خیر ، حضرت امام دو برادر به نام نورالدین هندی و مرتضی پسندیده داشتند که اولی قبل از حضرت امام و دومی بعد از امام مرحوم شدند و امام سه خواهر نیز داشتند که مرحوم شده اند. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به خاطرات آیت الله پسندیده از انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

. انتهای پیام /*