ب‍ررسی ت‍طبیقی دیدگ‍اه امام خمینی (س) و ش‍هید م‍طه‍ری در ف‍ق‍ه اس‍لامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ح‍سینیان‌ درونکلاء، اس‍م‍اعیل‌

محل نشر : کرج

ناشر: ‫دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده الهیات

زمان (شمسی) : 1387

موضوع : امام خمینی (س) ، مرتضی مطهری ، ف‍ق‍ه ، اقتصاد ، اسلام ، عدالت اجتماعی ، مالکیت ، ربا ، بانکداری اسلامی ، بیمه

زبان اثر : فارسی

ب‍ررسی ت‍طبیقی دیدگ‍اه امام خمینی (س) و ش‍هید م‍طه‍ری در ف‍ق‍ه اس‍لامی

چکیده

‏فقه اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با زندگی انسان از اهمیت، ضرورت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و در ارتباط تنگاتنگ با «اعتقاد»، اخلاق و ارزش‌های انسانی است؛ زیرا اقتصاد اسلامی‌ نیز رنگ و بوی جهان‌بینی اسلامی ‌و‌ ایدئولوژی اسلامی ‌دارد؛ یعنی انسان، زندگی، اسلام، مؤلفه‌های ذاتی اقتصاد هستند که اقتصاد را زندگی‌ساز، انسانی و اسلامی‌کرده است.‏

‏اسلام همان‌طور که عبادات و سیاسیات دارد در بخش معاملات و بسیاری از احکام فقهی و شریعت، اقتصاد هم دارد که همواره بین علما و ‌اندیشمندان اسلامی ‌مطرح بوده است.‏

‏در این بین، اسلام‌شناسان جهان معاصر مثل حضرت امام خمینی و استاد شهید مطهری به اقتصاد و عناصر مؤلفه‌ای آن اهتمام ویژه‌ای ورزیده‌اند و اقتصاد اسلام را با اقتصاد سوسیالیستی و کاپیتالیستی که کاملاً مادی و بشری است مورد بررسی قرار داده‌اند. اقتصادی که بر پایه بینش‌ها و گرایش‌های خاص و بایدها و نبایدهای ویژه شکل گرفته است.‏

‏اقتصاد اسلامی ‌دارای روح و گوهری است که عدالت اجتماعی نام دارد و به تعبیر استاد شهید مطهری عدالت اجتماعی باید یک اصل ثابت فقهی در فقه اقتصادی اسلام قرار گیرد تا مالکیت، تولید، توزیع، بانک، بیمه، ربا، قرض و... همه و همه بر محور عدالت اجتماعی تفسیر و ارزیابی شوند.‏

‏آری از دیدگاه‌ این بزرگواران یاد شده عدالت مبنا و رکن رکین فقه اقتصادی و شریعت در مناسبات اقتصادی از تولید، تجارت، روابط تولیدی، کار، نیروی انسانی و ... می‌باشد. پس ماحصل و عصاره و معیار زرین اقتصاد اسلامی ‌از دیدگاه‌ این دو شخصیت والامقام «عدالت اجتماعی» است.‏

‏رساله حاضر که پژوهش و پردازش فقه اقتصادی و تطبیقی اجمالی آن بر پایه ‌اندیشه‌ها و آرای این دو حکیم فرزانه و فقیه جامع‌اندیش و مجتهد جامع‌الشرایط می‌باشد در چهار فصل و هر فصل دارای سه بخش می‌باشد که به رشته تحریر درآمد. به اختصار بیان می‌کنیم که:‏

‏فصل اول: مربوط به کلیات و موضوع‌شناسی (اقتصاد و مفاهیم و مؤلفه‌های آن).‏‎ ‎‏فصل دوم: دیدگاه اجمالی امام خمینی در سه بخش عدالت اجتماعی، مالکیت، ربا و بانکداری اسلامی‌ و بیمه.‏

‏ فصل سوم: دیدگاه استاد مطهری در سه بخش عدالت اجتماعی، مالکیت و حرمت ربا و مسأله بانک و بیمه.‏

‏فصل چهارم: تطبیق ‌اندیشه‌ها و آرای ‌این دو بزرگوار است که گفتیم در مبنا و بنا با همدیگر اشتراک فکری دارند.‏

‏پژوهش پیش‌روی ارباب معرفت و صاحبان ‌اندیشه و خرد با تکیه بر منابع گفتاری و نوشتاری حضرت امام خمینی و استاد مطهری شکل گرفت و بر اساس روش رویکردی توصیفی ـ تحـلیلی و سپس تطبیقی انجام پذیرفت.‏

‏در رساله حاضر به‌ این نتیجه رسیدیم که تنها اقتصاد اسلامی‌ کارآمد، راه‌گشا، تأمین‌کننده سعادت و نشاط انسان، تحقق‌بخش موفقیت و سلامت جامعه انسانی است. اقتصادی که ضمن خداگرایی توجه به نیازهای بشر را همراه با مادیت و معنویت و رابطه دنیا و آخرت که یک رابطه مزرعه و کشت و کار و سپس برداشت محصول است معرفی کرد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ب‍ررسی ت‍طبیقی دیدگ‍اه امام خمینی (س) و ش‍هید م‍طه‍ری در ف‍ق‍ه اس‍لامیصفحه 1