با عرض سلام و تبریک پیشاپیش حلول ماه پربرکت رمضان. از آنجا که یک انسان مسلمان و باورمند به مبانی عقیدتی باید قبل از ورود به ضیافت الهی در خود آمادگی های جسمانی و روحانی را بوجود آورد، غنیمت شمردن روزها و ساعات آخر ماه شعبان المعظم برای خودشناسی و خودسازی و تقویت بنیه ایمان و مهار نفس سرکش باید در دستور کار زندگی چنین شخصی قرار گیرد. حضرت امام خمینی (س) این عارف بالله و این انسان پارسا و مسلح به سلاح تقوا، در هر فرصتی زبان و قلم به اندرز و نصیحت همه انسان های مشتاق به معارف الهی گشوده و رانده اند. به عنوان نمونه توجه شما پرسشگر محترم را به فرازی از سخنان اموزنده و پند و اندرزی از گنجینه ارزشمند نصایح و پندهای آن حضرت (ره) در واپسین روزهای ماه شعبان المعظم جلب می نماییم:

 

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صبح ۹ خرداد ۱۳۶۳ / ۲۸ شعبان ۱۴۰۴‏

«ماه مبارک رمضان پیش است. ماه‌‎ ‌‏رمضان شما را دعوت کرده خدای تبارک و تعالی به مهمانی خودش. همان طور که‌‎ ‌‏می بینید مهمانی خدا صوم است، مثل میهمانی ماها نیست که آنجور تشریفات را داشته‌‎ ‌‏باشد، پرهیزدادن است از آن چیزهایی که مربوط به شهوات انسان است. توجه بکنید که‌‎ ‌‏ماه مبارک را به آدابش عمل بکنید یعنی آداب روحی اش. فقط دعا نباشد، دعا به معنای‌‎ ‌‏واقعی اش باشد. خواندن خدا و تذکر خدا به معنای واقعی، آن تذکری که نفوس را‌‎ ‌‏مطمئن می کند، آن ذکری که ‌‏بِذِکْرالله ِ تَطْمَئِنَّ القُلُوبْ‌‌‌‏. یاد خدا واقعاً و حاضر دیدن خدا را‌‎ ‌‏در همه جا. ماه مبارک را به تذکر خدا، به ذکر خدا و به رحمتهای خدا که به شما عنایت‌‎ ‌‏کرده است شکرگزاری کنید و ذکر خدا را بگویید، یاد خدا را بکنید که خدا شما را موفق‌‎ ‌‏کند به اینکه دستهایی که می خواهند تشتت در این ملت ایجاد کنند، خدا آن دستها را‌‎ ‌‏موفق نکند‏ و از همه بالاتر این است که انسان خودش را اصلاح کند در ماه رمضان، ما محتاج به‌‎ ‌‏اصلاح هستیم، محتاج به تهذیب نفس هستیم، تا آن دم آخر ما محتاجیم. پیغمبرها هم‌‎ ‌‏محتاجند. انبیای بزرگ هم محتاجند، منتها آنها احتیاج خودشان را فهمیده اند و دنبالش‌‎ ‌‏عمل کرده اند، و ما از باب اینکه حجاب داریم نتوانستیم بفهمیم و به تکالیف خودمان‌‎ ‌‏عمل نکردیم. امیدوارم که ان شاءالله این ماه مبارک رمضان به همۀ شما مبارک باشد. و‌‎ ‌‏مبارک بودن به این است که بنابراین بگذارید که به تکالیف خدا عمل کنید. در این ماه‌‎ ‌‏مبارک دعا کنید که خدای تبارک و تعالی شما را موفق کند به اینکه در این خدمتی که‌‎ متکفل او هستید، مطابق رضای او عمل کنید. از خدا بخواهید که ما را از عنایت خودش‌‎ ‌‏محروم نفرماید. و این ضیافت خدا را قدر بدانید. این ضیافت خیلی لطافت و ظرافت‌‎ ‌‏دارد، این را باید قدر بدانیم ما. این ادعیه ای که وارد شده است درماه مبارک رمضان و در‌‎ ‌‏ماه شعبان اینها راهبر ماست به مقصد، به تعبیر شیخ ما[۱] ـ رحمه الله ـ قرآن صاعد است.‌‎ ‌‏ادعیه را ایشان تعبیر می کرد به اینکه، قرآن نازل است و این، قرآن صاعد. درهر صورت‌‎ ‌‏ظرایفی در این ادعیه مبارکه هست که سابقه ندارد. اینها را توجه به آن بکنید، انسان را این‌‎ ‌‏ادعیه می تواند حرکت بدهد. ماه مبارک می تواند که انسان را موفق به بسیاری از امور‌‎ ‌‏بکند. ماه مبارک می تواند انسان را طوری بکند که تا ماه مبارک دیگر یا تا آخر دیگر‌‎ ‌‏کنترل بشود و تخطی از آنچه رضای خداست نکند. من امیدوارم که همۀ ما موفق بشویم‌‎ ‌‏به اینکه این ماه مبارک را با ذکر خدا و توجه به خدای تبارک و تعالی به پایان برسانیم، که‌‎ ‌‏خدای تبارک و تعالی در عید رمضان به ما عیدی عنایت کند و آن استقلال تام ما، آزادی‌‎ ‌‏تام ما بیمه شده و جمهوری اسلامی بیمه شده. ‏

‌‏خدایا! ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هر چه‌‎ ‌‏هست تویی. ما اگر چنانچه خلاف می کنیم نادانیم، تو بر ما ببخش. تو ما را به این ماه‌‎ ‌‏مبارک رمضان وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشویم در او. خدایا! تو ما را لیاقت‌‎ ‌‏بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشویم. خدایا! این ایران که از‌‎ ‌‏همۀ اطراف به او هجوم شده است، برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن.» (صحیفه امام، ج۱۸، صص: ۴۸۱-۴۸۰)

 

یاد نامه اخلاقی خطاب به خانم فاطمه طباطبایی (اندرزهای عرفانی و اخلاقی)، اردیبهشت ۱۳۶۶ / شعبان ۱۴۰۷‏

فاطی دختر عزیزم،‌ [۲] از من می خواهی برای تو چیزی بنویسم؛ چه بنویسد کسی که‌‎ ‌‏خود مبتلای به نفس اماره بالسوء است و هرگز نتوانسته بلکه نخواسته این بت بزرگ را‌‎ ‌‏بشکند. اکنون در آستانۀ شهرالله و مقام ضیافت الله هستیم و من خود اقرار دارم که لایق‌‎ ‌‏این ضیافت نیستم. شهر شعبان المعظم که شهر امامان است در شرف گذشتن و ما خود را‌‎ ‌‏نتوانستیم مهیا کنیم برای شهرالله . دعاها را گاهی با لقلقۀ لسان خواندم و از آنها چیزی‌‎ ‌‏حاصل نشد در این آخر شهر عرض می کنم، ‌‏اَللهمَّ اِنْ لَمْ تَکُنْ غَفَرْتَ لَنا فیِما مَضی مِنْ شَعبانَ فَاغْفِرْلَنا‌‎ ‌‏فِیما بَقِیَ مِنهُ‌ [‎[۳ از رحمت حق تعالی مأیوس نیستم و مباش، در دنیا ‌‏[‌‏مباد‌‏]‌‏ روزی که گناهان‌‎ ‌‏به آنجا رسد که از رحمت حق مأیوس شویم. دخترم این چند روز خواهد گذشت چه با‌‎ ‌‏عیش و نوش و چه با رنج و تعب؛ چه با غفلت از فطرت و چه با توجه به آن. عزیزم،‌‎ ‌‏خداوند ـ جل وعلا ـ نور هدایت را در همۀ مخلوقات خصوصاً انسان نهفته است.‌‎ ‌‏فطرت الله ، ما را خواهی نخواهی به او متوجه کرده و همۀ مخلوقات در هر حدی که هستند‌‎ ‌‏و به هر مذهبی که گراییده اند جز به حق تعالی و کمال مطلق به هیچ چیز توجه ندارند به‌‎ ‌‏حسب فطرت؛ گرچه خود ندانند و معتقد به غیر آن باشند انسان کمال مطلق را می جوید و‌‎ ‌‏می خواهد چه آنان که به توهّم بت را می پرستند و چه آنهایی که حق ـ جل وعلا ـ را‏ منکرند و به دنبال ریاست. ملحدها گمان می کنند متوجه به دنیا و خواستار ریاست و‌‎ ‌‏زعامت هستند، لکن به حسب واقع متوجه و خواهان قدرت مطلقه هستند و در جستجوی‌‎ ‌‏کمال مطلق و خود گمان خلاف می کنند و شاید عذاب و عقاب برای همین جهل و‌‎ ‌‏توهّمات باشد. تو که مثلاً دنبال لباس خوب هستی و زینت بهتر، دنبال حق می گردی و‌‎ ‌‏کاخ نشینان نیز دنبال قدرت مطلق هستند ‌‏وَ اِنْ مِنْ شَی ءٍ إلاّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلکِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُمْ‌[‎[۴ ‌‏وَقَضی رَبُّکَ اَ لاّ تَعْبُدوا اِ لاّ اِیّاهُ‌ [‎۵]‌‏ بنابر وجهی این کلام دامنه دارد. بهتر آنکه درز بگیرم و تو را و‌‎ ‌‏خود و همگان را به خدای تعالی بسپارم. (صحیفه امام، ج۲۰ صص: ۲۵۴-۲۵۳)

 

[۱]: عارف بزرگ، میرزا محمدعلی شاه آبادی، استاد امام خمینی در عرفان.

[۲]: خانم فاطمه طباطبایی، همسر مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی.

[۳]: «پروردگارا اگر ما را در ایامی که از «شعبان» گـذشته است نیامرزیده ای پس ببخشای ما را در باقیماندۀ آن». دعای آخر ماه شعبان.

[۴]: بخشی از آیۀ ۴۴ سورۀ اسراء: «و هیچ موجودی نیست جز آنکه او را تسبیح می کند ولی شما تسبیحشان را نمی فهمید».

[۵]: بخشی از آیۀ ۲۳ سورۀ اسراء: «پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید».

. انتهای پیام /*