ب‍ررسی دیدگ‍اه ف‍ق‍ه ال‍ح‍دیثی امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : ضیائی، زه‍ره‌

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه پیام نور

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، ف‍ق‍ه ، احادیث

زبان اثر : فارسی

ب‍ررسی دیدگ‍اه ف‍ق‍ه ال‍ح‍دیثی امام خمینی (س)

چکیده

‏در سده‌هایی که از صدور حدیث می‌گذرد عالمان شیعی آن را از جهات مختلفی بررسی کرده‌اند. اما بیشتر تلاش‌های آنان فهم متن و دلالت حدیث متمرکز بوده است. اینان بر اساس مبانی و روش‌های گونا‌گونی به بررسی‌های متن‌شناسانه دست می‌زدند. ناگفته خود پیداست که شناخت روش‌های ‌ایشان، پژوهشگران عرصه‌ی حدیث را برای رسیدن به فهمی ‌ژرف‌تر و دقیق‌تر از روایات یاری می‌رساند. امام خمینی یکی از عالمان است که با پشتوانه‌ی قوی علمی ‌و نگاهی باریک‌بین به فهم حدیث پرداخته است. پژوهش پیش ‌روی با کاوش در آثار حدیثی و فقهی او کوشیده تا دیدگاه فقه‌الحدیثی را بررسی کند. برای رسیدن به ‌این هدف نخست به پیش‌زمینه‌های فهم حدیث نزد امام خمینی پرداخته است و در گام بعد راه‌کارهای او در فهم ظاهر حدیث بررسی شده و چگونگی بهره‌جویی او از لغت‌شناسی، صرف، نحو و بلاغت در شناخت مفردات و ترکیبات روایات آشکار گردیده است. پس از این روش او در فهم مقصود حدیث کاویده و به تلاش‌هایش در راستای گردآوری قرینه‌ها، تشکیل خانواده حدیث و رفع تعارض میان روایات توجه شده است در پایان هم موانع فهم متن و فهم مقصود حدیث از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گرفته است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ب‍ررسی دیدگ‍اه ف‍ق‍ه ال‍ح‍دیثی امام خمینی (س)صفحه 1