امام خمینی (س) - امام، تبلیغات و رسانه
| ارسال به دوستان 0
امام، تبلیغات و رسانه
امام، تبلیغات و رسانه

امام، تبلیغات و رسانه

امام، تبلیغات و رسانه

امام، تبلیغات و رسانه

امام، تبلیغات و رسانه

مطبوعات، سینما، تلویزیون، رادیو، مجله‏ ها، همۀ اینها، برای خدمت به یک کشور است. اینها باید در خدمت باشند، نه اینکه هر کس پا شود یک مجله‏ ای درست کند، هر چه دلش بخواهد در آن باشد و هر عکسی بهتر مشتری داشته باشد توی آن بیندازد. عکسهای مهیِّج، عکسهای مهوِّع در آن بیندازد که مشتری‏هایش زیاد بشود! آن وقت اسمش "مطبوعات" است و، عرض می‏ کنم، صاحب قلم است و آزادی هم می‏ خواهد! باید دید تو چه می‏ کنی. چه خدمتی داری به این مملکت می‏ کنی. با قلمت داری چه می‏ کنی. با قلمت بچه‏ های ما را داری به باد فنا می‏ دهی، یا تربیت می‏ کنی.

ادامه ...
اصلاح رسانه

امام، تبلیغات و رسانه

اصلاح رسانه

اصلاح این دستگاهها اصلاح جامعه است. و فساد اگر در این دستگاهها واقع بشود، فساد جامعه است. مسئولیت بسیار بزرگ است، مسئولیت شماها بسیار بزرگ است، خصوصاً شماهایی که به زبانهای مختلف دنیا پخش می‏ کنید مسائل را. می‏ توانید که مسائلی را که خارج پخش می‏کنید طوری باشد که به این نهضت، به اسلام، به کشور خدمت بکند. و می‏ شود هم خدای نخواسته یک مسائلی باشد که در خارج که منعکس بشود، اسلام را یک جور دیگری، نهضت را یک جور دیگری، تعبیر بکند.

ادامه ...
نقش رسانه در تخریب جامعه

امام، تبلیغات و رسانه

نقش رسانه در تخریب جامعه

ضررهای رسانه‏ های گروهی از خرابیهای توپ و تانکها و سلاحهای مخرب بالاتر و بدتر است چه که ضررهای سلاحها گذراست، و ضررهای فرهنگی باقی و به نسلهای بعد انتقال پیدا می‏ کند. چنانچه دیدید و می‏ بینید.

ادامه ...
مسئولیت صدا و سیما

امام، تبلیغات و رسانه

مسئولیت صدا و سیما

این دستگاه صدا و سیما امروز وضعی دارد که مسئولیت شما آقایان را خیلی زیاد می‏ کند. سابق تبلیغات عبارت از این بود که اهل منبر یا علما در همان محل محدودی که داشتند، در مسجدی که داشتند می‏ رفتند و برای یک چند نفری یا یک عده ‏ای صحبت می‏ کردند و ارشاد می‏ کردند. امروز این دستگاه در همه کشور پهن شده است و از رادیو گمان ندارم که قشری باشند که محروم باشند. همه گوش می‏ کنند، حتی آنهایی که در صحرا دارند زراعت می‏ کنند، رادیو هم گوش می‏ کنند و سیما راهم همان طوری که گفتید توسعه اش زیاد شده است و علاوه بر این، این دستگاه خصوصاً رادیو در خارج از کشور بسیار گسترده است. بناءً علیه می‏تواند این دستگاه با اندک انحرافی میلیونها مردم را منحرف کند و بااندک اشتباهی میلیونها مردم را به اشتباه بیندازد، و می‏ تواند که چنانچه ان‏شاءاللّه‏ صددرصد در راه ارشاد و در راه اسلام شد، میلیونها جمعیت را، صدها میلیون جمعیت را هدایت کند. بنابراین، یک دستگاهی است این که نباید ما این را کم بشمریم. دستگاهی است که با صحت او بسیاری از مردم در داخل و خارج صحیح می‏ شوند و با فساد او فاسد می‏ شوند.

ادامه ...
امام، تبلیغات و رسانه

امام، تبلیغات و رسانه

امام، تبلیغات و رسانه

اهمیت انتشارات، مثل اهمیت خونهایی است که در جبهه‏ ها ریخته می‏شود. و مِدادُ الْعُلَماءِ اَفْضَلُ مِنْ دِماءِ الشُّهَداء برای اینکه، دماء شهدا گرچه بسیار ارزشمند است و سازنده، لکن قلمها بیشتر می‏ تواند سازنده باشد. و شهدا را، قلمها می‏ سازند و شهیدپرور هستند قلمها. لهذا این عمل [را] که شما دارید، باید ارزشش را توجه کنید و مسئولیتش را. و عمل هرچه ارزش بیشتر داشته باشد، مسئولیتش هم بزرگتر است.

ادامه ...
رسانه های گروهی

امام، تبلیغات و رسانه

رسانه های گروهی

خواهرها و برادرهای ما باید بدانند که عهده ‏دار چه خدمتی هستند. چنانچه مطبوعات اصلاح بشود، رسانه‏ های گروهی اصلاح بشود، یک جامعه اصلاح می‏ شود. اگر مطبوعات جوانها را نکشاند به طرف فحشا و ببرد طرف صراط مستقیم، مراکز فحشا هم برچیده می‏ شود.

ادامه ...
اهمیت رادیو و تلویزیون

امام، تبلیغات و رسانه

اهمیت رادیو و تلویزیون

دستگاه رادیو تلویزیون چنانکه من کراراً گفته ‏ام، دستگاهی است که حساسترین دستگاههای تبلیغاتی هر کشوری است که هم از طریق بصر و هم از طریق سمع از آن مردم استفاده می‏ کنند. و آنطوری که به رادیو و تلویزیون توجه می‏ کنند مردم، به هیچ دستگاهی آنطور توجه نمی‏ کنند. از دستگاه کوچکی که برای بچه‏ ها گذارده می‏ شود با آن برنامه‏ هایی که برای دیگران. اگر این دستگاه اصلاح بشود و برنامه‏ های آن برنامه‏ های اصلاحی باشد، امید است که یک مملکت اصلاح بشود.

ادامه ...
تحول مطبوعات

امام، تبلیغات و رسانه

تحول مطبوعات

اگر مطبوعات متحوّل بشود ـ و ان‏شاءاللّه‏، می‏ شود و شده است ـ متحول بشود به یک مراکزی که بخواهند تقوا را در جامعه منتشر کنند، وقتی جوانها و بچه‏ های تازه ‏رس ما وارد می‏ شوند در میدان فعالیت اجتماعی، بروند دنبال روزنامه، روزنامه مربّی باشد، گوش کنند به رادیو، رادیو مربّی باشد، نگاه کنند به تلویزیون، تلویزیون مربّی باشد، نگاه کنند به مجلات، مجلات، مجلاتی باشد که تربیت بکند، این جوان وقتی که به هر جا توجه کرد، دید که گوش و چشمش پر شده از تربیت، اینطور بار می ‏آید. اگر رها بشود، هرزه بار می ‏آید. اگر بِکِشندش در طرف فساد، می ‏رود آن طرف و اگر بکشندش در طرف صلاح، می‏ آید این طرف.

ادامه ...
نقش رسانه در تربیت

امام، تبلیغات و رسانه

نقش رسانه در تربیت

آنکه در یک موقعی از همه خیانتها بالاتر است این است که نیروی انسانی ما را عقب بزنند و نگذارد درست بشود، آنکه از همۀ خدمتها بالاتر است این است که نیروی انسانی ما را رشد بدهد و این به عهدۀ مطبوعات است؛ مجله ‏هاست؛ رادیو تلویزیون است؛ سینماهاست؛ تئاترهاست. این ها می‏ توانند نیروی انسانی ما را تقویت کنند، و تربیت صحیح بکنند و خدمتشان ارزشمند باشد.

ادامه ...
مخالفت با رسانه وابسته

امام، تبلیغات و رسانه

مخالفت با رسانه وابسته

ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم.

ادامه ...