بازتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (س) در وصیت نامه شهدای دانشجو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : باباخانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه امام صادق (ع)

زمان (شمسی) : 1389

موضوع : امام خمینی (س) ، اندیشه سیاسی ، وصیت نامه ، شهدا ، دانشجویان ، جنگ تحمیلی

زبان اثر : فارسی

بازتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (س) در وصیت نامه شهدای دانشجو

چکیده

‏انقلاب اسلامی ‌ایران هم‌چون بسیاری از انقلاب‌های بزرگ جهان در قرون اخیر، تأثیرات فراوانی از آرا و‌اندیشه‌های رهبر خویش پذیرفت. حضرت امام‌خمینی (ره) به عنوان یک رهبری دینی و سیاسی، تأثیرات غیرقابل انکاری بر افکار اقشار مختلف مردم‌ ایران گذارد. تجسم یافتن امام (ره) به عنوان تجسمی ‌از اسلام ناب، موجب شد بسیاری از اصول و ارزش‌های اسلامی، بر اساس آرا و‌اندیشه‌ها و نیز سیره عملی‌ ایشان در اذهان مردم شکل گیرد. رزمندگان دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی را می‌توان یکی از اقشاری دانست که با توجه به اعتقادات مذهبی خویش، تأثیرات فراوانی از آرا و‌ اندیشه‌های امام راحل (ره) پذیرفتند. در این میان، شهدای دانشجو با توجه به حضور فعال‌تر در عرصه سیاسی و اجتماعی و نیز ورود بیشتر عرصه نظری و تئوریک، از قابلیت بیشتری برای تأثیرپذیری برخوردار بوده‌اند. سؤال اصلی در این پژوهش بررسی چگونگی بازتاب مؤلفه‌های‌ اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) بر‌ اندیشه شهدای دانشجو می‌باشد. برای احصاء مهم‌ترین مؤلفه‌های‌ اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) از تحلیل ثانویه آرا و‌ اندیشه‌های ‌اندیشمندان مطرح در حوزه‌ اندیشه امام استفاده شده و مؤلفه‌هایی از جمله تکلیف‌محوری، شهادت‌طلبی، استقلال، آزادی و ... که بیشترین تکرار را در آرای آنان داشته‌اند، به عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌های ‌اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) پذیرفته شده‌اند. مهم‌ترین مؤلفه‌های‌اندیشه سیاسی شهدای دانشجو نیز با توجه به محدودیت‌های موجود برای دستیابی به ‌اندیشه سیاسی شهدا، با استفاده از روش تحلیل محتوا، از وصیت‌نامه‌های شهدای دانشجو استخراج و تحلیل شده و با مؤلفه‌های اساسی ‌اندیشه سیاسی حضرت امام مورد نسبت‌سنجی قرار گرفته است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بازتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (س) در وصیت نامه شهدای دانشجوصفحه 1