امام خمینی در اوج قدرت نظام ستم شاهی، افشاگر روابط پنهان رژیم شاه و اسرائیل بود و مقابله با خطر اسرائیل برای جهان اسلام را بسیار جدی و پیگیرانه دنبال می کرد.او اولین مرجع تقلید و پیشوای بزرگ مذهبی بود که مجوز حمایت از مبارزان فلسطینی از محل وجوهات شرعی و زکوات و صدقات را صادر نمود. امام از همان آغاز وجهه اسلامی و بعد اعتقادی مبارزه با اسرائیل را کارسازترین روش برای بسیج ملت مظلوم فلسطین و جلب حمایت امت اسلام از آنان معرفی نمود و اتخاذ مشی های دیگری همچون تکیه بر قومیت عربی و نگرشهای ناسیو نالیستی و دیگر ایدئولوژیهای وارداتی و غیر اسلامی را انحراف در مسیر مبارزه برای آزادی قدس می دانست.
امام خمینی به دلیل آگاهی از مشکلات و معضلات درونی جهان اسلام از جمله ضعف و ناتوانی یا وابستگی بعضی از سران کشورهای اسلامی همواره بر آگاهی و شعور عمومی جهان اسلام منبعث از اصول اعتقادی و مشترکات ایمانی و فرهنگی امت و پرهیز از اختلافات فرقه ای تاکید می نمودند. نگرش امام در باره فلسطین را در موارد زیر می توان برشمرد:
لزوم استفاده از حربه نفت علیه آمریکا و اسرائیل (صحیفه امام، جلد 3، ص2... )، بازیابی هویت اسلامی و بازگشت به اسلام (همان ، جلد 13 ، ص 89)، افشای مکرر نقشه اسرائیل بزرگ مبنی بر «اسرائیل مرزهای تو از نیل تا فرات است» و تاکید بر خطر توسعه طلبی اسرائیل، تفکیک یهود از صهیونیسم، اتحاد امت اسلام (همان، جلد10، ص 417 و 418) و بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت ها و قابلیت های جهان اسلام که اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نمونه ای از این رویکرد آگاهانه امام خمینی است که مترتب بر اهداف زیر از نگاه آن امام همام بود.
کوتاه کردن دست غاصب اسرائیل و پشتیبانان او از سرزمین فلسطین
نقش تعیین کننده سر نوشت فلسطین
روز مقابله مستضعفین با مستکبرین
هشدار به ابرقدرت ها
روز احیای اسلام
بسیج عمومی اسلامی
تشکیل حزب مستضعفین
بیداری و آزادی از قید اسارت و بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرت ها
استفاده از ایمان و قدرت اسلام
جهت اطلاع بیشتر به کتاب فلسطین از دیدگاه امام خمینی (تبیان، دفتر چهارم) که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به چاپ رسیده است مراجعه کنید.

. انتهای پیام /*