فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

فهرست مطالب

‏ ‏

‏16 / 7 / 1352‏   پیام به سران دولتهای اسلامی وملل مسلمان (جنگ سوم اعراب واسرائیل)‏1‏

‏17 / 7 / 1352‏   پیام به مسلمانان جهان به مناسبت جنگ سوم اعراب و اسرائیل‏4‏

‏22 / 7 / 1352‏   پیام به ملت مسلمان ایران (جنگ اعراب و اسرائیل و جشن های 2500 ساله)‏5‏

‏23 / 7 / 1352‏   نامه از نجف جهت تکذیب شایعۀ عدم وصول وجوه‏8‏

‏16 / 8 / 1352‏   نامه به آقای محمد ثقفی (خانوادگی)‏9‏

‏30 / 8 / 1352‏   اجازه نامه به آقای علی اصغر باغانی، در امور حسبیه و شرعیه‏10‏

‏آذر 1352‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏11‏

‏دی 1352‏   نامه به آقای محمد هادی تقوایی جهرمی و اجازه پرداخت وجوهات‏12‏

‏27 / 10 / 1352‏   نامه به آقای سید محمدحسین لنگرودی (سستی علماء دربرابر رژیم)‏13‏

‏7 / 11 / 1352‏   نامه به آقای محمد کیایی نژاد (ناممکن بودن نگارش مناسک جدید)‏14‏

‏9 / 11 / 1352‏   نامه به آقای حسن ثقفی دربارۀ اجازه شرعیه‏15‏

‏17 / 11 / 1352‏   اجازه نامه به آقای میرزاحسین نوری در امور شرعیه‏16‏

‏بهمن 1352‏   اجازه نامه به آقای سید حسین موسوی، در امور حسبیه و شرعیه‏17‏

‏1352 ه .ش.‏   نامه به آقای سید احمد خمینی و تذکر دربارۀ کتاب شهید جاوید‏18‏

‏1352 یا 1353 ه .ش.‏   نامه به آقای سید عباس مُهری (تأسیس مدرسه دخترانه اسلامی)‏19‏

‏3 / 12 / 1352‏   نامه به آقای سید احمد واحدی جهرمی دربارۀ مصرف سهم سادات‏22‏

‏4 / 12 / 1352‏   نامه تشکر به آقای محمد صادقی‏23‏

‏11 / 12 / 1352‏   نامه به آقای سید احمد خمینی و سفارش ساختن منزل برای طلبه ها‏24‏

‏     ‏‏ــ‏        نامه به آقای محمد علی انصاری (ممانعت رژیم از رسیدن نامه ها)‏25‏

‏3 / 1 / 1353‏   نامه به آقای سید کمال فقیه ایمانی و دستور پرداخت وجه‏26‏

‏3 / 1 / 1353‏   نامه به آقای سید طاهر مرتضوی و ابراز همدردی در مصیبت وارده‏27‏


‏     ‏‏ــ‏        پاسخ استفتاء در مورد پرداخت وجوه شرعیه‏28‏

‏4 / 1 / 1353‏   نامه به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی (اعلام وصول نامه ارسالی)‏29‏

‏15 / 2 / 1353‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏30‏

‏اردیبهشت 1353‏   اجازه نامه به آقای محمد علی رحمانی در اخذ و صرف وجوه شرعی‏31‏

‏30 / 2 / 1353‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏32‏

‏1 / 3 / 1353‏   نامه به خانم زهرا مصطفوی  (خانوادگی)‏33‏

‏خرداد 1353‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏34‏

‏2 / 4 / 1353‏   نامه به آقای ابراهیم یزدی دربارۀ نحوۀ ارسال وجوه‏35‏

‏21 / 4 / 1353‏   نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)‏36‏

‏1353 ه .ش.‏   نامه به خانم فاطمه طباطبایی (پاسخ تسلیت)‏37‏

‏25 / 4 / 1353‏   نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی (شیخ الشریعه) و دستور پرداخت وجه‏38‏

‏2 / 5 / 1353‏   اجازه نامه به آقای مصطفی اشرفی، در امور حسبیه و شرعیه‏39‏

‏27 / 5 / 1353‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏40‏

‏29 / 5 / 1353‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ وجوه شرعی‏41‏

‏3 / 6 / 1353‏   نامه به آقای سید احمد خمینی و تذکر مسائل مختلف‏42‏

‏23 / 6 / 1353‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏43‏

‏1353 ه .ش.‏   نامه به آقای سید حمید روحانی در مورد کتاب «موقف الإمام ...»‏44‏

‏1353 ه .ش.‏   نامه به آقای سیدحمید روحانی (درج برخی مسائل درماهنامه 15خرداد)‏45‏

‏9 / 7 / 1353‏   نامه به یکی از دوستان به مناسبت آزادی از زندان یا تبعید‏46‏

‏10 / 7 / 1353‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏47‏

‏13 / 7 / 1353‏   نامه به آقای ابراهیم یزدی (صرف سهم مبارک امام (ع))‏48‏

‏     ‏‏ــ‏         نامه به آقای سید احمد نجفی (رسید وجه و ارسال قبوض)‏49‏

‏21 / 7 / 1353‏   نامه و تبریک ازدواج به خانم فرشته اعرابی‏50‏

‏آبان 1353‏   نامه به آقای سید احمد خمینی دربارۀ وجوه شرعی‏51‏

‏7 / 8 / 1353‏   نامه به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی (چگونگی تأمین هزینۀ تعمیر مسجد)‏52‏

‏آبان 1353‏   نامه به آقای سید حمید روحانی (احیای کاپیتولاسیون در دهمین سال آن)‏53‏

‏12 / 8 / 1353‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏54‏

‏22 / 8 / 1353‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏55‏

‏14 / 9 / 1353‏   بیانات خطاب به فرماندار نجف (اقدامات رژیم عراق علیه انقلابیون)‏56‏


‏16 / 9 / 1353‏   اجازه نامه به آقای سیدحسین آیت اللهی جهرمی، درامورحسبیه وشرعیه‏57‏

‏30 / 9 / 1353‏   نامه تشکر به آقای ابراهیم یزدی (عید فطر)‏58‏

‏1353 ه .ش.‏   نامه به آقای سید احمد خمینی جهت ضرورت رسیدگی به وجوه شرعی‏59‏

‏19 / 10 / 1353‏   نامه به آقای محمد کیایی نژاد (دستوراتی پیرامون وجوه شرعیه)‏60‏

‏1353 ه .ش.‏   نامه به آقای سیدحمید روحانی در پاسخ به کمک مالی برای نشر اعلامیه‏61‏

‏21 / 10 / 1353‏   نامه به آقای سید احمد خمینی و تذکراتی پیرامون مسائل مالی‏62‏

‏زمستان 1353‏   نامه به آقای محمد حسن اعرابی دربارۀ چگونگی ارسال نامه ها‏63‏

‏30 / 10 / 1353‏   نامه به آقای جعفر صبوری و تأکید بر وکالت آقای سید مرتضی پسندیده‏64‏

‏30 / 10 / 1353‏   اجازه نامه به آقای سید علی اصغر دستغیب، در امور حسبیه و شرعیه‏65‏

‏9 / 11 / 1353‏   نامه به آقای سید احمد خمینی دربارۀ وجوه شرعیه‏66‏

‏24 / 11 / 1353‏   نامه به آقای حق شناس دربارۀ تحویل وجوه شرعیه‏67‏

‏27 / 11 / 1353‏   نامه به آقای سید احمد خمینی دربارۀ پرداخت وجه به خدمتکاران‏68‏

‏13 / 12 / 1353‏   نامه به آقای سیدحمید روحانی درصرف وجوه برای نشرکتب اسلامی‏69‏

‏13 / 12 / 1353‏   نامه به آقای سیدحمید روحانی (صدوراعلامیه علیه حزب رستاخیز)‏70‏

‏21 / 12 / 1353‏   پیام به ملت مسلمان ایران دربارۀ اعلام تأسیس حزب رستاخیز‏71‏

‏اسفند 1353‏   پاسخ به استفتاء دربارۀ تحریم شرکت مردم در حزب رستاخیز‏76‏

‏28 / 12 / 1353‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (بیان چگونگی ارسال نامه ها)‏77‏

‏17 / 1 / 1354‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ وجوه شرعی ‏78‏

‏18 / 1 / 1354‏   نامه به آقای سید احمد خمینی دربارۀ پرداخت وجوه‏79‏

‏19 / 1 / 1354‏   اجازه نامه به آقای سید محمد علی نسابه، در امور حسبیه و شرعیه‏80‏

‏27 / 1 / 1354‏   تلگراف تشکر به آقای مرعشی نجفی‏81‏

‏31 / 1 / 1354‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده، تذکراتی دربارۀ وجوه شرعیه‏82‏

‏     ‏‏ــ‏         نامه به خانم زهرا مصطفوی (خانوادگی)‏83‏

‏31 / 1 / 1354‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏84‏

‏8 / 2 / 1354‏   نامه به آقای محمد علی رحمانی دربارۀ مصرف وجوه شرعیه‏85‏

‏8 / 2 / 1354‏   اجازه نامه به آقای ابراهیم یزدی، در أخذ و مصرف وجوهات‏86‏

‏10 / 2 / 1354‏   نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی (شیخ الشریعه) دربارۀ حزب رستاخیز‏87‏

‏17 / 2 / 1354‏   نامه ای در پاسخ به چند پرسش شرعی‏88‏

‏21 / 2 / 1354‏   نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی (شیخ الشریعه) دربارۀ حوالۀ وجه‏89‏


‏24 / 2 / 1354‏   اجازه نامه به آقای سید احمد واحدی جهرمی، در امور حسبیه و شرعیه‏90‏

‏1354 ه .ش.‏   نامه به آقای سید حمید روحانی (ارسال وجه برای یکی از مبارزین لبنانی)‏91‏

‏     ‏‏ــ‏        اجازه نامه به آقای هادی روحانی در صرف وجوهات‏92‏

‏2 / 4 / 1354‏   تلگراف به احمد حسن البکر دربارۀ اخراج روحانیون ایرانی از عراق‏93‏

‏9 / 4 / 1354‏   پیام به ایران و سایر بلاد و تأکید بر وکالت آقای پسندیده‏95‏

‏14 / 4 / 1354‏   اجازه نامه به آقای غلامحسین امیری، در امور حسبیه و شرعیه‏96‏

‏16 / 4 / 1354‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏97‏

‏16 / 4 / 1354‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ وجوه شرعی‏98‏

‏1354 ه .ش.‏   استفتاء و پاسخ به دو پرسش شرعی آقای سید مرتضی پسندیده‏99‏

‏20 / 4 / 1354‏   پیام به ملت ایران و اظهار تأسف از سرکوب مردم‏100‏

‏1354 ه .ش.‏   نامه به آقای سیدحمید روحانی (انتشار اعلامیه و نبود امکان طبع و نشر)‏103‏

‏27 / 4 / 1354‏   گفتگو با استاندار نجف و اعتراض به اخراج روحانیون‏104‏

‏31 / 4 / 1354‏   نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی دربی توجهی حوزه نجف به مسائل ایران‏106‏

‏5 / 5 / 1354‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏107‏

‏     ‏‏ــ‏        نامه به یکی از دوستان و توصیه به پیگیری معالجه‏108‏

‏18 / 6 / 1354‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏109‏

‏30 / 6 / 1354‏   پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا (مقاومت مردم و نوید پیروزی)‏110‏

‏30 / 6 / 1354‏   نامه به خانم زهرا مصطفوی (خانوادگی)‏112‏

‏2 / 7 / 1354‏   پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا (رشد سیاسی ملت)‏113‏

‏3 / 7 / 1354‏   نامه به آقای ابراهیم یزدی دربارۀ ارسال پیام به اتحادیه دانشجویان‏115‏

‏13 / 7 / 1354‏   نامه به آقای سید احمد خمینی دربارۀ مشکلات افزایش شهریه‏116‏

‏27 / 7 / 1354‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏117‏

‏7 / 8 / 1354‏   نامه به آقای سید احمد خمینی دربارۀ چگونگی ارسال نامه ها‏118‏

‏8 / 8 / 1354‏   نامه به آقای محمد صادقی دربارۀ ارسال مناسک و رساله به لبنان‏119‏

‏24 / 8 / 1354‏   نامه به آقای مصطفی اشرفی و ابراز نگرانی از زندانی بودن علما‏120‏

‏25 / 8 / 1354‏   نامه به آقای سید احمد خمینی دربارۀ عدم ارسال وجه به نجف‏121‏

‏8 / 9 / 1354‏   نامه دربارۀ وضعیت حوزه نجف‏122‏

‏22 / 9 / 1354‏   نامه تبریک به آقای سید مرتضی پسندیده و تعیین مصرف وجوه شرعیه‏123‏

‏6 / 10 / 1354‏   نامه دربارۀ اعلام وصول وجوه شرعی‏124‏


‏13 / 10 / 1354‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏125‏

‏15 / 10 / 1354‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ رسید وجوه شرعیه‏127‏

‏17 / 10 / 1354‏   نامه به آقای عبدالله اسلامی و اظهار تأسف از حادثه منیٰ‏128‏

‏3 / 11 / 1354‏   نامه به آقای سید احمد دعایی (اعلام وصول نامۀ ارسالی)‏129‏

‏13 / 11 / 1354‏   نامه تشکر به آقای ابراهیم یزدی‏130‏

‏     ‏‏ــ‏         نامه ای در پاسخ به یک مسألۀ شرعی‏131‏

‏5 / 12 / 1354‏   نامه به آقای حیدر میری در نحوۀ اخذ اجازه نامه‏132‏

‏9 / 12 / 1354‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ شهریه طلاب پاکستان و سوریه‏133‏

‏18 / 12 / 1354‏   نامه به آقای سید احمد خمینی در پاسخ به سؤالات‏135‏

‏9 / 1 / 1355‏    نامه دربارۀ وجوه شرعیه‏136‏

‏19 / 1 / 1355‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏137‏

‏19 / 1 / 1355‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ وجوه شرعیه‏138‏

‏20 / 1 / 1355‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏139‏

‏30 / 1 / 1355‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ وجوه شرعیه‏140‏

‏1 / 2 / 1355‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ وجوه شرعیه و سفارش به حفظ آن‏141‏

‏2 / 2 / 1355‏   نامه احوالپرسی به آقای محمد صادقی‏142‏

‏14 / 2 / 1355‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏143‏

‏19 / 2 / 1355‏   اجازه نامه به آقای حیدر میری، در امور حسبیه و شرعیه‏144‏

‏29 / 2 / 1355‏   نامه به آقای حسن ثقفی و تشکر از ارسال کتاب‏145‏

‏خرداد 1355‏   پاسخ استفتای اجازۀ استفاده از وجوه شرعیه در نشر کتابهای دینی‏146‏

‏19 / 3 / 1355‏   نامه به آقای حیدر میری و پاسخ به سؤالاتی دربارۀ وجوه شرعیه‏147‏

‏23 / 3 / 1355‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏148‏

‏2 / 4 / 1355‏   نامه به آقای محمد حسن اعرابی و تذکر نسبت به اطرافیان‏149‏

‏2 / 4 / 1355‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ وجوه شرعیه‏150‏

‏     ‏‏ــ‏        نامه به خانم صدیقه مصطفوی (خانوادگی)‏151‏

‏     ‏‏ــ‏        نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏152‏

‏11 / 4 / 1355‏   نامه به آقای حسن ثقفی (خانوادگی)‏153‏

‏13 / 4 / 1355‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ پرداخت وجه به آقای قدیری‏154‏

‏30 / 4 / 1355‏   نامه به آقای محسن قوچانی غروی در عزیمت وی به ایران‏155‏


‏4 / 5 / 1355‏   نامه به خانم خدیجه ثقفی در خصوص ارتحال آقای هندی‏156‏

‏6 / 5 / 1355‏   نامه به آقای عبدالله اسلامی و توضیح دربارۀ وجوه شرعیه‏157‏

‏7 / 5 / 1355‏   نامه به آقای حیدر میری دربارۀ لزوم دریافت قبض وجوه شرعیه‏158‏

‏23 / 5 / 1355‏   نامه تشکر به آقای محمد ثقفی (تسلیت درگذشت آقای هندی)‏159‏

‏25 / 5 / 1355‏   نامه تشکر به آقای غلامعباس رئیس اشکنانی (تسلیت درگذشت آقای هندی)‏160‏

‏     ‏‏ــ‏         نامه ای در تبریک ازدواج و رفع چند شبهه‏161‏

‏26 / 5 / 1355‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ شهریه و هزینۀ ساختمان مدرسه کویته‏162‏

‏26 / 5 / 1355‏   نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)‏163‏

‏26 / 5 / 1355‏   نامه به خانم فرشته اعرابی (خانوادگی)‏164‏

‏27 / 5 / 1355‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ وجوهات شرعیه‏165‏

‏30 / 5 / 1355‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏166‏

‏5 / 7 / 1355‏    نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ ارسال وجه‏167‏

‏1355 ه .ش.‏   نامه به آقای حسین دادشفایی قول خولیشگی (لزوم دریافت قبض وجوه)‏168‏

‏مهر 1355‏   نامه به آقای عبدالله اسلامی (اعلام وصول نامه ارسالی)‏169‏

‏4 / 7 / 1355‏   پیام به عموم مسلمین و دانشجویان (افشای وضع کشور) ‏170‏

‏8 / 7 / 1355‏   نامه به آقای سید احمد واحدی جهرمی دربارۀ مشکلات طلاّب‏173‏

‏10 / 7 / 1355‏   نامه به آقای ابراهیم یزدی و بیان عملکرد استعمار در ممالک اسلامی‏174‏

‏28 / 7 / 1355‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ وجوه شرعیه‏175‏

‏1 / 8 / 1355‏   نامه به آقای جلال الدین فارسی و اظهار تأسف از اوضاع لبنان‏176‏

‏16 / 8 / 1355‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیه‏177‏

‏20 / 8 / 1355‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیه‏178‏

‏28 / 8 / 1355‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به 11 سؤال دربارۀ وجوه شرعیه‏179‏

‏1 / 9 / 1355‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به 11 سؤال دربارۀ وجوه شرعیه‏181‏

‏1355 ه .ش.‏   نامه به آقای سید حمید روحانی (اصلاحاتی در کتاب «نهضت امام خمینی»)‏183‏

‏1355 ه .ش.‏   نامه به آقای سید حمید روحانی (ارسال نامه برای روحانیون هندوستان)‏184‏

‏1355 ه .ش.‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به 9 سؤال دربارۀ وجوه شرعیه‏185‏

‏3 / 9 / 1355‏   نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)‏186‏

‏17 / 10 / 1355‏   نامه تشکر به آقای محمد کیایی نژاد‏187‏

‏17 / 10 / 1355‏   نامه به آقای سید احمد علم الهدی (صدور اجازه نامه)‏188‏


‏24 / 10 / 1355‏   اجازه نامه به آقای سید محمد حیدر مرتضوی، در امور شرعیه‏189‏

‏1355 ه .ش.‏   نامه تشکر به آقای محمد کیایی نژاد‏190‏

‏1355 ه .ش.‏   پاسخ به سؤالات شرعی آقای سید مرتضی پسندیده‏191‏

‏2 / 11 / 1355‏   پیام به مسلمانان ایران و جهان دربارۀ کمک به مردم لبنان‏192‏

‏2 / 12 / 1355‏   نامه به آقای سید احمد واحدی جهرمی دربارۀ شهریه طلاّب‏194‏

‏19 / 12 / 1355‏   نامه به آقای ابراهیم یزدی و تشکر از فعالیت جمعیت های مختلف‏195‏

‏5 / 1 / 1356‏   نامه به آقای مصطفی اشرفی (صرف بخشی ازسهم امام(ع) برای نشرکتب)‏196‏

‏8 / 2 / 1356‏   اجازه به یکی از دوستان در اخذ وجوه شرعیه‏197‏

‏19 / 2 / 1356‏   نامه در مورد میزان استفاده از سهم مبارک امام(ع)‏198‏

‏31 / 2 / 1356‏   نامه تشکر به یکی از دوستان و سفارش به پیگیری ساختمانی در قم‏199‏

‏12 / 3 / 1356‏   نامه به آقای ابراهیم یزدی و تکذیب شایعه‏200‏

‏24 / 3 / 1356‏   نامه به آقای محمد علی امراللهی دربارۀ پرداخت وجوه شرعیه‏201‏

‏16 / 4 / 1356‏   نامه تشکر به آقای تولیت و تشویق به احداث مؤسسه خیریه‏202‏

‏مرداد 1356‏   پیام به عموم مردم در ابراز تنفر از خائنین و منحرفین‏203‏

‏     ‏‏ــ‏          نامه به آقای علی عزیزیان غروی و پاسخ به استفتاء‏206‏

‏مرداد 1356‏   نامه به آقای ابراهیم یزدی (تشکر از تلگرافهای دانشجویان در فقدان دکتر شریعتی)‏207‏

‏3 / 5 / 1356‏   پیام به انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا (افشای جنایات رژیم)‏209‏

‏4 / 5 / 1356‏   پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (اسلامی نبودن رژیم)‏211‏

‏1356 ه .ش.‏   نامه به آقای سید حمید روحانی (اصلاحاتی درکتاب «نهضت امام خمینی»)‏213‏

‏1356 ه .ش.‏   نامه به آقای سید حمید روحانی (تأیید یک خاطره جهت درج در کتاب)‏214‏

‏4 / 6 / 1356‏   نامه به خانم زهرا مصطفوی (خانوادگی)‏215‏

‏2 / 7 / 1356‏   نامه احوالپرسی به آقای میرزا حسن مستوفی‏216‏

‏6 / 7 / 1356‏   هشدار به روحانیون حوزه نجف نسبت به برداشتهای غلط از احکام اسلام‏217‏

‏               ‏‏تنظیم اوقات، شرط هدر ندادن نعمت جوانی‏‏217‏

‏               ‏‏ابعاد مختلف انسان‏‏218‏

‏               ‏‏توجه اسلام به تمام شئون انسان‏‏219‏

‏               ‏‏آفات یک بعدی نگریستن به اسلام‏‏221‏

‏               ‏‏غفلت در نگرش چند بعدی به اسلام‏‏223‏

‏               ‏‏اسلام، جامع تمام جهات مادی و معنوی‏‏225‏


‏               ‏‏جدایی دین از سیاست‏‏227‏

‏               ‏‏لزوم توجه به معنویات‏‏228‏

‏               ‏‏شکاف بین دولت و ملت ایران‏‏229‏

‏               ‏‏فحشا در جشن هنر شیراز‏‏229‏

‏29 / 7 / 1356‏   نامه به آقای طاهری اصفهانی و ابراز نگرانی از وضعیت حوزه های علمیه‏232‏

‏1 / 8 / 1356‏   اعلامیه به مسلمین ایران وجهان دربارۀ شهادت مصطفی خمینی‏233‏

‏10 / 8 / 1356‏   سخنرانی در جمع روحانیون دربارۀ قدرت روحانیت و خدمات علمای شیعه‏234‏

‏               ‏‏الطاف خفیۀ الهی ‏‏234‏

‏               ‏‏دنیا معبر آخرت‏‏235‏

‏               ‏‏تکالیف الهی: الطاف خدا به بندگان‏‏237‏

‏               ‏‏نقش روحانیون در حفظ اسلام‏‏237‏

‏               ‏‏مسالمت علما با سلاطین برای ترویج تشیع‏‏239‏

‏               ‏‏روحانیون در رأس قیامها و نهضتها‏‏241‏

‏               ‏‏مجاهدات علما در عراق ‏‏243‏

‏               ‏‏مبارزات روحانیون در زمان رضاخان ‏‏243‏

‏               ‏‏ایستادگی مدرس در مقابل ظلم رضاخان‏‏244‏

‏               ‏‏بطلان تز اسلام منهای روحانیت‏‏246‏

‏               ‏‏دو درس از پیامبر اکرم(ص)‏‏248‏

‏               ‏‏لزوم توجه روحانیان به دانشگاهیان‏‏249‏

‏               ‏‏معنای قانون «اصلاحات ارضی» رژیم شاه‏‏250‏

‏               ‏‏ضرورت همبستگی روحانی و دانشگاهی‏‏251‏

‏13 / 8 / 1356‏   نامه تشکر به آقای سید حمید روحانی (شهادت سید مصطفی)‏253‏

‏13 / 8 / 1356‏   نامه تشکر به آقای یاسر عرفات و بیان جنایات استعمار و شاه‏254‏

‏1356 ه .ش.‏   نامه به آقای سید حمید روحانی وقبول پرداخت بدهی بابت فعالیتهای مبارزاتی‏257‏

‏13 / 8 / 1356‏   نامه تشکر به آقای جلال الدین فارسی (شهادت سید مصطفی)‏258‏

‏آبان 1356‏   نامه تشکر به آقای محمد فاضل لنکرانی (شهادت سید مصطفی)‏259‏

‏21 / 8 / 1356‏   پیام به علما و ملت ایران و بیان وظیفۀ عمومی در قبال رژیم ‏260‏

‏آبان 1356‏   پیام تشکر به علمای آذربایجانی (شهادت سید مصطفی)‏263‏

‏23 / 8 / 1356‏   نامه تشکر به آقای سید احمد دعایی (شهادت سید مصطفی)‏264‏


‏25 / 8 / 1356‏   پیام تشکر به دانشجویان خارج از کشور و تأکید بر ادامۀ مبارزه‏265‏

‏     ‏‏ــ‏         پیام تشکر از حمایت فضلا و طلاب حوزه علمیه اصفهان‏268‏

‏آذر 1356‏   نامه به خانم زهرا (فهیمه) مصطفوی (خانوادگی)‏269‏

‏3 / 9 / 1356‏   نامه به جمعی از علما و توضیح پیرامون وصیتنامه‏270‏

‏7 / 9 / 1356‏   نامه تشکر به آقای بهاءالدین محلاتی (شهادت سید مصطفی)‏271‏

‏7 / 9 / 1356‏   نامه تشکر به آقای محمد صدوقی (شهادت سید مصطفی)‏272‏

‏9 / 9 / 1356‏   نامه تشکر به آقای صادق خلخالی (شهادت سید مصطفی)‏273‏

‏10 / 9 / 1356‏   اجازه نامه به آقای ابوطالب فاضلی، در امور حسبیه و شرعیه‏274‏

‏10 / 9 / 1356‏   نامه به آقای ابراهیم یزدی دربارۀ اجازه صرف سهم امام (ع)‏275‏

‏11 / 9 / 1356‏   نامه تشکر به آقای مصطفی اشرفی (شهادت سید مصطفی)‏276‏

‏15 / 9 / 1356‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و سفارش به پرداخت شهریه‏277‏

‏16 / 9 / 1356‏   نامه تشکر به یکی از دوستان (شهادت سید مصطفی)‏278‏

‏17 / 9 / 1356‏   نامه تشکر به آقای محمد علی انصاری (شهادت سید مصطفی)‏279‏

‏18 / 9 / 1356‏   وصیت نامه و تعیین وصی در مورد وجوه شرعیه‏280‏

‏18 / 9 / 1356‏   نامه تشکر به آقای سید احمد علم الهدی (شهادت سید مصطفی)‏281‏

‏19 / 9 / 1356‏   نامه تشکر به آقای محمد کیایی نژاد (شهادت سید مصطفی)‏282‏

‏20 / 9 / 1356‏   نامه تشکر به آقای سید علینقی طبسی حائری (شهادت سید مصطفی)‏283‏

‏23 / 9 / 1356‏   نامه تشکر از آقای محمد صدوقی‏284‏

‏25 / 9 / 1356‏   نامه تشکر به آقای عباسعلی عمید زنجانی (شهادت سید مصطفی)‏285‏

‏26 / 9 / 1356‏   نامه به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی (عدم وصول تلگرافهای تسلیت)‏286‏

‏30 / 9 / 1356‏   نامه تشکر به آقای میرزا محمد ثقفی (شهادت سید مصطفی)‏287‏

‏دی 1356‏       نامه به خانم فرشته اعرابی (خانوادگی)‏288‏

‏8 / 10 / 1356‏   اجازه نامه به آقای حیدرعلی مدرسی، در امور حسبیه و شرعیه‏289‏

‏     ‏‏ــ‏           نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ نحوۀ صرف وجوه شرعیه‏290‏

‏15 / 10 / 1356‏   وصیتنامه شخصی و تعیین وصی‏292‏

‏16 / 10 / 1356‏   وصیتنامه و تعیین وصی در امور وجوه شرعیه‏295‏

‏دی 1356‏   سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب دربارۀ جنایات رژیم پهلوی‏296‏

‏               ‏‏تسلیت فاجعۀ قم‏‏296‏

‏               ‏‏اسلحه در دست ناصالحان ‏‏297‏


‏               ‏‏جنایات رضاخان‏‏298‏

‏               ‏‏توطئۀ «کشف حجاب»‏‏299‏

‏               ‏‏جلوگیری از مجالس روضه خوانی ‏‏300‏

‏               ‏‏کشتارها به دستور شاه‏‏301‏

‏               ‏‏کمونیسم مخدر است‏‏303‏

‏               ‏‏عدالت، شرط اصلی زمامداران اسلام‏‏304‏

‏               ‏‏ادعای اصلاحات ارضی و آزادی زنان ‏‏305‏

‏               ‏‏فرهنگ، مبدأ خوشبختیها و بدبختیها‏‏306‏

‏               ‏‏دانشگاه استعماری ‏‏307‏

‏               ‏‏تبعات مجلس ناصالح و غیر ملی ‏‏307‏

‏               ‏‏شاه، منشأ تمام مفاسد‏‏308‏

‏               ‏‏لزوم اتحاد همۀ اقشار‏‏309‏

‏               ‏‏مژدۀ قطع ریشۀ فساد‏‏310‏

‏اواخر 1356 ه .ش.‏   پاسخ به استفتاء دربارۀ سود سهام بانک‏311‏

‏27 / 10 / 1356‏   نامه تشکر به آقای محمد صدوقی (تأسیسات بنیاد صدوق در قم)‏312‏

‏بهمن 1356‏   نامه تشکر به آقای حیدرعلی جلالی خمینی (شهادت سید مصطفی)‏313‏

‏2 / 11 / 1356‏   پیام به ملت ایران به مناسبت قیام 19 دی مردم قم و نوید پیروزی‏314‏

‏15 / 11 / 1356‏   پیام به دانشجویان ایرانی مقیم هند (لزوم پرهیز از تفرقه)‏318‏

‏بهمن 1356‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده دربارۀ وجوهات شرعیه‏320‏

‏24 / 11 / 1356‏   پیام به انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا (وظایف روشنفکران مسلمان)‏321‏

‏اواخر 1356 ه .ش.‏   نامه به آقای مرتضی مطهری دربارۀ اوضاع حوزه های علمیه‏328‏

‏29 / 11 / 1356‏   سخنرانی در جمع روحانیون دربارۀ جنایات شاه و مدعیان حقوق بشر‏330‏

‏               ‏‏قم، مرکز علم و عمل‏‏331‏

‏               ‏‏پایمال کنندگان حقوق بشر ‏‏332‏

‏               ‏‏جنایات انگلیس و امریکا‏‏333‏

‏               ‏‏انگلیس، ارباب رضا خان ‏‏333‏

‏               ‏‏هوشیاری ملت‏‏334‏

‏               ‏‏ملت زنده و هوشیار‏‏334‏

‏               ‏‏رفراندم انقلاب سفید‏‏335‏


‏               ‏‏شاه، ضد اسلام و روحانیت‏‏336‏

‏               ‏‏شاه، مجرم اصلی و دست نشاندۀ متفقین ‏‏337‏

‏               ‏‏حوزه قم، زنده کنندۀ اسلام و ایران‏‏338‏

‏               ‏‏دین و سیاست‏‏338‏

‏               ‏‏سازش با سلاطین جور، خلاف قرآن‏‏339‏

‏               ‏‏امریکا و شوروی در مسابقۀ غارت ایران‏‏341‏

‏               ‏‏معجون رژیم ایران!‏‏342‏

‏               ‏‏نمونه هایی از فقر و فلاکت ملت ایران‏‏343‏

‏               ‏‏افتضاح حقوق بشر امریکایی‏‏345‏

‏               ‏‏«حقوق بشر» شاه‏‏346‏

‏               ‏‏ائمه، سراسر عمر در مبارزه با ظلم‏‏347‏

‏               ‏‏مبارزه در منطق قرآن و سنت نبی (ص)‏‏349‏

‏30 / 11 / 1356‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به 5 سؤال ایشان‏350‏

‏اسفند 1356‏   نامه در مورد اعلام وصول نامه‏351‏

‏5 / 12 / 1356‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و سفارش به رسیدگی به یکی از آقایان‏352‏

‏8 / 12 / 1356‏   پیام به اهالی آذربایجان (چهلم شهدای 19 دی قم)‏353‏

‏10 / 12 / 1356‏   نامه به آقای صادق خلخالی دربارۀ ضرورت رعایت مصالح‏356‏

‏23 / 12 / 1356‏   نامه به آقای مهدی طباطبایی (عذرخواهی از مفقود شدن نامۀ ایشان)‏357‏

‏2 / 1 / 1357‏   پیام به مسلمانان ایران و جهان دربارۀ حمله به جنوب لبنان‏358‏

‏4 / 1 / 1357‏   پیام به ملت ایران به مناسبت اربعین شهدای تبریز‏359‏

‏10 / 1 / 1357‏   نامه به آقای سید مهدی یثربی (اعلام وصول نامه ارسالی)‏363‏

‏اردیبهشت 1357‏   تلگراف به آقای سید کاظم شریعتمداری دربارۀ حمله گارد به منزل ایشان‏364‏

‏2 / 2 / 1357‏   اجازه نامه به آقای عباسعلی عمید زنجانی، در امور حسبیه و شرعیه‏365‏

‏4 / 2 / 1357‏   مصاحبه با لوسین ژرژ دربارۀ مسائل سیاسی و اجتماعی ایران‏366‏

‏7 / 2 / 1357 ‏   نامه به یکی از دوستان و پاسخ به سؤالات‏377‏

‏9 / 2 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ ادامه مبارزه‏378‏

‏20 / 2 / 1357‏   نامه به آقای حیدرعلی جلالی خمینی (اعلام وصول نامه ارسالی)‏381‏

‏1357 ه .ش.‏   نامه به خانم زهرا مصطفوی (خانوادگی)‏382‏

‏23 / 2 / 1357‏   سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب دربارۀ اوضاع ایران و رهنمود به انقلابیون‏383‏


‏               ‏‏قم، در اشغال ارتش شاه‏‏383‏

‏               ‏‏دودمان پهلوی و سقوط پنجاه ساله‏‏384‏

‏               ‏‏اهانت به ملت ‏‏384‏

‏               ‏‏کتاب منسوب به شاه و جنایات پنجاه سال سلطنت پهلوی‏‏385‏

‏               ‏‏مخالفین دیکتاتوری از دید دیکتاتورها‏‏386‏

‏               ‏‏انفجار سراسری، پیامد نیم قرن خودسری‏‏387‏

‏               ‏‏چاپلوسان، بر کرسی مدرس قهرمان‏‏388‏

‏               ‏‏فرمان اخراج شاه و امریکا‏‏389‏

‏               ‏‏انقلاب امریکا، یا «انقلاب شاه و ملت»!‏‏390‏

‏               ‏‏در واپسین روزهای سلطنت‏‏390‏

‏               ‏‏ریشه انفجار و انقلاب‏‏391‏

‏               ‏‏آشتی ناپذیری ملت‏‏391‏

‏               ‏‏سلاح ایمان، نیرومندترین سلاحها‏‏392‏

‏               ‏‏اسلام مکتب مبارزه و مقاومت‏‏393‏

‏               ‏‏حوزۀ قم زنده است‏‏394‏

‏               ‏‏تأکید بر سازماندهی نهضت‏‏394‏

‏               ‏‏نوید پیروزی‏‏396‏

‏31 / 2 / 1357‏   نامه به آقای جلال الدین فارسی (لزوم انتشار جزوه هایی علیه مکاتب انحرافی)‏397‏

‏خرداد 1357‏   نامه به آقای محمد یزدی (عمل به وظایف و ابراز نگرانی از وضع ایران)‏398‏

‏2 / 3 / 1357‏   نامه از نجف و مواظبت از آقای پسندیده‏399‏

‏4 / 3 / 1357‏   نامه دربارۀ تجلیل از استقامت و ایستادگی در برابر ستمکاران‏400‏

‏6 / 3 / 1357‏   اجازه نامه به آقای محمد حسین آیتی، در امور حسبیه و شرعیه‏401‏

‏6 / 3 / 1357‏   اجازه نامه به آقای محمد حسین غزنوی، در امور حسبیه و شرعیه‏402‏

‏7 / 3 / 1357‏   نامه از نجف و سفارش مواظبت از آقای سید مرتضی پسندیده‏403‏

‏10 / 3 / 1357‏   سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب دربارۀ تکلیف شرعی بودن قیام بر ضد شاه‏404‏

‏               ‏‏بی احترامی رژیم به اسلام و روحانیت‏‏405‏

‏               ‏‏دستگیری مردم، از ترس فرارسیدن 15 خرداد!‏‏406‏

‏               ‏‏ادعایی بی اساس ‏‏406‏

‏               ‏‏امریکا، مجرم اوّل؛ شاه، مجرم دوم‏‏407‏


‏               ‏‏زاغه نشینها در پایتخت «تمدن بزرگ»‏‏408‏

‏               ‏‏ملی کردن، سرپوشی بر غارت ذخایر کشور‏‏410‏

‏               ‏‏15 خرداد باید زنده بماند‏‏411‏

‏               ‏‏وحدت، تکلیف الهی‏‏412‏

‏               ‏‏انسداد راه آشتی ملت با شاه‏‏414‏

‏               ‏‏نقشه برای نابودی کشاورزی ‏‏415‏

‏               ‏‏نمونه های بی نظیری از جنایت و غارت کشور‏‏415‏

‏               ‏‏ادعای «نجات ایران» توسط شاه ‏‏416‏

‏               ‏‏وحدت کلمه در برکناری شاه ‏‏417‏

‏               ‏‏لزوم ارتباط بین علما و احزاب تا برقراری حکومت اسلامی‏‏418‏

‏11 / 3 / 1357‏   نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (احوالپرسی)‏419‏

‏12 / 3 / 1357‏   نامه به آقای حسن ثقفی (احوالپرسی)‏420‏

‏20 / 3 / 1357‏   پیام به ملت ایران (هدف، واژگونی طاغوت و برپاداشتن اسلام است)‏421‏

‏3 / 4 / 1357‏   نامه از نجف (سفارش اخلاقی و تأکید بر اهمیت دوران جوانی)‏424‏

‏11 / 4 / 1357‏   نامه تشکر به آقای کریمی‏425‏

‏13 / 4 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ چراغانی سوم و پانزدهم شعبان‏426‏

‏16 / 4 / 1357‏   نامه دربارۀ شهریه طلاّب و جانشین موقت آقای پسندیده‏428‏

‏24 / 4 / 1357‏   نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (احوالپرسی)‏429‏

‏28 / 4 / 1357‏   نامه به آقای شهاب الدین اشراقی در رسیدگی به وضع تبعید شدگان‏430‏

‏5 / 5 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ لزوم ادامه مبارزه‏431‏

‏15 / 5 / 1357‏   پیام به ملت ایران و بیان وظایف علما در بسیج مردم‏436‏

‏20 / 5 / 1357‏   نامه به آقای اسلامی تربتی دربارۀ وجوه شرعیه‏438‏

‏20 / 5 / 1357‏   نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به 11 پرسش ایشان‏439‏

‏22 / 5 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ کشتار وحشیانه رژیم در اصفهان و شیراز‏441‏

‏23 / 5 / 1357‏   نامه به آقای علی اکبر مهدی پور دربارۀ کتاب «نهضت امام خمینی»‏444‏

‏31 / 5 / 1357‏   پیام به اهالی آبادان دربارۀ آتش سوزی سینما رکس‏445‏

‏1 / 6 / 1357‏   پیام به نهضت آزادی ایران در خارج و بیان اسلامی بودن نهضت‏447‏

‏6 / 6 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ فریبکاری های جدید شاه‏449‏

‏7 / 6 / 1357‏   نامه به آقای سید مهدی طباطبایی دربارۀ مصرف وجوهات‏452‏


‏11 / 6 / 1357‏   نامه از نجف دربارۀ لزوم توجه بیشتر به آقای پسندیده‏453‏

‏15 / 6 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ ضرورت تداوم نهضت‏454‏

‏شهریور 1357‏   نامه به آقای یاسر عرفات درباره مفقود شدن امام موسی صدر‏458‏

‏18 / 6 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ کشتار وحشیانه 17 شهریور‏459‏

‏21 / 6 / 1357‏   پیام به ملت ایران و تسلیت فاجعه 17 شهریور‏462‏

‏23 / 6 / 1357‏   پیام به ملت ایران و اعلام عزای عمومی و ادامه اعتصاب‏464‏

‏23 / 6 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگاران رادیو و تلویزیون فرانسه دربارۀ مسائل مختلف‏466‏

‏27 / 6 / 1357‏   پیام به ملت ایران دربارۀ اغفال مردم توسط دولت ‏474‏

‏28 / 6 / 1357‏   نامه تشکر به یاسر عرفات و پشتیبانی از فلسطین‏476‏

‏30 / 6 / 1357‏   نامه به آقای قمی به مناسبت آزادی ایشان از زندان‏478‏

‏1 / 7 / 1357‏   نامه به حافظ اسد دربارۀ ناپدید شدن امام موسی صدر‏479‏

‏5 / 7 / 1357‏   نامه احوالپرسی به آقای عباسعلی عمید زنجانی‏480‏

‏14 / 7 / 1357‏   پیام به ملت ایران به مناسبت مهاجرت از عراق‏481‏

‏16 / 7 / 1357‏   پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی‏483‏

‏17 / 7 / 1357‏   سخنرانی در جمع دانشجویان و منشأ مفاسد دانستن رژیم‏489‏

‏               ‏‏«انقلاب ایران»، برنامه ای الهی‏‏489‏

‏               ‏‏رژیم شاهنشاهی، منشأ همۀ مفاسد‏‏490‏

‏               ‏‏ادعای اسلامخواهی شاه!‏‏491‏

‏               ‏‏ادامۀ جنایات شاه، نتیجۀ حمایت امریکا‏‏491‏

‏               ‏‏وضعیت مصیبت بار شاه ‏‏492‏

‏               ‏‏وظیفۀ ما در خارج، کمک به نهضت‏‏492‏

‏               ‏‏حراج مخازن کشور توسط شاه ‏‏493‏

‏               ‏‏تأیید جنایات شاه توسط رهبر چین‏‏493‏

‏               ‏‏ادعای شاه در مورد انرژی خورشیدی!‏‏494‏

‏               ‏‏«شاه بماند» یعنی خیانت‏‏494‏

‏               ‏‏شایعۀ نفوذ کمونیسم‏‏494‏

‏               ‏‏ایران در دست ایرانی‏‏495‏

‏               ‏‏ادامۀ نهضت تا قطع دست ابرقدرتها از ایران ‏‏496‏

‏               ‏‏افکار عمومی دنیا متوجه ایران‏‏497‏


‏               ‏‏لزوم رفع اختلافهای جزئی‏‏498‏

‏               ‏‏میزان حجاب‏‏499‏

‏18 / 7 / 1357‏   نامه به خانم فاطمه طباطبایی (خانوادگی)‏500‏

‏19 / 7 / 1357‏   نامه به آقای مرعشی نجفی دربارۀ استقامت تا سقوط رژیم‏501‏

‏19 / 7 / 1357‏   سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس دربارۀ جنایات شاه و اهداف انقلاب‏502‏

‏               ‏‏شرح هجرت از عراق و ورود به فرانسه‏‏502‏

‏               ‏‏الزام شرعی و عقلی ‏‏503‏

‏               ‏‏وظیفۀ ما، کمک به نهضت‏‏504‏

‏               ‏‏تبلیغات دشمن برای ایجاد تفرقه‏‏504‏

‏               ‏‏فرهنگ استعماری، مانع رشد استعدادها‏‏505‏

‏               ‏‏رژیم پهلوی دست نشاندۀ اجانب‏‏507‏

‏               ‏‏نابودی کشاورزی و تزاید فقر ‏‏507‏

‏               ‏‏حیات رژیم، مغایر آزادی و استقلال‏‏508‏

‏               ‏‏حکومت اسلامی یعنی حکومت عدالت‏‏509‏

‏               ‏‏تبلیغات سوء‏‏509‏

‏               ‏‏حمایت همگانی از قیام ملت‏‏510‏

‏20 / 7 / 1357‏   پیام به ملت ایران به مناسبت چهلم شهدای 17 شهریور‏511‏

‏20 / 7 / 1357‏   مصاحبه با خبرنگاران دربارۀ آینده حکومت اسلامی‏514‏

‏21 / 7 / 1357‏   سخنرانی در جمع دانشجویان دربارۀ اوضاع ایران و اصلاحات امریکایی شاه‏516‏

‏               ‏‏دولت عراق و جلوگیری از فعالیتهای سیاسی امام‏‏516‏

‏               ‏‏سکوت، خلاف وجدان و دیانت‏‏517‏

‏               ‏‏بی ثمری حکومت نظامی‏‏517‏

‏               ‏‏ادعای حقوق بشر، وسیلۀ غارت ملل ضعیف‏‏518‏

‏               ‏‏چهرۀ واقعی مدعیان سوسیالیسم و کمونیسم‏‏519‏

‏               ‏‏مفهوم «آزادی» و «جامعۀ مترقی» در نظر کارتر‏‏520‏

‏               ‏‏اصلاحات ارضی زمینه ساز فقر و آوارگی‏‏521‏

‏               ‏‏اعتراض ملت به شاه و امریکا‏‏522‏

‏               ‏‏ایرانی ها تن به ننگ نمی دهند‏‏523‏

‏               ‏‏کمک به نهضت، تکلیف همگانی است‏‏524‏


‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎                 ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 یادآوری:

‏     ‏برای سهولت در دسترسی به مطالب مورد نظر، مراجعه شود به‎ ‎جلد 22 صحیفۀ امام که شامل:

‏     نمایه های موضوعی، نام اشخاص، مکانها، وقایع تاریخی،‏‎ ‎‏آیات و روایات، اشعار و فهرست تفصیلی مطالب دورۀ 21‏‎ ‎‏جلدی است.‏

‎ ‎