اتحاد ملی و انسجام اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : سلیمانی، سلیمان

محل نشر : تهران

ناشر: ‫پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

زمان (شمسی) : 1387

موضوع : امام خمینی (س) ، اتحاد ملی ، انسجام اسلامی ، قرآن ، وحدت

زبان اثر : فارسی

اتحاد ملی و انسجام اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)

چکیده

‏امام خمینی (ره) بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی‌ ایران با تأکید بر حصول، حضور و تداوم آموزه دینی، وحدت از یک طرف موجب تحقق اتحاد ملی ‌ایرانیان  شد و از سوی دیگر موجب بیداری جوامع مسلمان سراسر جهان شد. هدف این پژوهش تبیین و تحلیل موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی‌، نحوه حصول، تداوم و راهکارهای عملی تحقق آنها در‌ اندیشه امام خمینی (ره) می‌باشد. در بررسی‌های صورت گرفته در آثار، بیانات، منابع مرتبط با‌ اندیشه ‌ایشان حول محور نسبت میان اتحاد ملی و انسجام اسلامی ‌و راهکارهای عملی تحقق آنها نتیجه حاصله بیانگر آن است که ‌این دو مفهوم در‌ اندیشه امام ریشه در تعالیم و آموزه‌های دینی داشته و برگرفته از‌ آیات قرآنی نظیر «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا» همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید. (آل عمران /‌ آیه 103) و «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» همانا مومنان با یکدیگر برادرند. (حجرات / آیه 8) می‌باشند و بر نوعی همگرایی و وحدت عقیده و‌ ایمان تأکید داشته و بر پایه اشتراکات دینی و عقیدتی تحقق عینی می‌یابند که ‌این اشتراکات شامل: خدای واحد (توحید)، پیامبر واحد، کتاب واحد (قرآن کریم)، قبله واحد، دشمن مشترک و ... می‌باشد و ضرورت توسل به آنها در بعد داخلی (اتحاد ملی) و در سطح کشورهای اسلامی‌ (انسجام اسلامی‌) از تکلیفی شرعی و الهی و استدلال عقلی و مقتضیات زمانی ناشی می‌شود. نهایتآ نتیجه حاصله بیانگر نسبت عموم و خصوص مطلق میان اتحاد ملی و انسجام اسلامی ‌در‌ اندیشه امام خمینی می‌باشد بدین گونه که اتحاد ملی به عنوان مفهومی‌ خردتر و جزئی از مراحل شکل‌گیری مفهوم گسترده‌تر انسجام اسلامی ‌مطرح می‌گردد و راهکار عملی تحقق عینی آنها بازگشت به هویت اصیل اسلامی ‌و احیای اسلام ناب محمدی در دو سطح ملت‌ها و دولت‌ها می‌باشد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫اتحاد ملی و انسجام اسلامی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 1