سخنرانی
جنایات شرم آور عمال امریکا و دیگر دست نشاندگان بیگانه در گنبد کاوس و لزوم مقابله با آن
سخنرانی در جمع پاسداران و مردم گنبد کاوس (جنایات امریکا و مقابله با آن)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 15 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 8

موضوع : جنایات شرم آور عمال امریکا و دیگر دست نشاندگان بیگانه در گنبد کاوس و لزوم مقابله با آن

زبان اثر : فارسی

حضار : پاسداران و مردم شهرستان گنبد کاوس

سخنرانی در جمع پاسداران و مردم گنبد کاوس (جنایات امریکا و مقابله با آن)

سخنرانی

‏زمان: 24 فروردین 1358 / 15 جمادی الاول 1399‏‎[1]‎

‏مکان: قم‏

‏موضوع: جنایات شرم آور عمال امریکا و دیگر دست نشاندگان بیگانه در گنبدکاوس و لزوم‏‎ ‎‏مقابله با آن.‏

‏حضار: پاسداران و مردم شهرستان گنبدکاوس‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

فاجعۀ گنبدکاوس، توطئۀ عوامل امریکا و اجانب

‏     من از بعضی مطالب که شما گفتید فی الجمله آگاه بودم. و من متأسفم از این قضایا که‏‎ ‎‏واقع می شود و شده است‏‎[2]‎‏. اینها که در آن محل به شلوغی و به سمپاشی و به شرارت‏‎ ‎‏مشغولند، اینها به دلیل اینکه ما برای این ملت می خواهیم یک آزادی، یک استقلال،‏‎ ‎‏یک رفاه پیدا بشود و آن جمعیت مُفْسِد می خواهند نباشد و شلوغ بشود و به هم بخورد‏‎ ‎‏اوضاع تا اینکه اربابانشان برگردند. از این جهت ما اینها را متهم می کنیم به اینکه اینها، هم‏‎ ‎‏ضد انقلابند و هم دست نشاندۀ اغیار و اجانب. اینها اگر هوادار ملت هستند، چرا در‏‎ ‎‏موقعی که برای ملت، دولت و ما، کارهایی که رفاه آنها هست می خواهیم انجام بدهیم‏‎ ‎‏اینها مانع می شوند؟ چرا از رفراندمی که همۀ ملت با او موافق است اینها مخالفت‏‎ ‎‏می کنند؟ این رفراندم مگر چیست که همۀ ملت موافق و این عدۀ خرابکار مخالفند؟ اینها‏‎ ‎‏طرفدار مردمند؟ طرفدار ملتند؟ طرفدار خلقند؟! اگر طرفدار خلقند، تمام خلقْ اسلام را‏‎ ‎‏می خواهد، تمام ملت به جمهوری اسلام رأی می دهد، چرا اینها مخالفت می کنند؟ چرا‏‎ ‎‏برادرهای ما را برای اینکه می خواهند به «جمهوری اسلامی» رأی بدهند، رگبار مسلسل‏‎ ‎‏به سوی آنها می بندند؟ این جز این است که اینها می خواهند خرابکاری بکنند؟ اینها‏

‏می خواستند که رأی جمهوری اسلام به شکست بربخورد و ما نتوانیم جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏را در اینجا درست بکنیم؛ و آنها یا برگردانند رژیم منحوس شاهنشاهی را، و یا به جای‏‎ ‎‏آن یک چیز دیگری ـ فرم دیگری که ـ باز برای آنها کار بکند، برای اجانب کار بکند، در‏‎ ‎‏ایران به ثمر برسانند. اینها مخالف اسلام هستند، اینها مخالف ملت هستند، اینها مخالف‏‎ ‎‏آزادی هستند، اینها مخالف استقلال هستند. اینها می خواهند که باز همان کارهایی که ـ‏‎ ‎‏همان مطالبی که ـ در رژیم سابق بود اعاده کنند ولو به صورت دیگر. این معنا که در گنبد‏‎ ‎‏محقق شده در خیلی جاها از مملکت ما بوده، و همۀ آنها هم زیر سر این اشرار بوده است‏‎ ‎‏که دست نشانده های امریکا یا جای دیگر هستند.‏

لزوم پایداری در برابر اشرار

‏     من از شما ملت غیور و از شما اهالی گنبد و اهالی غیور گنبد، تشکر می کنم که در‏‎ ‎‏این زحمات پایداری کردید. و مسائلی که ذکر کردید من به سمع دولت می رسانم؛‏‎ ‎‏و امیدوارم که ترتیب اثر‏‎[3]‎‏ داده بشود و امنیت به آنجا برگردد. لکن شما هم باید‏‎ ‎‏کمک کنید یعنی پشتیبانی کنید از قوای انتظامی. اگر قوای انتظامی در آنجا مستقر‏‎ ‎‏شد شما هم پشتیبانی کنید و به کمکِ هم، اشرار را کنار بزنید. این اشرار که حمله‏‎ ‎‏می کنند به مسلمین، واجب است آنها را دفع کنند ولو به قتل آنها منجر بشود. و هر‏‎ ‎‏کسی پایداری کند ثواب دارد، و هر کس کشته بشود ثواب شهید دارد. من اخطار‏‎ ‎‏می کنم به این اشرار که اگر دست از شرارتشان برندارند ما با آنها معاملۀ دیگر‏‎ ‎‏خواهیم کرد. من از شما تشکر می کنم و نسبت به مصایبی که به شما وارد شده است‏‎ ‎‏متأثر هستم. این مصایب به ما هم وارد است؛ مصایب شما مصایب ماست و ناراحتی‏‎ ‎‏شما ناراحتی ماست. از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم که شما را در پناه خود و‏‎ ‎‏در پناه امام زمان ـ سلام الله علیه ـ حفظ کند؛ و همه با هم برادروار ـ همه با هم باشید‏‎ ‎‏و همه با هم این نهضت را به ثمر برسانید. خداوند همۀ شما را توفیق عنایت کند.‏

  • ـ در صحیفۀ نور، تاریخ سخنرانی، 23 / 1 / 58 ذکر شده است.
  • ـ اشاره به فجایعی است که به دست گروهکهای ضد انقلاب، بویژه «چریکهای فدایی خلق» در گنبدکاوس پدید آمد و نمایندۀ حضار پیش از سخنرانی امام خمینی آن را تشریح کرد.
  • ـ اصل: آثار.