بررسی توصیفی گفتمان های پس از انقلاب اسلامی ایران در مورد حکومت دینی و نسبت سنجی آنان با اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : خسروبگی، ناصر

محل نشر : تهران

ناشر: ‫پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، حکومت اسلامی ، اندیشه سیاسی ، حکومت عرفی

زبان اثر : فارسی

بررسی توصیفی گفتمان های پس از انقلاب اسلامی ایران در مورد حکومت دینی و نسبت سنجی آنان با اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (س)

چکیده

‏این پژوهش، با هدف بازشناسی توصیفی گفتمان‌های پس از انقلاب اسلامی ‌ایران در باب حکومت دینی و نسبت‌سنجی آن‌ها با ‌اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی (ره) است. بعد از انقلاب در باب حکومت دینی دو گفتمان مهم تحت عنوان گفتمان حکومت اسلامی ‌و گفتمان حکومت عرفی مسلمانان شکل گرفت که گفتمان حکومت اسلامی‌ را نیز می‌توان به دو خرده‌گفتمان تحت عناوین خرده گفتمان حکومت اسلامی‌ با حاکمیت فقیه منتخب مردم و خرده‌گفتمان حکومت اسلامی ‌با حاکمیت فقیه منصوب، طبقه‌بندی کرد که هر یک در مورد نحوه ارتباط میان دین و حکومت و ماهیت حکومت در اسلام و هم چنین مبانی نظری در این باب دارای اختلاف‌نظرهای مهمی ‌با یکدیگر می‌باشند. سؤال اصلی ‌این تحقیق عبارت است از: وجوه تشابه و افتراق گفتمان‌های سیاسی بعد از انقلاب در باب حکومت دینی چیست؟ و نسبت آن‌ها با گفتمان سیاسی امام خمینی چگونه می‌باشد؟ ‏

‏و پرسش‌های فرعی ‌این تحقیق عبارتند از: 1) ویژگی‌های گفتمان‌های بعد از انقلاب در باب حکومت دینی چیست؟ 2) ویژگی‌های گفتمان امام خمینی در باب حکومت دینی چیست؟ 3) نسبت ‌این گفتمان‌ها با یکدیگر و با گفتمان امام خمینی چگونه می‌باشد؟ روش انجام ‌این پژوهش، روشی توصیفی و مقایسه‌ای است و برای بررسی توصیفی ‌این گفتمان‌ها از نظریه گفتمان ون دایک استفاده شده است. این پژوهش در نهایت ‌این فرضیه را اثبات کرده است که گفتمان امام خمینی با گفتمان حکومت اسلامی ‌مبتنی بر حاکمیت فقیه منتخب مردم دارای قرابت بیشتری می‌باشد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی توصیفی گفتمان های پس از انقلاب اسلامی ایران در مورد حکومت دینی و نسبت سنجی آنان با اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (س)صفحه 1