بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : شه نور، محمدجواد

محل نشر : همدان

ناشر: ‫دانشگاه پیام‌ نور، مرکز همدان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

زمان (شمسی) : 1390

موضوع : امام خمینی (س) ، تعلیم و تربیت

زبان اثر : فارسی

بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

چکیده

‏انسان دنیای امروز به لحاظ پیچیدگی‌های زندگی، با چالش‌های فراوانی روبه روست که با گذشت زمان ‌این چالش‌ها رو به فزونی است. هر یک از این بحران‌ها مشکلاتی را بر چگونگی زندگی افراد تحمیل می‌کند. در حال حاضر برای رویارویی با‌ این مشکلات، نیاز به ‌تربیت انسان‌های متعهد به اصول و ارزش‌های دینی و آرمان‌های جامعه، بیش از پیش ضرورت یافته، و برنامه‌ریزی‌های خاص را می‌طلبد. هدف کلی: تبیین تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (ره). روش تحقیق: روش اجرای تحقیق تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک بوده است. بر اساس داده‌های حاصل از منابع، مستندات، مدارک، کتب و زندگی‌نامه حضرت امام خمینی (ره) پاسخ سؤالات تحقیق استخراج گردیده است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)صفحه 1