اندیشه های اجتماعی حضرت امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : زارعی، معصومه

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1383

موضوع : امام خمینی (س) ، تعلیم و تربیت ، خانواده ، حکومت ، دین ، اقتصاد ، جامعه

زبان اثر : فارسی

اندیشه های اجتماعی حضرت امام خمینی (س)

چکیده

‏به تحقیق می‌توان گفت ‌اندیشه اجتماعی آن دسته از تفکرات است که درباره امور اجتماعی ابراز شده است. در اینجا به ابعادی از‌ اندیشه اجتماعی خمینی اشاره شده است: نهادهای اجتماعی (آموزش و پرورش، خانواده، حکومت، دین و اقتصاد) در این پژوهش به بررسی‌ اندیشه‌های اجتماعی حضرت امام خمینی پرداخته شده است. از آن‌جا که دریافت مراد امام از نهادهای اجتماعی که از جمله ‌اندیشه‌های ‌ایشان است یکی از دغدغه‌های جوامع عملی امروز کشور است. اندیشه متفکران مسلمان همچون امام در واقع ‌اندیشه‌ای است که آن‌ها رابطه بسیار نزدیکی با اصول مذهبی دارد ‌این رابطه به واسطه دینی است که همه شخصیت و‌ اندیشه معتقداتش را تحت تأثیر قرار می‌دهد در‌ اندیشه‌های اجتماعی خود تأکید بر معرفت دینی داشته‌اند بنابراین تفکر اجتماعی امام خمینی بخشی از تفکرات دینی ‌ایشان است. در واقع ‌این پژوهش به بررسی نهادهای پنجگانه (آموزش و پرورش، خانواده، حکومت، دین، اقتصاد) از دیدگاه حضرت امام پرداخته است.‏

‎ ‎

پایان نامه‫اندیشه های اجتماعی حضرت امام خمینی (س)صفحه 1