الگوی جهان گرایی اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : پروانه، محمود

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه امام صادق (ع)

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، جهان گرایی اسلامی ، اندیشه سیاسی

زبان اثر : فارسی

الگوی جهان گرایی اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

چکیده

‏این پژوهش به دنبال پاسخ به‌این سؤال است که ماهیت و ارکان الگوی جهان‌گرایی اسلامی ‌در‌ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) کدام است؟ جهت نیل به پاسخ اثبات فرضیه، نگارنده بر اساس مبانی نظری و ‌اندیشه سیاسی امام خمینی، به معرفی و نقد رویکردهای جهان‌گرایی اسلامی ‌بویژه موارد مقارن با نهضت اسلامی ‌امام پرداخته، آن‌گاه رویکرد متفاوت و جامع را در این زمینه تبیین می‌کند. سپس محقق به طراحی الگوی جهان‌گرایی امام خمینی می‌پردازد و نشان می‌دهد که‌ این الگو بر سه پایه استوار است. رکن اول‌ این الگو، تحقق حکومت اسلامی ‌کارآمد در سطح ملی؛ رکن دوم تحقق وحدت امت در سطح جهان اسلام؛ و رکن سوم: کسب اصلاح در نظام بین‌المللی در سطح جهانی است. پژوهشگر هر یک از این سه رکن را بر یک تئوری استوار می‌کند که از صورت‌بندی و‌ اندیشه سیاسی امام خمینی استخراج نموده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫الگوی جهان گرایی اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)صفحه 1