (مصیبت های جانگداز فلسطین)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 م‍ه‍ر ‭1351

زمان (قمری) : 3 رم‍ض‍ان‌ ‭1392

شماره صفحه : 458

موضوع : مصیبت های جانگداز فلسطین

زبان اثر : فارسی

مناسبت : فرا رسیدن «ماه مبارک رمضان»

مخاطب : عموم مسلمین، دولت های اسلامی و عربی و انقلابیون فلسطینی

پیام به عموم مسلمین و دولت های اسلامی و عربی (مصیبت های جانگداز فلسطین)

پیام

زمان: 19 مهر 1351 / 3 رمضان 1392[1]

مکان:  نجف

موضوع: مصیبتهای جانگداز فلسطین

مناسبت: فرا رسیدن «ماه مبارک رمضان»

مخاطب: عموم مسلمین، دولتهای اسلامی و عربی و انقلابیون فلسطینی

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     با حلول شهر مبارک رمضان ماه رحمت و غفران و برکت از خداوند متعال مسئلت‏‎ ‎‏می نمایم که عموم مسلمین را بیش از پیش به تکالیف و مسئولیتهایی که خداوند عالم به‏‎ ‎‏عهدۀ آنها گذاشته است متوجه فرماید؛ مسئولیت حفظ قوانین الهی و عمل به قرآن کریم‏‎ ‎‏که اساس عَوْد‏‎[2]‎‏ عظمت و مجد اسلام و مسلمین است مسئولیت حفظ وحدت کلمه و‏‎ ‎‏مراعات اخوت ایمانی که ضامن استقلال ممالک اسلامی و خروج از نفوذ استعمار‏‎ ‎‏است؛ مسئولیت گذشتن از منافع شخصی و فداکاری در راه به دست آوردن آنچه تاکنون‏‎ ‎‏به واسطۀ اختلاف کلمه از دست داده اند؛ مسئولیت سنگین دولتهای ممالک اسلامی در‏‎ ‎‏عمل به قرآن، اسلام و بیرون رفتن از قید استعمار و بودن در خدمت ملت اسلام؛‏‎ ‎‏مسئولیتهایی که در عصر حاضر شاید از اعصار گذشته بیشتر باشد؛ عصری که پنجه های‏‎ ‎‏خبیث استعمار تا اعماق کشورهای اسلامی فرو رفته و با تمام قوا و وسایل ممکنه به‏‎ ‎‏توسط ایادی خود کوشش دارد تفرقه در بین مسلمین و سران ممالک اسلامی ایجاد کند‏‎ ‎‏و با وسایل گوناگون آنها را از تمسک به اسلام و قرآن باز دارد؛ تا با دل راحت به اهداف‏‎ ‎

‏غیر انسانی خود ـ که بهره برداری از طبقۀ محروم است ـ برسد. عصری که استعمار با‏‎ ‎‏گماشتن اذناب خود در گوشه و کنار ممالک اسلامی به اسمهای مختلف و عناوین‏‎ ‎‏فریبنده ـ و احیاناً به اسم اسلام ـ فرهنگ قرآن را عقب زده و راه را هر چه بیشتر برای‏‎ ‎‏بهره برداری خود باز می کند، آن ایران و آنچه در آن می گذرد که همه مصیبتهای‏‎ ‎‏جانگداز است؛ این فلسطین که اکنون در رأس مصیبتهاست؛ این اختلاف کلمه و‏‎ ‎‏سرسپردگیهای بعضی از سران ممالک اسلامی که با داشتن منابع طبیعی سرشار و ذخایر‏‎ ‎‏گرانبها و جمعیت هفتصد میلیونی نتوانسته اند دست استعمار و صهیونیسم را از بلاد‏‎ ‎‏اسلامی قطع کرده و به نفوذ ایادی آن پایان بخشند؛ این هواهای نفسانیه و دست نشاندگی‏‎ ‎‏بعضی دوَل عربی است که موجب شده جمعیت صد میلیونی عرب نتوانند فلسطین را از‏‎ ‎‏چنگال اسرائیل برهانند.‏

‏     باید بدانند که مقصود دوَل بزرگ استعمار از ایجاد اسرائیل، تنها اشغال فلسطین‏‎ ‎‏نیست؛ بلکه اگر به آنان فرصت داده شود، تمام کشورهای عربی ـ العیاذبالله ـ به سرنوشت‏‎ ‎‏فلسطین دچار خواهند شد. اکنون که گروهی از مردان فداکار فلسطین به منظور تعیین‏‎ ‎‏سرنوشت خویش ، به دست خویش ـ که همانا آزادی فلسطین است ـ بر ضد مشتی‏‎ ‎‏غاصب متجاوز قیام مردانه کرده اند و به جان ، برای رهایی اراضی مغصوبه و سرزمینهای‏‎ ‎‏اشغال شده کوشش می کنند، می بینیم که عمال استعمار، دیروز با آنان در اردن چه‏‎ ‎‏کردند‏‎[3]‎‏ و امروز در لبنان چه می کنند. تبلیغات و دسایس سوء و همه جانبه در کار است؛‏‎ ‎‏دستهای ناپاک اذناب استعمار به فعالیت مشغول است که طوایف مسلمین را از این گروه‏‎ ‎‏فداکار جدا کند، و آنان را از مراکز حساس سوق الجیشی ـ که امکان عملیات و ضربه زدن‏‎ ‎‏به قوای غاصب اسرائیل از آنجا میسر است ـ بیرون براند.‏

‏     آیا با این وضع، مسلمین و دوَل کشورهای اسلامی در مقابل خداوند تعالی در مقابل‏‎ ‎‏عقل و وجدان، تکلیفی ندارند؟ مردان فداکار فلسطین به دست عمال استعمار در‏‎ ‎

‏کشورهای مستعمره کوبیده شوند و اینها ساکت نشینند یا دامن به این مقصد کثیف زنند؟‏‎ ‎‏آیا دوَل عربی و سکنۀ مسلمانِ این ممالک نمی دانند که با شکست این گروه، سایر‏‎ ‎‏کشورهای عربی از شرّ این غاصب خبیث آسوده نخواهند ماند؟‏

‏     اکنون بر عموم مسلمین و دوَل کشورهای اسلامی، و خصوصْ بر دوَل عربی، لازم‏‎ ‎‏است برای حفظ استقلال خود، از این گروه مجاهد نگهداری کنند و به آنان کمک‏‎ ‎‏نمایند، و از رساندن اسلحه و آذوقه به آنان دریغ نورزند؛ و بر فداییان مجاهد لازم است‏‎ ‎‏با توکل به خدای متعال و تمسک به قرآن کریم، از کوشش در این راه مقدس دریغ‏‎ ‎‏ننمایند و سردیهای بعضی عناصر موجب سردی آنها نشود، و نیز  اکیداً  لازم است در هر‏‎ ‎‏نقطه ای هستند با اهالی آنجا خوش رفتاری کنند و به وظایف اخوت ایمانی عمل نمایند.‏

‏     از مسلمین بیدار و آگاه و خصوصْ بندگان خالص خداوند و علمای اعلام امیدوارم‏‎ ‎‏که در این ایام متبرکه برای رهایی مسلمین از چنگال خبیث اجانب دعا کنند، و در مجامع‏‎ ‎‏شهر مبارک رمضان و دیگر اجتماعات بزرگ اسلامی مانند اجتماع جمعه و مراسم حج‏‎ ‎‏حقایق را به گوش عموم مسلمین برسانند و پیروان قرآن را به وحدت کلمه و تشریک‏‎ ‎‏مساعی، برای آزادی فلسطین و حل مشکلات خانمانسوزی که گریبانگیر ملت اسلام‏‎ ‎‏است، دعوت نمایند.‏

‏     از خداوند متعال مسئلت می نمایم که دست اجانب را از بلاد مسلمین قطع فرماید. «انّه‏‎ ‎‏سمیعٌ مجیب».‏

‏سوم شهر رمضان المبارک 1392‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

 

  • ـ در صحیفۀ نور (دورۀ 22 جلدی)، ذیل تاریخ 19 / 8 / 51 درج شده است: در حالی که پیام به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان صادر شده و تاریخ مندرج در نسخۀ خطی سوم رمضان المبارک 1392 (19 / 7 / 51) است. ولی در صحیفۀ  نور (دورۀ جدید) تاریخ اصلاح گردیده. ضمناً متن مندرج در صحیفۀ نور با متن نسخۀ خطی که تصویر آن در کتاب  نهضت امام خمینی، ج3، ص 822 درج گردیده، مغایرتهای فراوانی دارد. احتمالاً علت تفاوتها آن است که صحیفۀ نور  از ترجمۀ فارسی متن عربی استفاده کرده است.
  • ـ بازگشت.
  • ـ اشاره به فاجعۀ کشتار فلسطینی ها در سپتامبر سیاه (1970 م.) در اردن به دست شاه حسین.