امام خمینی ضمن تجلیل و تکریم شخصیت حضرت عیسی (ع) از او به عنوان پیغمبر بزرگ، پیامبر صلح، پیامبر بشردوست، پیامبر عظیم الشان، پیغمبری که مردگان را احیا و خفتگان را بیدار ساخت، پیامبری که مادر عظیم الشانش مریم عذری و صدیقه حورا بود، پیامبری که خداوند او را برای طرفداری از مظلومان و برقراری عدل مبعوث ساخت و پیامبری که محکوم کننده ظالمان و ستمگران و پشتیبان مظلومان و مستضعفان بود، نام می برد و می فرمایند:
 «عیسی مسیح همه چیزش معجزه بود، معجزه بود که از یک مادر باکره متولد شد، معجزه بود که در مهد سخن گفت، معجزه بود که برای بشر صلح وصفا و روحانیت آورد. (صحیفه امام، ج 11، ص 406)، حضرت مسیح برای نجات بشر آمده بود. (همان، ج 6، ص 467)، اسلام نسبت به حضرت مسیح (ع) احترام بسیار قائل است و او را پیغمبری بزرگ می داند و از او در قرآن مجید و همچنین از حضرت مریم بسیار دفاع شده است. ما مسلمین مسیح را پیغمبر بزرگ خدا می دانیم، قرآن حضرت مسیح را پیغمبر بزرگ خوانده است. (همان ،ج5 ، ص 255)
 حضرت امام ضمن رد مطالبی که به حضرت مسیح نسبت داده اند معتقد است  آنچه که الآن دست ماست از مذهب مسیح نیست، احکام مسیح نیست بلکه مذهب مسیح را نسخ کرده اند، متن های موجود دلالت بر این می کند که اینها اصلی نیستند، امام در این رابطه می فرمایند:
حضرت مسیح، پیغمبر بزرگ نمی شود، که تربیت این طوری بکند که اگر ظالم این طرف صورتت زد، صورتت را بگیر تا یکی هم آن طرف بزند، این حرف شیطان است نه حرف مسیح، مسیح انسان است، مسیح پیغمبر بزرگ است. (صحیفه امام، ج 4، ص 33)، اسلام مثل رهبانیت مسیح نیست، البته مذهب مسیح هم حالا نسخش کردند و الا مذهب مسیح هم این نبوده است که همه اش روحانیت {باشد} و {امور مادی} نباشد. (همان، ج 4، ص 191)، سیاست در عبادت مدغم است، مثل مذهب مسیح {نیست} یعنی این مذهبی که حالا دست مسیحیها هست، و من گمان ندارم که مسیح –علیه السلام- مذهبش این بوده است که اینها الآن می گویند که هیچ کاری نداشته باشند به زندگی مردم و هیچ کاری به وضع سیاسی نداشته باشند و... (همان، ج 4، ص 448)، مذهب مسیح مسخ شد، مسیح هرگز نمی شود که دعوتش این باشد که فقط عبادت بکنید، ظلمه را بگذلرید به کار خودشان، این نمی شود. نبی نمی تواند این طور باشد. مسخ شده است. (همان، ج 6، ص 286)
  حضرت امام با توجه به شخصیت عظیم الشان حضرت مسیح و اینکه او یکی از پیغمبران بزرگ الهی که برای نجات بشر، تعالیم عالیه و آسمانی  در دستور کار و ماموریتش بوده است به پاپ، علما، روحانیت و ملتهای مسیحی تو صیه هایی را ارائه نموده است که به مواردی از آن  اشاره می شود  و امید است جهان مسیحیت با بکارگیری آن  و آشنایی هرچه بهتر و بیشتر با تعالیم نجاتبخش آن نبی بزرگ بیش از این شاهد ظلم و ستم  قدرتها و  کسانی که به نام مسیحیت در اقصا نقاط دنیا در حق ملتهای مظلوم جنایت می کنند نباشند.

1-   لزوم آشنایی با تعالیم حضرت مسیح
2- تقبیح سران کشورهای قدرتمند که پشت به تعالیم حضرت مسیح زده اند.
3- توجه و روش قرار دادن سیره حضرت مسیح برای کسب سعادت
4- هشدار نسبت به سکوت پاپ و علمای مسیحی در مقابل جنایات و خیانت قدرتها
5- لزوم پرهیز از مشوه شدن وجهه مسیحیین (چرا که بعضی سران به اسم مسیح و مسیح بر خلاف مسیر مسیح رفتار می کنند.)
6- لزوم تلاش پاپ برای نجات ملت مسیح  و آبروی مسیحیین
7- باید آن طوری که  عیسی مسیح رفتار می کرد، رفتار بکنید.
8- لزوم دادخواهی از دشمنان ملتهای مظلوم و به داد مظلوم رسیدن و اعتراض به ظلم
9- لزوم خیزش و قیام جهت پشتیبانی از مظلومان جهان و مستضعفان گرفتار در چنگال مستکبران
10- لزوم دفاع از شرافت عیسی مسیح و ملت عیسوی
11- جلوگیری از بد معرفی شدن ملت مسیح و روحانیت عیسی به خلق های مستضعف
12- مبارزه معنوی روحانیت مسیح به حسب تعلیمات مسیح و به حسب تعلیم خدای بزرگ با قدرتهایی که بر خلاف مسیر مسیح رفتار می کنند و لزوم ارشاد آنان  و هدایت ملت مسیح جهت جلوگیری از تبعیت از اینگونه قدرتها
13- انتقاد از مواضع و عملکرد روحانیت مسیح به دلیل عدم حمایت از مظلوم ها و طرفداری از ظالمها و سکوت در مقابل ظلم (لزوم رفع اتهام از مذهب مسیح)
14- انتقاد از عدم تحقق تعلیمات حضرت مسیح
15- دعوت به معنویت و تهذیب نفس
16- استفاده علمی و واقعی از تعالیم عالیه و انسان از حضرت مسیح جهت رفع نا بسامانی ها و ستم ها و نجات محرومان جهان و سرمشق قرار دادن آن تعالیم عالیه و انسان ساز در جهت رفع تبعیض ها و محرومیت ها از ملل ستمدیده
17- شما به اعتبار اینکه ملت مسیح هستید، باید تبعیت از مسیح بکنید، و بشر دوست باشید، آنطوری که حضرت مسیح بود.

. انتهای پیام /*