مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368.  صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س) (بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی ونامه ها) (جلد بیست ویکم). {ویرایش3}. ـــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی(س)، 1378. ? ص. 22 ج.ISBN:  964 - 335 - 352 - 4(دوره)     ISBN:  964 - 335 - 350 - 8    (ج.21)فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. (ج.21)مندرجات: (فروردین 1367ـ اردیبهشت 1368).1. خمینی، روح الله، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  پیام ها، سخنرانیها و ... . 2. ایران ـ ـ تاریخ ـ ـ انقلاب اسلامی، 1357 ـ . الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س). ب. عنوان. 8 م / 1573      DSR                        م 7455 خ                               0842/ 955                                              کتابخانه ملی ایران                                                                           14923ـ 78 م

      

       کد/ م 1584

       

ARMMOA~1

‏ ‏

‏ ‏صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)/ ج21

     (بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات شرعی ونامه ها)

 تنظیم ونشر:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)

 لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ ونشر عروج

 چاپ پنجم:  1389 / 2000 نسخه 

 قیمت:  (دوره22جلدی) 140000 تومان

       

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎