- امام خمینی در پیامی 11 اردیبهشت 58 فرمودند: "...کارگرهای ما اشخاصی هستند که مدیر جامعه انسانیت هستند. اداره امور مملکت ها، اداره امور کشورها به دست این هاست؛..." (صحیفه امام؛ ج: 7؛ ص: 174) به عنوان یک کارگر می خواهم بدانم، با توجه به این مسئولیت مهمی که از نظر ایشان به عهده ماست، انتظار امام از ما چیست؟ و همچنین وظیفه حکومت در قبال این قشر چیست؟

در آثار منتشر شده از امام خمینی (س) کثرت استفاده از مفهوم کار و کارگر بیانگر اهمیت موضوع در جهان بینی ایشان است. ضمن این که در همان پیامی که به مناسبت روز جهانی کارگر نوشتند و بخشی از آن در سئوال بالا آمده است، چنین نگاشته اند: «کار مثلِ جلوه حق تعالی‏ می‏ ماند که در تمام موجودات سرایت کرده است. همه موجودات، کار در آن ها هست و با کار درست شده ‏اند. همه ذرات وجود کارگرند حتی ذرات اتمی که در این عالم طبیعت هست، این ها کارگر هستند با هوشیاری. همه ذرات عالم فعالند و هوشیارند لکن ما گمان می ‏کنیم که هوشیار نیستند: وَ انْ مِنْ شَی‏ءٍ إلّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُمْ؛ همه مُسَبِّح حقند، همه کارگران حق هستند، همه مطیع حق تعالی‏ هستند؛ و کار در همه جا هست و عالمْ سرتاسر «روز کارگر» است نه یک روزْ روز کارگری است، سرتاسر عالم روز کارگر است، سرتاسر عالَم کارگر است و سرتاسر عالم کار است؛ یعنی ذرات وجودی که انسان را و دیگر حیوانات را- به ارادة اللَّه تعالی‏- موجود می‏ کنند کارگرند و انسانْ کار است، اثر کار آن هاست. تمام این موجوداتی که در عالم ملاحظه می ‏کنید اثر کار فعالانه جنود الهی است؛ جند اللَّه، همه کارگر هستند. خدای تبارک و تعالی مبدأ کار است.» (صحیفه امام؛ ج:7؛ ص: 173-172)

با عنایت به مطالب فوق امام خمینی (س) مفهوم کار و کارگر را فراتر از مفهوم اصطلاحی آن در افواه می دانند در واقع چنین مفهومی در ذهن ایشان حتی بسیار فراتر از مفهوم کار در دانش فیزیک و زیست شناسی است. با این حال بخش عمده ای از آن چه در مورد کارگران گفته اند، یادآوری هایی به دولت برای ایجاد تسهیلات رفاهی یا اشتغال افراد بیکار شده و یا یادآوری وظایف خود کارگران بوده است. چنان که در همان پیام مورد نظر که به مناسبت روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 58 یعنی دقیقاً سه ماه پس از ورودشان به کشور مرقوم نموده بودند مطالبی را بیان داشتند که مطالب زیر از میان آن ها قابل انتزاع است:

- کار همراهی با نظام بزرگ خلقت است؛ (ر.ک: صحیفه امام؛ ج:13؛ ص:17)

- کارگران اعم از کارگرهای کارخانجات و دهقانان... مورد احترام هستند و هر کس محترم تر مسؤلیت بیشتر دارد.) (ر.ک: صحیفه امام؛ ج:7؛ ص:174)

- کارگران عامل رشد و انحطاط قلمداد شده اند. البته این یادآوری در معنای وسیع کلمه می باشد که کارگزاران را نیز در بر می گیرد. (ر.ک: صحیفه امام؛ ج:8؛ ص:335)

-         با کار بیشتر و بهتر باید ریشه های گندیده استبداد و استمعار برچیده شود. (ر.ک: صحیفه امام؛ ج:5؛ ص:494)

-         کارگران هستند که باید کشوری را که متعلق به خود آن ها است آباد کنند و هر کس در آباد کردن کشور هر طور که می خواهد مسئولیت بپذیرد. (ر.ک: صحیفه امام؛ ج:7؛ ص:363)

-         کارگزاران کشور در قبال کارگران وظایفی دارند که البته در پیام های دیگر ایشان وظایف آن ها واضح تر برشمرده شده است که مهم ترین آن ها توجه به تسهیلات رفاهی آن ها و ایجاد زمینه برای اشتغال بیکاران می باشند. (ر.ک: صحیفه امام؛ ج:21؛ ص:422)

نظر به آن که در آن زمان گروه های مارکسیتسی با شعارهای حمایت از کارگران سعی در ایجاد اعتصابات کارگری و به تعطیلی کشاندن کارخانجات داشتند، بخشی از این پیام نیز توجه دادن به هوشیاری کارگران در مقابل عملکرد منفی چنینن گروه هایی می باشد که الحق غالب کارگران به توصیه های حضرت امام (س) در این زمینه توجه مبذول داشتند؛ ولی گویی در قرون اخیر کم کاری در بافت فرهنگی کشورهای در حال توسعه چنان تمکین کرده است که میزان بازدهی کار در این کشورها از جمله در ایران نشان از اعدادی دارد که موجب شرمندگی است و این کم کاری یا بازدهی کم هم در عملکرد کارگزاران دیده می شود و هم در میان اصنافی از کارگران.

امیدوارم سؤال بالا این برکت را داشته باشد که موجب شود جامعه ما با ارزش کار در منظومه اندیشه ای امام خمینی(س) بیشتر آشنا گردد.

. انتهای پیام /*