جایگاه تحزب در اندیشه سیاسی شیعه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : بی نیاز، علیرضا

محل نشر : قم

زمان (شمسی) : 1379

موضوع : امام خمینی (س) ، اندیشه سیاسی ، شیعه ، احزاب سیاسی ، گروه های سیاسی

زبان اثر : فارسی

جایگاه تحزب در اندیشه سیاسی شیعه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

چکیده

‏در این تحقیق نویسنده ضمن بررسی مباحث مربوط به احزاب و تحزب‌گرایی به بررسی اندیشه امام خمینی در این خصوص پرداخته است و موضوعات مختلفی از جمله احزاب ، جایگاه حزب و ... را مورد توجه قرار داده است.‏

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

پایان نامه‫جایگاه تحزب در اندیشه سیاسی شیعه با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (س)صفحه 1