روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : قربانزاده سوار، قربانعلی

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع : امام خمینی (س) ، روابط بین الملل ، اندیشه سیاسی

زبان اثر : فارسی

روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)

چکیده

‏این رساله در راستای پاسخ به ‌این سؤال است که روابط بین‌الملل از دیدگاه امام خمینی چگونه تحلیل می‌گردد؟ بدین خاطر، نویسنده در طی سه بخش، به تبیین روابط بین‌الملل و مفاهیم مربوط به آن از دیدگاه حضرت امام و مؤلفه‌های آن و در نهایت، نگرش جامعه‌شناسی آن حضرت به روابط بین‌الملل پرداخته است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 1