فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏23 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارمندان بانکهای قم و کاشان (تغییر سیستم بانکی)‏1‏

‏               لزوم طاغوت زدایی از مراکز دولتی1‏

‏               شکست مکاتب با عرضۀ صحیح اسلام2‏

‏               مأموران دست نشانده2‏

‏               تلاش برای رفع مشکلات3‏

‏24 / 1 / 1358‏   نامه به آقای بهاء الدین محلاتی (فتنه انگیزی مفسدان)‏4‏

‏24 / 1 / 1358‏   حکم و انتصاب آقای علی تهرانی به عنوان قاضی شرع دادگاههای انقلاب خراسان‏5‏

‏24 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان دختر (حفظ وحدت وحضور درصحنه ها)‏6‏

‏               پیشتازی بانوان در مبارزه6‏

‏24 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع پاسداران و مردم گنبد کاوس (جنایات امریکا و مقابله با آن)‏8‏

‏               فاجعۀ گنبدکاوس، توطئۀ عوامل امریکا و اجانب8‏

‏               لزوم پایداری در برابر اشرار9‏

‏24 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع خانوادۀ شهدای گنبد (اظهار تأثر از فجایع منطقه)‏10‏

‏               ‏‏جوانهای شما جوانهای ما بودند‏‏10‏

‏24 / 1 / 1358‏   سخنرانی درجمع پرسنل بیمارستانهای تهران (وظیفۀ پزشکان وپرستاران)‏12‏

‏25 / 1 / 1358‏   نامه به آقای محمد هاشمیان رفسنجانی (رسید وجوهات شرعی و پاسخ سؤال)‏13‏

‏25 / 1 / 1358‏   نامه به آقای سید اصغر ناظم زاده و امضای صرف وجوه شرعیه‏14‏

‏25 / 1 / 1358‏   حکم به آقای محمدعلی گرامی جهت رسیدگی به وضع مردم و کمیته های شهرکرد‏15‏

‏25 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع لشکر 92 زرهی اهواز (توطئۀ عوامل امریکا و بیگانگان)‏16‏

‏               ‏‏لزوم استمرار نهضت‏‏16‏


‏               ‏‏هوشیاری در برابر توطئۀ عوامل بیگانه‏‏16‏

‏25 / 1 / 1358‏   سخنرانی درجمع دانشجویان وپاسداران (توطئۀ دشمن درمراکز کارگری)‏18‏

‏26 / 1 / 1358‏   پیام تشکر به اهالی گرّوس و بیجار (پشتیبانی از انقلاب اسلامی)‏19‏

‏26 / 1 / 1358‏   پیام به ملت ایران و اعلام روز ارتش (وظایف متقابل ملت و ارتش)‏20‏

‏26 / 1 / 1358‏   نامه تشکر به آقای جواد غروی علیاری (تبریک پیروزی جمهوری اسلامی)‏22‏

‏26 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (انقلاب اسلامی و نهضتهای پیشین ـ ارتش)‏23‏

‏               ‏‏مدفون شدن طاغوت‏‏23‏

‏               ‏‏تفاوت انقلاب اسلامی با نهضتهای پیشین‏‏23‏

‏               ‏‏خیانت در پوشش دلسوزی برای کارگر‏‏24‏

‏               ‏‏ارتش حافظ استقلال کشور‏‏24‏

‏27 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارگران و نانوایان قم (مشکلات مستضعفان و چاره جوییهای آن)‏26‏

‏               ‏‏آشفتگیهای انقلاب‏‏26‏

‏               ‏‏رفع مشکلات محرومان و مستضعفان‏‏26‏

‏               ‏‏رفع اختلافات ننگین طبقاتی‏‏27‏

‏27 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع پاسداران تهران (خنثی سازی توطئه ها و سازندگی کشور)‏29‏

‏               ‏‏پیامدهای انقلاب‏‏29‏

‏               ‏‏دستهای مرموز، در آستانۀ سازندگی‏‏29‏

‏               ‏‏دست امریکا و عمال آن را قطع کنید‏‏30‏

‏               ‏‏اخطار به ملت ایران‏‏31‏

‏28 / 1 / 1358‏   پیام تشکر به آقای احمد حسن البکر (تبریک استقرار جمهوری اسلامی)‏32‏

‏28 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع عشایر خوزستان (توطئۀ ضد انقلاب)‏33‏

‏               ‏‏محرومیت در سراسر ایران‏‏33‏

‏               ‏‏جوّ سازی و کارشکنی برای کودتا‏‏33‏

‏29 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع مسئولان کمیته های انقلاب (ضرورت ابقای کمیته هاو تصفیۀ آنها)‏35‏

‏               ‏‏فلسفۀ وجودی کمیته ها‏‏35‏

‏               ‏‏نابسامانیها و خودسریها در برخی کمیته ها‏‏36‏

‏               ‏‏ضرورت وجود کمیته ها و پاسداران‏‏37‏

‏               ‏‏تصفیه و اصلاح کمیته ها‏‏38‏


‏               ‏‏مخالفت با رفراندم یعنی مخالفت با ملت‏‏39‏

‏               ‏‏کارشکنی در امر کشاورزی، و در کارخانه ها‏‏39‏

‏               ‏‏فرصت طلبیهای اخلالگرانه‏‏40‏

‏               ‏‏جریان سازیهای ساواک‏‏41‏

‏               ‏‏زمینه سازی برای بازگشت جهانخواران‏‏42‏

‏               ‏‏تبلیغات علیه روحانیت‏‏43‏

‏               ‏‏پیامبران، پیشتاز توده ها در مبارزه با قدرتمندان‏‏44‏

‏               ‏‏پرچمداران جنبشهای آزادیبخش‏‏45‏

‏               ‏‏استقبال توده ها برای رأی به «جمهوری اسلامی»‏‏46‏

‏               ‏‏جَوسازی بر ضد نیروها و نهادها‏‏47‏

‏               ‏‏هشدار به دوستان اشتباهکار‏‏48‏

‏               ‏‏لزوم اصلاح و تصفیۀ کمیته ها‏‏48‏

‏               ‏‏خلع سلاح گروهکها‏‏49‏

‏               ‏‏مسئولیت سنگین روحانیت‏‏50‏

‏               ‏‏انجام وظایف اسلامی و دشواریهای جانبی‏‏51‏

‏               ‏‏مخالفتهایی بر پایۀ هوسبازی و یا براندازی‏‏53‏

‏29 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع فرهنگیان رفسنجان (عوامل پیروزی ـ اهمیت کار فرهنگی)‏54‏

‏               ‏‏عنایات غیبی الهی در انقلاب‏‏54‏

‏               ‏‏توجه به خداوند، تحول درونی، رمز پیروزی‏‏55‏

‏               ‏‏توجه به خدا رمز پیروزی‏‏56‏

‏               ‏‏چهرۀ واقعی مدعیان هوادار خلق‏‏56‏

‏               ‏‏فرهنگ، اساس استقلال کشور‏‏57‏

‏30 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع عشایر (خیانتها و کارشکنیهای گروهکها)‏59‏

‏               ‏‏عنایت الهی در تحول و پیروزی ملت‏‏59‏

‏               ‏‏نگاهی به خیانتهای بیشمار گروهکها‏‏60‏

‏30 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت کلمه)‏62‏

‏               ‏‏لزوم شناخت عوامل پیروزی‏‏62‏

‏               ‏‏هشدار به ضد انقلاب‏‏63‏


‏31 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع هیأت نمایندگی عربستان سعودی (نقش اسلام در پیروزی)‏65‏

‏               ‏‏مسجد، مرکز جنبش و خیزش‏‏65‏

‏               ‏‏نقش اسلام در پیروزی مسلمانها‏‏65‏

‏               ‏‏خطر اسرائیل‏‏66‏

‏               ‏‏اندرز به سعودی ها‏‏67‏

‏               ‏‏سرمشق قرار دادن تاریخ‏‏67‏

‏31 / 1 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (خطر گروهکها و لزوم رویارویی با آنان)‏69‏

‏               ‏‏اسلام هنوز در ایران پیاده نشده است‏‏69‏

‏               ‏‏وظیفۀ رویارویی با گروهکها و دیگر فتنه گران‏‏69‏

‏               ‏‏گروهکها و الهام پذیری از امریکا‏‏70‏

‏               ‏‏هشدار به ملت پیرامون غائله آفرینی ها‏‏71‏

‏1 / 2 / 1358‏   حکم انتصاب آقای سید کاظم نورمفیدی به سمت قاضی شرع گرگان‏72‏

‏1 / 2 / 1358‏   حکم به آقای صادق احسانبخش جهت رسیدگی به کمیته های رشت و حومه‏73‏

‏1 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع نمایندگان روحانی کُرد (محرومیت ملت به دست رژیم پهلوی)‏74‏

‏               ‏‏ایجاد محرومیت توسط رژیم پهلوی‏‏74‏

‏               ‏‏دو خاطره از دوران رضاخان‏‏75‏

‏               ‏‏اطلاعات ناگفتنی از عصر پهلوی‏‏76‏

‏               ‏‏زندان 35 میلیون نفری‏‏76‏

‏               ‏‏همکاری اقشار ملت در سازندگی‏‏77‏

‏               ‏‏نبودن تبعیض در اسلام‏‏78‏

‏               ‏‏حکومت انتقالی‏‏79‏

‏1 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان و روحانیون و تأکید بر مسائل اصلی انقلاب‏80‏

‏               ‏‏اهتمام به مسائل اصلی انقلاب‏‏80‏

‏               ‏‏کارشکنی گروهکها به تحریک امریکا‏‏81‏

‏               ‏‏اتحاد برای قطع دست خیانتکاران‏‏82‏

‏2 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع نیروهای نظامی (مجاهدت ملت ایران ـ توطئه علیه روحانیت)‏84‏

‏               ‏‏انقلاب اسلامی ایران در راه نجات بشریت‏‏84‏

‏               ‏‏روحانیت دژ تسخیرناپذیر اسلام‏‏85‏


‏               ‏‏هشدار به ملی گراها‏‏86‏

‏2 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری (پیوند ملت با نیروی انتظامی)‏87‏

‏2 / 2 / 1358‏   سخنرانی با حضور سفیر ایران در فرانسه (واژگونی رژیم 2500 ساله)‏88‏

‏               ‏‏واژگونی رژیم 2500 ساله با ارادۀ الهی‏‏88‏

‏               ‏‏حرکات مذبوحانه‏‏88‏

‏               ‏‏مدعیان دفاع از حقوق بشر‏‏89‏

‏2 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع افسران و درجه داران (پیوند ارتش و ملت ـ عفو نیروهای انتظامی)‏91‏

‏               ‏‏روز مبارک‏‏91‏

‏               ‏‏ارتش در صدر اسلام‏‏92‏

‏               ‏‏عفو عمومی‏‏92‏

‏               ‏‏دعوت به استواری و پایداری‏‏93‏

‏2 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل ارتش (پیوند ارتش و ملت ـ حفظ سلسله مراتب در ارتش) ‏94‏

‏               ‏‏توطئه برای جدایی ارتش از ملت‏‏94‏

‏               ‏‏حفظ سلسله مراتب در ارتش‏‏94‏

‏2 / 2 / 1358‏   پیام به بانوان جنوب تهران (بانوان پیشقدم در نهضت)‏96‏

‏3 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع فرماندهان ترابری ارتش (نقشه های شوم دشمنان)‏97‏

‏               ‏‏غائله آفرینیهای استعمار‏‏97‏

‏3 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل پایگاه دریایی شمال (اعتصام به حبل الله )‏99‏

‏               ‏‏اعتصام به حبل الله ‏‏99‏

‏               ‏‏نقش نیروهای نظامی و انتظامی در انقلاب‏‏99‏

‏3 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و مردم ساوه (وحدت کلمه)‏101‏

‏3 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع پاسداران میدان خراسان (تقدیر از زحمات پاسداران)‏102‏

‏4 / 2 / 1358‏   بیانات خطاب به هیأت کوبایی (پشتیبانی از انقلاب ـ وحدت دولتها و ملتها)‏103‏

‏               ‏‏انقلابی برخاسته از عقاید و ایمان‏‏103‏

‏               ‏‏دولتها در خدمت ملتها‏‏103‏

‏4 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع رؤسای دفاتر ازدواج و طلاق تهران و حومه (تحول روحی ملت)‏105‏

‏               ‏‏بسیج اقشار ملت برای آبادانی کشور‏‏105‏

‏               ‏‏حماسه آفرینیها‏‏106‏


‏               ‏‏توجه به معنویات، رمز پیروزی‏‏106‏

‏               ‏‏مسئولیت بزرگ متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق‏‏107‏

‏4 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای جامعۀ زنان خارجی مقیم ایران (مدعیان حقوق بشر)‏109‏

‏               ‏‏عدم دسترسی به عمق جنایات شاه‏‏109‏

‏               ‏‏دروغ پردازیهای بنگاه خبری استعمار‏‏110‏

‏               ‏‏مدعیان حقوق بشر در خدمت ابرقدرتها‏‏111‏

‏               ‏‏رسوا نمودن دستگاههای دروغ پراکنی‏‏111‏

‏4 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان شهرهای تهران و ... (برکات انقلاب ـ دستهای تفرقه انداز)‏113‏

‏               ‏‏قطع دستهای تفرقه انداز‏‏113‏

‏4 / 2 / 1358‏   سخنرانی درجمع نیروی هوایی دزفول (شکست ناپذیری نیروهای الهی)‏115‏

‏4 / 2 / 1358‏   سخنرانی درجمع اعضای سازمانهای مختلف دولتی (حفظ وحدت کلمه)‏116‏

‏4 / 2 / 1358‏   سخنرانی درجمع اعضای هیأتی از لیبی(نجات مستضعفان ـ قضیۀ آقای موسی صدر)‏117‏

‏               ‏‏آرمان قرآنی‏‏117‏

‏               ‏‏انقلاب ایران، الگو برای مستضعفان جهان‏‏118‏

‏5 / 2 / 1358‏   نامه تشکر به آقای سید مهدی یثربی (تبریک استقرارجمهوری اسلامی)‏121‏

‏5 / 2 / 1358‏   حکم  به آقای محمد اشرفی در مورد ادامۀ اقامت در خوزان همایونشهر‏122‏

‏5 / 2 / 1358‏   نامه تشکر به آقای حبیب بورقیبه (تبریک پیروزی جمهوری اسلامی)‏123‏

‏5 / 2 / 1358‏   بیانات خطاب به سفیر تونس در ایران (علل ناتوانی ملتهای مسلمان)‏124‏

‏5 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل ارتش (زندگی رؤسای حکومت در صدر اسلام)‏126‏

‏               ‏‏رئیس حکومت در صدر اسلام‏‏126‏

‏               ‏‏غلبۀ قدرت الهی ارتش و ملت بر قدرتها‏‏126‏

‏               ‏‏توصیه به ارتش‏‏127‏

‏               ‏‏صبر انقلابی در رفع مشکلات‏‏128‏

‏5 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع خانوادۀ شهدا و کسبۀ آمل (منت خداوندی ـ حفظ رمز پیروزی)‏129‏

‏               ‏‏منّتهای الهی‏‏129‏

‏               ‏‏حفظ رمز پیروزی‏‏129‏

‏5 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع معلمان مدرسۀ قرآن پاوه (استقلال در پرتو قرآن)‏131‏

‏5 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان قم (بانوان و انقلاب ـ خنثی کردن خیانت نفاق افکنان)‏132‏


‏               ‏‏بانوان، پیشتازان نهضت‏‏132‏

‏               ‏‏نیاز اسلام به زنان و مردان فداکار‏‏132‏

‏               ‏‏خطر تکرار توطئۀ مشروطه‏‏133‏

‏               ‏‏تفاوت آزادی با توطئه‏‏133‏

‏5 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع نمایندگان کارکنان گمرکات ایران (حقیقت نور)‏135‏

‏               ‏‏حقیقت نور‏‏135‏

‏               ‏‏نور آزادی و استقلال‏‏135‏

‏               ‏‏شهادت طلبی جوانان‏‏136‏

‏               ‏‏همه با هم در راه سازندگی‏‏137‏

‏6 / 2 / 1358‏   بیانات خطاب به مسعود رجوی و همراهان (عنایت اسلام به آزادی)‏139‏

‏6 / 2 / 1358‏   بیانات خطاب به نمایندگان رابرت موگابه (مبارزه اسلام با نژادپرستی)‏140‏

‏7 / 2 / 1358‏   پیام به علمای ساری (بازگشت علما به ساری و نظارت بر کمیته ها)‏142‏

‏7 / 2 / 1358‏   مصاحبه و پاسخ استفتاء با رادیو ـ تلویزیون و یکی از بیماران در مورد پیوند اعضا‏143‏

‏7 / 2 / 1358‏   سخنرانی درجمع کارگران چیت سازی تهران (کارگران از دیدگاه اسلام)‏144‏

‏7 / 2 / 1358‏   سخنرانی درجمع دانشجویان مدرسۀ عالی شمیران (جمهوری اسلامی و محتوای آن)‏145‏

‏7 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان سنندج (مشکلات کشور ـ شوراهای منطقه ای)‏146‏

‏               ‏‏محرومیتهای ایران در عصر پهلوی‏‏146‏

‏               ‏‏رژیم پهلوی عامل فقر ملت‏‏147‏

‏               ‏‏آبادی خرابیها با همت ملت‏‏148‏

‏               ‏‏رشد گروهکها در سایۀ ناآرامیها‏‏149‏

‏               ‏‏طرحهای سازندگی‏‏149‏

‏               ‏‏مسئلۀ شوراها‏‏151‏

‏               ‏‏اجرای احکام اسلام‏‏152‏

‏7 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع هیأتی از دوبی (تحول در جامعه ـ پیاده کردن اسلام اصیل)‏153‏

‏               ‏‏تحولی معجزه آسا‏‏153‏

‏               ‏‏عقب ماندگی با شعار تمدن بزرگ‏‏154‏

‏               ‏‏هدف: پیاده کردن اسلام راستین‏‏154‏

‏7 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان صنعت نفت (نقش کارکنان صنعت نفت در انقلاب)‏156‏


‏               ‏‏مشارکت کارکنان صنعت نفت در انقلاب اسلامی‏‏156‏

‏               ‏‏نگرانی دشمنان از نیروی اسلام‏‏156‏

‏               ‏‏پیام به کارگران و کارمندان صنعت نفت‏‏157‏

‏               ‏‏اندرزی به ملت‏‏157‏

‏7 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انقلاب اسلامی و محاسبات جهانی)‏159‏

‏               ‏‏انقلابِ بزرگ‏‏159‏

‏               ‏‏انقلاب اسلامی، خط بطلان معادلات و محاسبات مادی‏‏159‏

‏               ‏‏گروهکها سد راه پیشرفت ایران و اسلام‏‏160‏

‏               ‏‏قطع ریشۀ ظلم و استعمار با اتحاد و پایداری‏‏161‏

‏               ‏‏مقام والای معلم و مسئولیت عظیم وی‏‏162‏

‏               ‏‏معلم! بیدار شو!‏‏162‏

‏8 / 2 / 1358‏   نامه تشکر به آقای سید احمد واحدی (ارسال اشعار)‏164‏

‏8 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (سهیم بودن همۀ اقشار در انقلاب)‏165‏

‏               ‏‏مشارکت همۀ اقشار در پیروزی انقلاب‏‏165‏

‏               ‏‏تفرقه اندازان‏‏165‏

‏               ‏‏وحدتی بی نظیر‏‏166‏

‏9 / 2 / 1358‏   حکم به شورای انقلاب جهت تهیۀ آیین نامۀ اجرایی شوراهای شهر و روستا‏167‏

‏10 / 2 / 1358‏   نامه به آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه (قطع رابطۀ سیاسی ایران با مصر)‏168‏

‏10 / 2 / 1358‏   پیام به آقای معمر قذافی (وحدت، رمز پیروزی)‏169‏

‏11 / 2 / 1358‏   پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (شأن کار و کارگر و سازندگی کشور)‏171‏

‏               ‏‏هر روز، روز کارگر است‏‏171‏

‏               ‏‏عظمت و منزلت کار و کارگر‏‏171‏

‏               ‏‏خدای تعالی مبدأ کار است‏‏172‏

‏               ‏‏بزرگداشت روز کارگر‏‏173‏

‏               ‏‏کارگران و دهقانان، مدیران جامعۀ انسانیت‏‏173‏

‏               ‏‏کارگران عامل رشد و انحطاط کشورها‏‏174‏

‏               ‏‏نقش کارگران و کشاورزان در سازندگی کشور‏‏175‏

‏     ‏‏ــ‏         نامه به آقای روحانی و ابراز تأثر از حوادث پیش آمده‏177‏


‏11 / 2 / 1358‏   پیام به ملت ایران (شخصیت و منزلت علمی آقای مرتضی مطهری)‏178‏

‏11 / 2 / 1358‏   پیام تشکر به رئیس جمهور بنگلادش (تبریک پیروزی انقلاب)‏180‏

‏14 / 2 / 1358‏   نامه به آقای جعفر صبوری (وضعیت زمینهای اهدایی برای مسکن)‏181‏

‏14 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع مردم (جایگاه شهادت ـ نقش شهید مرتضی مطهری در انقلاب)‏182‏

‏               ‏‏فلسفۀ شهادت دراسلام‏‏182‏

‏               ‏‏بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود‏‏183‏

‏               ‏‏شهادت مطهری و موج نوین در جهان اسلام‏‏183‏

‏16 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع نمایندگان احزاب آزادیبخش اسلام (مشکلات جهان اسلام)‏185‏

‏               ‏‏مشکلات مسلمین‏‏185‏

‏               ‏‏غلبۀ اجانب، بزرگترین منکر‏‏186‏

‏               ‏‏رمز پیروزی‏‏187‏

‏16 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع پاسداران (پاسداری از دین و مجاهده با نفس)‏188‏

‏16 / 2 / 1358‏   بیانات خطاب به نمایندگان «جبهۀ آزادیبخش ظفار» (اسلام و دیگر مکاتب)‏189‏

‏16 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی تهران (انقلاب اسلامی و محاسبات مادی)‏190‏

‏               ‏‏انقلاب اسلامی، خط بطلان بر محاسبات و معاملات مادی‏‏190‏

‏               ‏‏پیروز باد ملت‏‏191‏

‏16 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان جنوب تهران (جلوه های ایمان در قلوب ملت)‏192‏

‏               ‏‏تجلی نور قرآن بر دلها‏‏192‏

‏               ‏‏در اشتباه بودن امریکا و دیگر توطئه گران‏‏192‏

‏16 / 2 / 1358‏   نامه تشکر به آقای سیدمحمد خاتمی (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)‏194‏

‏17 / 2 / 1358‏   نامه به هیأت امنای مسجد جمکران (جمکران، مسجد صاحب الزمان «عج»)‏195‏

‏17 / 2 / 1358‏   بیانات خطاب به سفیر سومالی (شهادت ـ عدل ـ اختلافات در جهان اسلام)‏197‏

‏               ‏‏شهادت در راه هدف‏‏197‏

‏               ‏‏معمای لاینحل‏‏198‏

‏               ‏‏وحدت جهان اسلام‏‏199‏

‏17 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع عشایر (پایداری ملت در برابر توطئه گران)‏200‏

‏               ‏‏راه ملت، راهی بازگشت ناپذیر‏‏200‏

‏18 / 2 / 1358‏   پیام تشکر به آقای معمر قذافی (تلاش دشمن ـ مصممتر شدن ملت مسلمان)‏202‏


‏18 / 2 / 1358‏   حکم به آقای سید عبدالستار محمدی میانجی جهت اقامۀ جماعت در میانه‏203‏

‏18 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان کمیتۀ امداد مرکز (هشدار به شاه و امریکا)‏204‏

‏               ‏‏یکصدا در راه پیشبرد انقلاب اسلامی‏‏204‏

‏               ‏‏پس مانده های رژیم شاه و امریکا‏‏204‏

‏18 / 2 / 1358‏   حکم انتصاب آقای مرتضی مقتدایی به عنوان قاضی شرع ملایر و زنجان‏206‏

‏19 / 2 / 1358‏   نامه تشکر به آقای سید ابراهیم حق شناس (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)‏207‏

‏19 / 2 / 1358‏   نامه تشکر به آقای علی انصاری (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)‏208‏

‏19 / 2 / 1358‏   نامه تشکر به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)‏209‏

‏19 / 2 / 1358‏   نامه تشکر به آقای افقهی سبزواری (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)‏210‏

‏19 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان تهران (علما ـ انقلاب ـ شهید مطهری)‏211‏

‏               ‏‏پیشگامی علما در مبارزه با دودمان پهلوی‏‏211‏

‏               ‏‏نقشۀ حساب شده برای جدایی حوزه و دانشگاه‏‏212‏

‏               ‏‏نقشۀ امریکا‏‏212‏

‏               ‏‏موقعیت حساس‏‏213‏

‏               ‏‏وظیفۀ همۀ اقشار‏‏213‏

‏               ‏‏سیاست گام به گام، شگرد شاه‏‏214‏

‏               ‏‏آزادی و اتحاد، از دستاوردهای انقلاب‏‏215‏

‏               ‏‏نمایش وحدت مردمی‏‏216‏

‏               ‏‏انقلاب اسلامی و دیگر انقلابها‏‏217‏

‏               ‏‏برادری و محبت، به جای بیدادگری و وحشت‏‏218‏

‏               ‏‏ایمان و اتحاد، رمز پیروزی‏‏218‏

‏               ‏‏ضایعۀ شهادت مطهری و موج سراسری‏‏219‏

‏19 / 2 / 1358‏   بیانات خطاب به گروهی از بانوان ساری (پیشگامی بانوان در انقلاب)‏221‏

‏19 / 2 / 1358‏   بیانات خطاب به پاسداران کمیته مولوی تهران (اخلاص جوانان)‏222‏

‏19 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان شهرهای قصرشیرین و ساری (آشفتگیهای بعد از انقلاب)‏223‏

‏               ‏‏بازسازی خرابیهای رژیم شاه‏‏223‏

‏19 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای ایلات زراسوند و پادگانهای فارس (ستمگریهای پهلوی)‏225‏

‏               ‏‏غارت ذخایر و سرمایه های ملت‏‏225‏


‏               ‏‏بزرگترین خیانتها‏‏226‏

‏               ‏‏گردهماییها در سایۀ قدرت اسلام‏‏227‏

‏               ‏‏ستمگریهای دوران پهلوی‏‏227‏

‏               ‏‏تحولی حماسی و روحانی‏‏229‏

‏               ‏‏احتیاج سازندگی به فرصت‏‏230‏

‏19 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان (مواهب انقلاب ـ اعمال تروریستی)‏231‏

‏               ‏‏برکات انقلاب اسلامی‏‏231‏

‏               ‏‏حرکات مذبوحانه گروهکها‏‏232‏

‏20 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی (تفاوت حکومت اسلامی با دیگر حکومتها)‏233‏

‏               ‏‏سلوک رؤسا و امرای صدر اسلام‏‏233‏

‏               ‏‏شدت و رحمت در حکومت اسلامی‏‏234‏

‏               ‏‏کِبر جانسون و کُرنش شاه‏‏234‏

‏               ‏‏حکومت اسلامی و حکومتهای طاغوت‏‏235‏

‏               ‏‏ترس از قانون‏‏237‏

‏               ‏‏حکومت ایده آل اسلامی‏‏237‏

‏20 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان قم (سهم بسزای بانوان در انقلاب)‏239‏

‏20 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انقلاب اسلامی و نهضتهای پیامبران)‏240‏

‏               ‏‏راه ما، راه انبیا‏‏240‏

‏               ‏‏شهادت، عزت ابدی‏‏241‏

‏21 / 2 / 1358‏   نامه تشکر به آقای سید مهدی یثربی (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)‏242‏

‏21 / 2 / 1358‏   حکم به صادق احسانبخش و سید عبدالله ضیایی جهت سرپرستی بقاع متبرکۀ گیلان‏243‏

‏21 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع عشایر مَمَسَنی و دانشجویان یزد (چگونگی قیام پیامبران)‏244‏

‏               ‏‏قیام و استقامت از ویژگیهای رهبری‏‏244‏

‏               ‏‏صدای انقلاب از فیضیه‏‏245‏

‏               ‏‏نهراسیدن ملت از حرکات مذبوحانه‏‏246‏

‏22 / 2 / 1358‏   پیام تشکر از رئیس امارات عربی (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)‏247‏

‏22 / 2 / 1358‏   پیام تشکر از رئیس جمهوری کره (تبریک پیروزی انقلاب)‏248‏

‏22 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع پزشکان و هیأت مدیره هلال احمر اراک (رضاخان و محمدرضا)‏249‏


‏               ‏‏گذری به دوران رضاخان و محمدرضا شاه‏‏249‏

‏               ‏‏نهضت همگانی در راه سازندگی‏‏251‏

‏               ‏‏ترفند گروهکها‏‏251‏

‏23 / 2 / 1358‏   گفتگو با جمعی از دانشجویان سودان (تبریک پیروزی ـ وضعیت ایران)‏253‏

‏23 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع استادان و دانشجویان گیلان (نقش علما و دانشمندان)‏254‏

‏               ‏‏جایگاه و رسالت دانشجو و معلم‏‏254‏

‏               ‏‏مقدرات کشور در دست تحصیلکرده ها‏‏255‏

‏               ‏‏نقش پیشوایان در فلاح و فساد جامعه‏‏256‏

‏               ‏‏سیرۀ حکومتی امام علی علیه السلام‏‏257‏

‏               ‏‏عصیان بر بی عدالتی ها و اختلافات طبقاتی‏‏258‏

‏               ‏‏فساد مستکبران و سرمایه داران‏‏259‏

‏               ‏‏مقاومت انسانهای مهذب در برابر تهدید و تطمیع‏‏259‏

‏23 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای تیم ملی و هیأت وزنه برداری تهران (حضرت علی «ع»)‏261‏

‏               ‏‏انسانی نمونه‏‏261‏

‏               ‏‏اقتدای ورزشکاران به علی (علیه السلام)‏‏262‏

‏23 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع قاضیان اصفهان (عوامل پیروزی انقلاب ـ مشکلات و انتظارات)‏264‏

‏               ‏‏تحول روحی ملت منشأ پیروزی انقلاب‏‏264‏

‏               ‏‏شور مذهبی در رفراندم جمهوری اسلامی‏‏266‏

‏               ‏‏حزبیها ـ ملیگراها و انقلاب اسلامی‏‏267‏

‏               ‏‏فرایند انقلاب و انتظارات پایان ناپذیر‏‏268‏

‏               ‏‏توطئه جهانخواران به دست گروهکها‏‏269‏

‏               ‏‏ضرورت تحول در ادارات و دادگستریها‏‏271‏

‏               ‏‏اتحاد اسلامی بزرگترین قدرت جهانی‏‏272‏

‏               ‏‏مسئلۀ مصادرۀ اموال‏‏272‏

‏23 / 2 / 1358‏   حکم به آقای مهدی هادوی دادستان انقلاب (شرایط مجازات اعدام در دادگاهها)‏274‏

‏23 / 2 / 1358‏   بیانات دربارۀ لزوم ایجاد تحول روحی ـ اسلامی ‏275‏

‏23 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع پاسداران انقلاب اسلامی قم (مسئلۀ شهادت)‏276‏

‏               ‏‏شهادت، انتقال به جهانی فراتر‏‏276‏


‏24 / 2 / 1358‏   بیانات خطاب به آقای قاسمعلی ظهیرنژاد و فرماندهان (پایداری در قبال مسئولیت)‏278‏

‏               ‏‏مسئولیت خطیر مرزبانی‏‏278‏

‏               ‏‏گریز از مسئولیت مخالف روحیه اسلام و انقلاب‏‏279‏

‏               ‏‏بازیگران پشت جبهه‏‏280‏

‏24 / 2 / 1358‏   نامه به آقای سید محمدهادی هاشمی (خنثی شدن توطئه ها با دید اسلامی و‎ ‎          هوشیاری)‏282‏

‏24 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع گروهی از بانوان تهران و ... (مسئولیت مادری و معلمی)‏283‏

‏               ‏‏نخستین کلاس کودکان‏‏283‏

‏               ‏‏مسئولیت سنگین مادری‏‏283‏

‏               ‏‏قحط الرجال در ایران‏‏284‏

‏               ‏‏جامعۀ سالم در گرو حاکمان سالم‏‏285‏

‏               ‏‏رسالت مادری و معلمی‏‏285‏

‏24 / 2 / 1358‏   سخنرانی درجمع اعضای جامعۀ کلیمیان ایران (اسلام واقلیتهای مذهبی)‏287‏

‏               ‏‏تربیت انسان هدف تمامی ادیان الهی‏‏287‏

‏               ‏‏اسلام و اقلیتهای مذهبی‏‏289‏

‏               ‏‏یهودی نبودن صهیونیستها‏‏289‏

‏               ‏‏تنفر مردم یهود از صهیونیستها‏‏290‏

‏               ‏‏اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی‏‏290‏

‏24 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی و هندی مقیم ایران (جهان از آنِ مستضعفان)‏292‏

‏               ‏‏در انتظار انقلاب مستضعفان جهان‏‏292‏

‏               ‏‏هدف نهایی انقلاب‏‏293‏

‏25 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان (عدم طرح مسائل فرعی)‏295‏

‏               ‏‏وجود مشکلات در دورۀ انتقال‏‏295‏

‏               ‏‏آزادی در رأی دادن‏‏296‏

‏               ‏‏لزوم مبارزه با اخلالگران‏‏297‏

‏               ‏‏وظیفۀ اصلی حفظ نهضت‏‏298‏

‏               ‏‏ضرورت جایگزینی قوانین جدید‏‏299‏

‏25 / 2 / 1358‏   بیانات خطاب به اعضای جامعۀ معلولین (انسانهای سعادتمند)‏301‏


‏               ‏‏بهره مندی و زیانمندی از دید اسلام‏‏301‏

‏25 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارگران کوره پزخانه های تهران و حومه (توطئه های گروهکها)‏303‏

‏               ‏‏سخنی با گروهکها‏‏303‏

‏               ‏‏شناختن خیانتکاران‏‏303‏

‏               ‏‏پیروزی در سایۀ یاری مستضعفان‏‏304‏

‏               ‏‏مدرس، تنها اَبَرمرد در برابر رضاخان‏‏305‏

‏25 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی (خیانت حقوق بشر ـ مستضعفان)‏306‏

‏               ‏‏«حقوق بشر» حربه ای در دست دشمن‏‏306‏

‏               ‏‏نیرنگ بازی مدعیان «حقوق بشر»‏‏307‏

‏               ‏‏پایمال کردن حقوق بشر‏‏308‏

‏               ‏‏شاه نوکر خوبی برای امریکا‏‏309‏

‏               ‏‏زندانهای ما و زندانهای شاه‏‏310‏

‏               ‏‏توطئه زیر پوشش «حقوق بشر»‏‏311‏

‏               ‏‏مطهری چه کرده بود؟!‏‏312‏

‏               ‏‏تربیتهای مادی و تربیتهای اسلامی‏‏313‏

‏               ‏‏حدود الهی برای حفظ حقوق بشر‏‏313‏

‏               ‏‏حکومت اسلامی و آرمانهای انسانی‏‏314‏

‏               ‏‏انقلاب اسلامی، هدیه ای الهی‏‏315‏

‏               ‏‏هشدار به گرانفروشان‏‏317‏

‏               ‏‏مشکلات اجتماعی‏‏317‏

‏25 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع گروهی ازکارکنان روزنامۀ کیهان (مطبوعات و عملکردها)‏320‏

‏               ‏‏تفاوت آزادی قلم و خیانت قلم‏‏320‏

‏               ‏‏مطبوعات، نمایانگر آرمان ملت‏‏321‏

‏               ‏‏رسانه ها، مربی ملتند‏‏322‏

‏26 / 2 / 1358‏   سخنرانی درجمع گروهی ازکارکنان روزنامۀ کیهان (رسالت مطبوعات)‏323‏

‏               ‏‏نقش مطبوعات‏‏323‏

‏               ‏‏روزنامۀ مردمی در مسیر ملت‏‏323‏

‏               ‏‏قابل تحمل نبودن توطئه‏‏324‏


‏26 / 2 / 1358‏   نامه تشکر به آقای سیدحسین خادمی (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)‏325‏

‏26 / 2 / 1358‏   نامۀ تشکر به آقای محمد کرمی (خنثی کردن توطئه ها در خرمشهر)‏326‏

‏26 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع عشایر لرستان (مستضعفان ـ خیانتهای شاه ـ گروهکهای وابسته)‏327‏

‏               ‏‏مستضعفان همراه پیامبران‏‏327‏

‏               ‏‏خیانتهای رژیم پهلوی به عشایر‏‏328‏

‏               ‏‏ارادۀ آهنین و شکست ناپذیر ملت‏‏328‏

‏               ‏‏وابستگان به امریکا و مدعیان دمکراسی‏‏329‏

‏26 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان مشهد (مفاسد پهلوی ـ نقش بانوان)‏330‏

‏               ‏‏فساد با اسم تمدن و اصلاحات‏‏330‏

‏               ‏‏اسارت به نام آزادی‏‏331‏

‏               ‏‏جلوگیری از رشد مملکت با فساد و انحرافات‏‏332‏

‏               ‏‏صاحبان اصلی انقلاب‏‏333‏

‏               ‏‏انقلابی نماها و خام خیالیها‏‏334‏

‏               ‏‏لزوم رسیدگی به محرومان و زاغه نشینان‏‏335‏

‏26 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع خواهران اهل سنت (برادری میان شیعه و سنی ـ انتظار از بانکها)‏336‏

‏26 / 2 / 1358‏   پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران (مقام و منزلت حقیقی زن)‏337‏

‏               ‏‏فاطمۀ زهرا (س)، تمام نسخۀ انسانیت‏‏337‏

‏               ‏‏دو مرحلۀ تاریخی مظلومیت زن‏‏338‏

‏               ‏‏زنان و تربیت اسلامی‏‏339‏

‏27 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (مجاهدت زنان ایران)‏341‏

‏               ‏‏زن، مظهر تحقق آمال بشری‏‏341‏

‏               ‏‏زنان ایران پیشقدم در جهاد‏‏341‏

‏               ‏‏حفظ قیامِلله و وحدت کلمه‏‏342‏

‏28 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع گروهی از عشایر جوانرود و اورامانات (وحدت کلمه)‏344‏

‏               ‏‏ظلم رژیم پهلوی بر تمام اقشار ملت‏‏344‏

‏               ‏‏وحدت زیرلوای توحید‏‏344‏

‏               ‏‏اختلاف افکنی باحربه های نژادی و مذهبی‏‏345‏

‏               ‏‏برادری و اتحاد، شکرانۀ نعمت الهی انقلاب‏‏346‏


‏               ‏‏دو نکتۀ سرنوشت ساز‏‏347‏

‏               ‏‏شناسایی دستهای پشت پرده‏‏347‏

‏               ‏‏دوری از اختلاف، رمز تداوم انقلاب‏‏348‏

‏               ‏‏مسئولیت سنگین مرزنشینان‏‏349‏

‏28 / 2 / 1358‏   بیانات خطاب به سفیر بنگلادش (نزدیکی دولتها و ملتها)‏351‏

‏28 / 2 / 1358‏   بیانات خطاب به بانوان اهوازی (فرق نبودن بین عرب و عجم)‏352‏

‏29 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع عشایر و ستاد نیروی هوایی (خیانت رضاخان ـ توطئۀ امریکا)‏353‏

‏               ‏‏مأموریتهای رضاخان در ایران‏‏353‏

‏               ‏‏ایجاد نارضایتی بواسطۀ تبلیغات سوء‏‏355‏

‏               ‏‏توقع بیجا از امریکا‏‏356‏

‏               ‏‏در آرزوی قطع رابطه با امریکا‏‏357‏

‏               ‏‏ملتهای جهان در کنار انقلاب ایران‏‏358‏

‏               ‏‏ملت ایران ادب اسلامی دارد‏‏359‏

‏               ‏‏بیخبری مادیگراها از معنویت و انسانیت‏‏360‏

‏               ‏‏ایستادگی ملت ایران در برابر امریکا‏‏362‏

‏               ‏‏بانگ بیدارباش‏‏362‏

‏29 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع پاسداران مسجد الرضای تهران (وظایف دوران انقلاب)‏364‏

‏               ‏‏نیاز کشور به سازماندهی و سازندگی‏‏364‏

‏               ‏‏در راه پاکسازی و نوسازی‏‏365‏

‏               ‏‏مقدرات کشور در دست مردم‏‏366‏

‏               ‏‏همت، کار، شکیبایی‏‏366‏

‏               ‏‏آزادی، بهترین نعمت خداوند‏‏367‏

‏               ‏‏ناراضی تراشیها‏‏368‏

‏               ‏‏شگردهای شیطانی‏‏369‏

‏               ‏‏هشدار به جوانان‏‏369‏

‏               ‏‏تداوم نهضت و برکندن ریشه های استعمار‏‏370‏

‏               ‏‏دشمن بیدار است‏‏371‏

‏30 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع وزیر کشور و استانداران (لزوم تقویت روحیۀ مردم)‏372‏


‏               ‏‏انقلاب ایران و خطا در محاسبات جهانی‏‏372‏

‏               ‏‏توان سازندگی ملت‏‏373‏

‏               ‏‏روحیۀ مردم را تضعیف نکنید‏‏374‏

‏               ‏‏روز عمل است؛ نه صحبت‏‏374‏

‏               ‏‏مسئولیت استانداران‏‏375‏

‏               ‏‏نقش اسلام در پیروزی انقلاب‏‏376‏

‏               ‏‏اسلام منهای آخوند یعنی طبّ به استثنای طبیب‏‏376‏

‏               ‏‏آزادی مطبوعات یا توطئه ؟!‏‏377‏

‏               ‏‏توطئه در جدا نمودن روحانیت از مردم‏‏378‏

‏               ‏‏کمیته ها، نگهبانان امنیت کشور‏‏378‏

‏               ‏‏مشکل کشاورزی و ارتش‏‏379‏

‏               ‏‏جریان مرزها و مرزبانیها‏‏380‏

‏               ‏‏لزوم قاطعیت در برخورد با مشکلات‏‏381‏

‏               ‏‏فرصت ندادن به توطئه گران‏‏381‏

‏               ‏‏متصدیان سالم و متعهد‏‏382‏

‏               ‏‏از بین رفتن خوف از ساواک و امریکاییها‏‏383‏

‏               ‏‏محرومیتها و انتظارات‏‏384‏

‏               ‏‏لزوم تحمل آشفتگیهای بعد از انقلاب‏‏385‏

‏30 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان (نقش روحانیت)‏387‏

‏               ‏‏مطالعات و بررسیهای کارشناسان استعمار‏‏387‏

‏               ‏‏جنگ اسلام با اغنیا و ثروتمندان‏‏389‏

‏               ‏‏دودمان پهلوی خائنتر از همۀ شاهان‏‏389‏

‏               ‏‏نیم قرن مبارزه و مقاومت‏‏391‏

‏               ‏‏تجزیۀ سرزمین پهناور اسلامی‏‏391‏

‏               ‏‏در آرزوی بیداری ملتهای مسلمان‏‏392‏

‏               ‏‏جامعۀ اسلامی و اسلام یک بعدی‏‏393‏

‏               ‏‏تشابه ملت ایران با مسلمین صدر اسلام‏‏394‏

‏               ‏‏فروپاشی قدرت پوشالی شاه‏‏395‏


‏               ‏‏آزادی، گرانبهاترین دستاورد‏‏395‏

‏30 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع کارکنان ادارۀ ثبت احوال کشور(الطاف الهی در پیروزی انقلاب)‏397‏

‏               ‏‏پیروزی از آنِ خداست‏‏397‏

‏               ‏‏محاسبات غلط سازمانهای جاسوسی‏‏398‏

‏               ‏‏پیروزی معنویت بر مادیت‏‏399‏

‏               ‏‏جهان جلوه ای از خدا‏‏399‏

‏               ‏‏سعادت و رفاه در سایۀ اسلام راستین‏‏400‏

‏31 / 2 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان (ریشه های انقلاب ـ دانشگاه و حوزه)‏402‏

‏               ‏‏انقلاب اسلامی، انقلاب فکری و عقیدتی‏‏402‏

‏               ‏‏پیروزی در سایۀ اسلام‏‏403‏

‏               ‏‏دوران حساس انقلاب‏‏403‏

‏               ‏‏پایگاه در ایران با بهای غارت نفت‏‏404‏

‏               ‏‏مخالفت با رأی ملت‏‏405‏

‏               ‏‏توطئه در راه بازگرداندن استعمار‏‏406‏

‏               ‏‏تلاش برای ایرانی آباد‏‏407‏

‏               ‏‏از برکات انقلاب اسلامی‏‏408‏

‏               ‏‏شگردهای ساواک برای ایجاد اختلاف‏‏409‏

‏               ‏‏امریکا دشمن اصلی ماست‏‏410‏

‏               ‏‏همۀ ما مسئول هستیم‏‏410‏

‏               ‏‏سخنی با دانشگاهی و روحانی‏‏411‏

‏               ‏‏با شکست انقلاب، ایران دیگر روی خوش نمی بیند‏‏412‏

‏               ‏‏حکومت اسلامی و حکومتهای مادی‏‏414‏

‏               ‏‏توجه اسلام به همۀ ابعاد انسان‏‏414‏

‏               ‏‏در راه پیاده کردن اسلام راستین‏‏415‏

‏1 / 3 / 1358‏   حکم به آقای سیدرضا برقعی جهت عزیمت به منطقۀ خلیج فارس وقطر‏417‏

‏1 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای سندیکاهای کارگری (نقش کارکنان صنعت نفت در‎ ‎          انقلاب)‏418‏

‏               ‏‏اهمیت اعتصابات کارکنان صنعت نفت‏‏418‏


‏               ‏‏بی ارزش بودن زندگی بدون آزادی و استقلال‏‏419‏

‏               ‏‏استقلال در پرتو اسلام‏‏419‏

‏               ‏‏ایجاد فساد و کارشکنی توسط گروهکها‏‏420‏

‏1358 ه .ش.‏   نامه به آقای سید محمدباقر صدر (تصمیم آقای صدر به هجرت از عراق)‏422‏

‏1358 ه .ش.‏   پیام تشکر به آقای ضیاء الحق (همبستگی ملتهای اسلامی)‏423‏

‏1 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع هیأت مؤسس بانک اسلامی (ربا)‏425‏

‏               ‏‏ربا، بدترین نوع استثمار‏‏425‏

‏               ‏‏لزوم برچیده شدن بانکهای ربوی‏‏425‏

‏1 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان (تشریح مقام معلم)‏427‏

‏               ‏‏شریفترین و پرمسئولیت ترین شغلها‏‏427‏

‏               ‏‏معلمی، شغل پیامبران‏‏428‏

‏               ‏‏سعادت و شقاوت ملتها از مدرسه ها‏‏428‏

‏               ‏‏فرهنگ، سایه ای از نبوت‏‏429‏

‏               ‏‏مسئولیت سنگین فرهنگیان‏‏430‏

‏               ‏‏تفاوت انسان مادیگرا و انسان متعهد‏‏430‏

‏               ‏‏استقلال کشور در گرو انسانهای متعهد‏‏432‏

‏               ‏‏کلید سعادت و شقاوت یک ملت‏‏432‏

‏1 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش (مشکلات در ارتش)‏434‏

‏               ‏‏نابسامانیهای بعد از انقلاب و لزوم کمک همگانی‏‏434‏

‏               ‏‏لزوم بیداری در مقابل توطئه ها‏‏435‏

‏               ‏‏جرمهای بخشودنی و نابخشودنی‏‏436‏

‏               ‏‏احساس مسئولیت نمودن تمامی افراد‏‏438‏

‏               ‏‏احترام به ارتش اسلام‏‏439‏

‏2 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل مخابرات (نقش پهلوی در انحطاط فکری ـ رسالت مادری)‏441‏

‏               ‏‏کارمندان مخابرات در خدمت انقلاب‏‏441‏

‏               ‏‏ترس استعمار از زنان و مردان با فضیلت‏‏442‏

‏               ‏‏محو فضائل انسانی، هدف رژیم طاغوت‏‏443‏

‏               ‏‏رسالت مقدس مادری‏‏444‏


‏               ‏‏«اصلاحات ارضی» و فرایند آن‏‏445‏

‏               ‏‏مسئولیت مادری شریفترین مسئولیتها‏‏446‏

‏               ‏‏تلاش برای قطع ریشۀ فساد‏‏447‏

‏2 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع اهالی تبریز و پرسنل شهربانی (جنایت پهلوی و گروهکها)‏449‏

‏               ‏‏آذربایجان پیشگام‏‏449‏

‏               ‏‏شاهد نیم قرن جنایت‏‏449‏

‏               ‏‏درآرزوی ایرانی آباد و آزاد‏‏450‏

‏               ‏‏علائم خیانت گروهکها‏‏451‏

‏2 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع عشایر کرمانشاه (مسئله حق و اهل حق)‏452‏

‏               ‏‏ویژگیهای اهل حق‏‏452‏

‏               ‏‏پایان آشفتگیها در سایۀ اتحاد‏‏452‏

‏2 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز (خطر روشنفکرمآبها)‏454‏

‏               ‏‏طرح کوتاه مدت و دراز مدت‏‏454‏

‏               ‏‏ارزیابی جمعیتها و گروههای سیاسی‏‏455‏

‏               ‏‏آزادی و استقلال در پناه اسلام‏‏459‏

‏               ‏‏آزادی منهای اسلام، توطئه استعمار‏‏460‏

‏               ‏‏روحانی با توطئه مخالف است، نه با آزادی‏‏461‏

‏               ‏‏تز «اسلام منهای روحانیت» شعار مخالفان اسلام‏‏461‏

‏               ‏‏رسالت مبارزه با روشنفکر مآبها‏‏462‏

‏               ‏‏برنامۀ درازمدت‏‏463‏

‏               ‏‏نجات کشور و ملت در پرتو معنویات‏‏463‏

‏               ‏‏لزوم آشنایی نسل جوان با معنویت‏‏464‏

‏               ‏‏برگزیدن نمایندۀ معتقد به جمهوری اسلامی‏‏465‏

‏3 / 3 / 1358‏   پیام به ملت ایران (تشکیل هیأتهایی برای رسیدگی به جرایم روحانی نمایان)‏466‏

‏3 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و رؤسای دانشگاهها (همراهی حوزه و دانشگاه)‏467‏

‏               ‏‏دانشگاهی و روحانی در راهی واحد‏‏467‏

‏               ‏‏انحراف روحانی و دانشگاهی، انحراف یک ملت‏‏467‏

‏               ‏‏تفاوت عناصر متعهد و منحرف‏‏468‏


‏               ‏‏خطر تعلیم منهای تهذیب‏‏470‏

‏               ‏‏دانشگاه و حوزه در راه ساختن جامعۀ توحیدی‏‏471‏

‏               ‏‏نقش علم و ایمان در سرنوشت کشور‏‏472‏

‏               ‏‏نقش فرهنگ در ذلت یا عظمت یک ملت‏‏473‏

‏3 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل سپاه و دادگستری (پاکسازی دادگستری و سازمانها)‏475‏

‏               ‏‏پیروزی انقلاب به دست طبقات محروم‏‏475‏

‏               ‏‏ریشه های طاغوت در ایران‏‏475‏

‏               ‏‏تلاش برای رسیدن به مقصد نهایی‏‏476‏

‏               ‏‏لزوم رشد قوای روحانی‏‏478‏

‏               ‏‏رعایت نظم و قانون‏‏478‏

‏               ‏‏ضرورت تحول در دادگستری و سازمانهای اداری‏‏480‏

‏               ‏‏مسئولیت اصلی، ریشه کن کردن عمال طاغوت‏‏481‏

‏4 / 3 / 1358‏   حکم به آقای مهدی بازرگان جهت تدوین و تصویب قانون اساسی‏482‏

‏4 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان سازمان حمایت از خانواده ها (توطئه علیه اسلام)‏484‏

‏               ‏‏تمجید از انقلاب‏‏484‏

‏               ‏‏نگرانی از ریشه های پوسیده طاغوتیان‏‏484‏

‏               ‏‏گروههای بیگانه از اسلام‏‏485‏

‏               ‏‏«اسلام منهای روحانیت» خیانت است‏‏486‏

‏4 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و عشایر (مفهوم «مستضعف» و «مستکبر»)‏488‏

‏               ‏‏اتحاد توده ها، از برکات انقلاب‏‏488‏

‏               ‏‏تبیین «مستضعف» و «مستکبر»‏‏488‏

‏               ‏‏ارزش مرزداران و عشایر‏‏490‏

‏               ‏‏عدالت و محبت نسبت به زیردستان‏‏491‏

‏               ‏‏پاسداران امام زمان‏‏491‏

‏               ‏‏اخوت اسلامی‏‏492‏

‏4 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع معلمان و دانشجویان تبریز و کاشان (مقاومت، رمز پیروزی)‏493‏

‏               ‏‏فراخوانی امت به مقاومت‏‏493‏

‏               ‏‏تحول روحی، منشأ پیروزی‏‏493‏


‏5 / 3 / 1358‏   پیام به علی اکبر هاشمی رفسنجانی (هوشیاری مردم و مسئولین)‏495‏

‏5 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع تکنیسینهای پزشکی اورژانس تهران (مکافات اعمال در آخرت)‏497‏

‏               ‏‏احساس خطر از توطئه براندازی‏‏497‏

‏               ‏‏ناچیز بودن جزای دنیوی شاه جنایتکار‏‏498‏

‏               ‏‏صورت اعمال در ماورای طبیعت‏‏498‏

‏               ‏‏فضایل و رذایل اخلاقی در انسان‏‏499‏

‏               ‏‏محبت روحی و مداوای جسمی‏‏501‏

‏5 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان و خانواده های فضلای حوزۀ علمیۀ قم (مسئولیت مادری)‏503‏

‏               ‏‏پیامی افتخارآمیز و مسئولیت آور‏‏503‏

‏               ‏‏شرافت مادری‏‏504‏

‏               ‏‏ترور اشخاص، ترور نهضت نیست‏‏504‏

‏6 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع اعضای گروه امداد بروجرد (اهمیت امداد)‏506‏

‏               ‏‏نیاز به گروه امداد‏‏506‏

‏               ‏‏نگرانی دشمنان از پیشرفت انقلاب اسلامی‏‏506‏

‏               ‏‏رفع مشکلات در گرو امداد عمومی‏‏507‏

‏6 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی کاشان (ایجاد پایگاه ملی)‏508‏

‏               ‏‏ترفندها و نیرنگهای رضاخانی‏‏508‏

‏               ‏‏پندناپذیری محمدرضا شاه‏‏509‏

‏               ‏‏عبرت از تاریخ‏‏510‏

‏               ‏‏نقش ملت در پشتیبانی از دولت‏‏510‏

‏               ‏‏پایگاه مردمی، رمز پایداری نظام‏‏511‏

‏               ‏‏حکومت بر دلها، تنها راه اقتدار دولتها‏‏512‏

‏6 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع دانشجویان و کارکنان مخابرات (نگرانی غفلت از اهداف انقلاب)‏514‏

‏               ‏‏نقش مخابرات در ارتباط رهبر با ملت‏‏514‏

‏               ‏‏توجه داشتن به هدف اصلی‏‏514‏

‏               ‏‏مبارزه زاغه نشینان‏‏515‏

‏               ‏‏جمهوری اسلامی از لفظ تا عمل‏‏517‏

‏               ‏‏نیاز بیشتر به اتحاد و انسجام‏‏519‏


‏               ‏‏بسیج عمومی برای سازندگی‏‏520‏

‏               ‏‏محاسبات غلط سازمان سیا‏‏521‏

‏               ‏‏لزوم شناسایی مفسده جویان‏‏523‏

‏               ‏‏لزوم حفظ وحدت‏‏523‏

‏8 / 3 / 1358‏   تلگراف به آقای سید عبدالله شیرازی (ضرورت حفظ وحدت کلمه)‏525‏

‏8 / 3 / 1358‏   تلگراف به آقای سید حسن طباطبایی قمی (لزوم وحدت کلمه)‏526‏

‏8 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع زنان مسلمان ایرانی خارج (هدف از مبارزه با شاه و امریکا)‏527‏

‏               ‏‏مقصد عالی استقرار حکومت اسلامی‏‏527‏

‏               ‏‏شادی مردم در سقوط رژیم پهلوی‏‏528‏

‏               ‏‏نشانه های حکومت مردمی‏‏528‏

‏8 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان تهران و پاسداران دشت مغان (انسان سازی هدف انبیا)‏530‏

‏               ‏‏هدف نهایی پیامبران از بعثت و نهضت‏‏530‏

‏               ‏‏آزادی، استقلال، مقدمۀ هدف نهایی‏‏531‏

‏               ‏‏تربیت همه جانبه انسان، هدف اصلی‏‏532‏

‏               ‏‏راه طولانی برای ساختن کشوری اسلامی‏‏532‏

‏               ‏‏کامیابی بشریت، در گرو معنویت‏‏533‏

‏8 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع بانوان شاغل در مؤسسه کیهان (آزادی و حدود آن)‏535‏

‏               ‏‏تبیین آزادی مطبوعات‏‏535‏

‏               ‏‏آزادی یا بی بند و باری؟!‏‏536‏

‏8 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع روحانیون و گروهی از مردم یزد (مسئولیت علما)‏539‏

‏               ‏‏شهرهای نمونه‏‏539‏

‏               ‏‏رسالت علما‏‏539‏

‏               ‏‏پیام به علما‏‏540‏

‏8 / 3 / 1358‏   سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی (اسلام، مقصد اصلی)‏541‏

‏               ‏‏تقویت نیروی جسمی و روحی‏‏541‏

‏               ‏‏تمام مقصد، اجرای اسلام‏‏542‏

‏               ‏‏در آرزوی پیاده شدن آرمانهای اسلامی‏‏543‏


‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎                 ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 یادآوری:

‏     ‏برای سهولت در دسترسی به مطالب مورد نظر، مراجعه شود به‎ ‎جلد 22 صحیفۀ امام که شامل:

‏     نمایه های موضوعی، نام اشخاص، مکانها، وقایع تاریخی،‏‎ ‎‏آیات و روایات، اشعار و فهرست تفصیلی مطالب دورۀ 21‏‎ ‎‏جلدی است.‏

‎ ‎