تعامل جبهه ملی با جنبش اسلامی ایران (1360 -1340)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: پایان نامه فارسی

پدیدآورنده : باوریان، فریده

محل نشر : تهران

ناشر: ‫پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی

زمان (شمسی) : 1388

موضوع : امام خمینی (س) ، جبهه ملی ، ایران ، جنبش های اسلامی

زبان اثر : فارسی

تعامل جبهه ملی با جنبش اسلامی ایران (1360 -1340)

چکیده

‏پژوهش حاضر با عنوان "تعامل جبهه ملی با جنبش اسلامی ایران" از (1340 ـ 1360) در اصل،پاسخی به این پرسش است که "چرا جبهه ملی به رغم مشی غیر دینی خود با جنبش اسلامی به رهبری امام خمینی همراهی کرد؟‏

‏پس از مطالعه اسناد و داده‌ها و نیز مقایسه دوره‌های تاریخی این فرضیه مطرح شد که "جبهه ملی تصور می‌کرد امام و دستگاه روحانیت در نهایت راهی جز رفتار علمای مشروطه‌خواه ندارند و ناگزیر به استقرار دموکراسی و ایجاد حکومت مبتنی بر آرای عمومی تن خواهند داد. از این رو، به همراهی با آنان پرداختند.‏

‏"فرضیه مذکور با روش توصیفی ـ تحلیلی به آزمون گذاشته شد که در نهایت این نتیجه حاصل گردید: جبهه ملی هم، تحت تأثیر مشکلات داخلی بعد از ملی شدن صنعت نفت و هم شکست مبارزات پارلمانی خویش که با شعار "عمل به اجرای صحیح قانون اساسی مشروطه" صورت می‌گرفت، از یک سو در حاشیه قرار گرفت و عملاً قادر به بسیج توده‌های مردم نبود و از سوی دیگر تحت تأثیر این تصور قرار داشت که در صورت همکاری و همراهی با نهضت‌ اسلامی، سرانجام می‌توانند قدرت اجرایی را از چنگ روحانیت خارج ساخته و خود مستقیماً آن را به دست گیرند؛ زیرا از نگاه آنان، نیروهای مذهبی به رهبری امام فاقد قدرت اجرایی و مدیریتی قلمداد می‌شدند و باور غالب این بود که روحانیون در نهایت به امور مذهبی و معنوی صرف در جامعه اکتفا خواهند کرد و قدرت اصلی و اجرایی را چون گذشته بار دیگر به دست نیروهای ملی خواهند سپرد، سرانجام مجبور به همراهی و همگامی با انقلابیون مذهبی شدند.‏

پایان نامه‫تعامل جبهه ملی با جنبش اسلامی ایران (1360 -1340)صفحه 1