امام خمینی (س) - اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی
| ارسال به دوستان 0
اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی
اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

ما را همچو ترساندند، همچو با تبلیغات خودشان ماها را ترساندند که از خودمان می ترسیدیم، به خودمان اعتماد نداشتیم.

صحیفه امام، ج‏7، ص 57

آیین انقلاب اسلامی، گزیده ‏ای از اندیشه و آرای امام خمینی «س»، ‏ج‏1، ص 208

حاکمیت فرهنگ استعماری و مقابله با اسلام و روحانیت - جدا کردن روحانیت از ملت

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

حاکمیت فرهنگ استعماری و مقابله با اسلام و روحانیت - جدا کردن روحانیت از ملت

وقتی ملت از روحانیین جدا بشود و اینها پشتوانه نداشته باشند برای تبلیغات خودشان، آنها به مقاصد خودشان می رسند.

ادامه ...
حاکمیت فرهنگ استعماری و مقابله با اسلام و روحانیت - ترویج از خودباختگی

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

حاکمیت فرهنگ استعماری و مقابله با اسلام و روحانیت - ترویج از خودباختگی

...ما را از اینکه بودیم تهی کردند؛ مغزهای ما را شستشو کردند. اعتماد به نفس را از بین بردند

ادامه ...
فساد اخلاق - تخریب قوه فکر

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

فساد اخلاق - تخریب قوه فکر

مراکز فسادی که سرتاسر مملکت بود، خوب، این هم جوانها را مشغول می کرد به یک امور شهوانی که بکلی افکار را از دستشان می گرفت. این یک برنامه بود ...

ادامه ...
حمایت شاه از رژیم اسرائیل

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

حمایت شاه از رژیم اسرائیل

ملت مسلمان ایران و هیچ مسلمانی و اصولاً هیچ آزاده ای، اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و ما همواره حامی برادران فلسطینی و عرب خود خواهیم بود.

ادامه ...
اساس نهضت

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

اساس نهضت

اساس این نهضت از دو جا سرچشمه گرفت: یکی، از شدت فشار خارجی و داخلی و چپاولگریهای خارجی و داخلی و اختناقهای فوق العاده... و اخیراً هم کشتارهای فوق العاده دسته جمعی، که در اکثر بلاد ایران پیش آمد...

ادامه ...