اخ‍لاق و سیاس‍ت در ان‍دیش‍ه و رف‍ت‍ار امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ص‍ف‍ری ال‍م‍وتی، ن‍جیب‌ الله

محل نشر : قم

ناشر: ‫دان‍شکده‌ م‍فید

زمان (شمسی) : 1386

موضوع : امام خمینی (س) ، اخ‍لاق ، سیاس‍ت ، ان‍دیش‍ه سیاسی

زبان اثر : فارسی

اخ‍لاق و سیاس‍ت در ان‍دیش‍ه و رف‍ت‍ار امام خمینی (س)

چکیده

‏‌تحقیق حاضر، تحت عنوان آثار‏‎ ‎‏نکاح بر روابط زوجین در نظام حقوقی کشور مالی درصدد بررسی حقوق و تکالیف زوجین‏‎ ‎‏قبل از انحلال نکاح در نظام حقوقی کشور  مالی است. در واقع، مسئولین مالی، بعد از‏‎ ‎‏استقلال و به قصد‌ ایجاد وحدت ملی و توسعه کشور، به تصویب قوانین مختلف پرداخته‌اند، یکی از این قوانین، قانون ازدواج و قیمت (ق. ا. م) مصوب‏‎ ‎‎‎‎‎1962 ‎‏می‌باشد. فصل‏‎ ‎‏هشتم ‌این قانون روابط زوجین را، هم در بعد شخصی و غیر مالی هم در بعد مالی، مورد‏‎ ‎‏توجه قرار داده است. در بعد شخصی و غیر مالی روابط خود زوجین، علاوه بر تکالیف‏‎ ‎‏متقابل (احترام، وفاداری و ...) موظفند مشارکت در اداره خانواده تحت ریاست شوهر،‏‎ ‎‏داشته باشند. در بعد مالی روابط خود، افزون بر تکالیف تأمین هزینه خانواده (این‏‎ ‎‏هزینه عمدتأ به عهده شوهر است) و معاضدت مالی، قانونگذار، به قصد ارتقای موقعیت‏‎ ‎‏زن، امتیازاتی (حق اشتغال، حق اداره اموال خود و ...) برای وی قائل شده است. ترتیب‏‎ ‎‏اموال زوجین گاه مطابق رژیم تفکیک، گاه مطابق رژیم اشتراک صورت می‌گیرد. حقوق و‏‎ ‎‏تکالیف زوجین، در هر دو بعد، با ضمانت اجرای عام (الزام و ...) و خاص (طلاق و ...) مورد‏‎ ‎‏تضمین قرار گرفته‌اند. فصل هشتم ق. ا. م، بلکه خود ق. ا. م، با توجه به تحولاتی که از‏‎ ‎‏زمان تصویب آن صورت گرفته، نیاز به بازنگری و انطباق بیشتر با اوضاع کنونی دارد‏‎.‎

‎ ‎

‎ ‎

پایان نامه‫اخ‍لاق و سیاس‍ت در ان‍دیش‍ه و رف‍ت‍ار امام خمینی (س)صفحه 1