همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (ره)
مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1383

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏عرفان در اندیشه امام خمینی(س)‏

‏به کوشش: علی داستانی بیرکی‏

‏ترجمه: مهدی سرحدی‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏چاپ دوم: 1383 / 2000 نسخه‏

‏قیمت: 900 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)عرفان در اندیشه امام خمینی (س)صفحه iv