مطالعه ی مقایسه ای مفهوم مشروعیت سیاسی در اندیشه های امام خمینی (س) و یورگن هابرماس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : کشیشیان سیرکی، گارنیه

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، یورگن هابرماس ، مشروعیت ، اندیشه سیاسی

زبان اثر : فارسی

مطالعه ی مقایسه ای مفهوم مشروعیت سیاسی در اندیشه های امام خمینی (س) و یورگن هابرماس

چکیده

‏در ‌این رساله نویسنده به مطالعه‌ی مقایسه‌ای مفهوم مشروعیت سیاسی در‌ اندیشه‌های امام خمینی و ویژگی‌های آن در‌ اندیشه‌ی ‌ایشان و تفاوت‌های آن با دیدگاه‌ها و ویژگی‌های ‌اندیشه تیورگن‌ هابرماس در‌ این موضوع پرداخته است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫مطالعه ی مقایسه ای مفهوم مشروعیت سیاسی در اندیشه های امام خمینی (س) و یورگن هابرماسصفحه 1