تاثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (س) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر حاکمیت، نوع حکومت و نهادهای سیاسی) 
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : میرزاده کوهشاهی، نادر

محل نشر : تهران

ناشر: ‫دانشگاه تهران، پردیس قم، دانشکده حقوق

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، قانون اساسی ، جمهوری اسلامی ، حکومت اسلامی ، اندیشه سیاسی

زبان اثر : فارسی

تاثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (س) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر حاکمیت، نوع حکومت و نهادهای سیاسی) 

چکیده

‏قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی است که این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. از آن‌جا که امام خمینی (ره) اندیشه‌های مشخصی در خصوص مسائل اساسی حکومت داشته است، این پرسش بنیادی را می توان به میان نهاد که اندیشه‌های حکومتی امام خمینی (ره) چگونه بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است و این تأثیرگذاری چه میزان بوده است؟ در این رساله تلاش می شود به پرسش فوق پاسخ داده شود. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای است. از مطالبی که بیان خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که اندیشه‌های حکومتی امام خمینی (ره) تأثیر تعیین‌کننده ای بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه موضوعات مربوط به نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی داشته است.‏

‎ ‎

‎ ‎

پایان نامه‫تاثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (س) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر حاکمیت، نوع حکومت و نهادهای سیاسی) صفحه 1