همایش بزرگداشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)
مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏امام خمینی و نظام مطلوب جهانی ‏

‏به کوشش: علی داستانی بیرکی‏

‏ناشر: موسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)‏

‏چاپ دوم: 1385 / 2000 نسخه‏

‏قیمت: 1000 تومان‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه مقالات همایش بزرگدارشت یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)امام خمینی و نظام مطلوب جهانیصفحه د