پاسخ این پرسش، با توجه به چگونگی تصویب و اجرای قانون روشن می شود، که به اختصار به آن اشاره می شود:
- قوانین و مقررات هرجامعه، برخاسته از زمینه های تاریخی، دینی، فرهنگی و نیازها و... آن جامعه است، و اگر کشوری بر پایه خواست مردم (دموکراسی) تشکیل شده باشد، خواست مردم آن کشور در قوانین آنها باید متبلور شود، و باید این خواست و تمایل مردم به وسیله ای مانند رفراندم و ...منعکس شود، و باید توجه داشت که در قوانین جزئی جامعه، امکان رای گیری و...وجود ندارد، بلکه قوانین بر پایه همان زمینه ها و تمایلات کلی، توسط نمایندگان و حاکمان برگزیده توسط مردم تصویب و اجرا می شود.
- انقلاب اسلامی ایران، برپایه حرکت اکثری مردم ایران در مبارزه با رژیم پهلوی پا گرفت و پس از پیروزی بر رژیم، نظام حکومتی در ایران با رفراندوم نوع حکومت و قانون اساسی جمهوری اسلامی با انتخاب خبرگان ملت و سپس رفراندوم با اکثریت رای مردم به تصویب رسید.
- بنابر اصل چهارم قانون اساسی، همه مقررات و قوانین کشور باید مطابق اسلام باشد، و نمایندگان و مجریان جامعه موظف به تصویب و اجرای آن هستند و همانطور که می دانید، حجاب زن یکی از دستورات مسلم اسلام است، بنابراین جمهوری اسلامی بر پایه روند قانونی، چاره ای جز اعلام حجاب برای زنان نداشته است.
اکنون توجه سئوال کننده محترم را به این نکته توجه می دهم که به فرض که دسته ای از زنان بی حجاب که خواستار عدم حجاب بودند، این خواست آنها از مجاری دموکراسی، به تصویب نرسیده و منعکس نشده است، ولی خواست اکثر که حجاب بوده [یعنی اجرای قوانین اسلام] به تصویب رسیده است.
و نکته دیگری را نیز یادآوری می کنم، که صرف شرکت زنان بی حجاب در تظاهرات، نمی تواند قانون باشد و یا تعیین کند و یا مانع تصویب قانونی شود. اگر چنین باشد، آیا نمی توان گفت که عده ای در تظاهرات شرکت کردند، که بدون گواهی نامه رانندگی می کردند؟ چرا در جمهوری اسلامی داشتن گواهی نامه الزامی است؟ یا اینکه تعدادی دانش آموز دانشجو در تظاهرات شرکت کردند که در امتحان تقلب می کردند؟ چرا در جمهوری اسلامی تقلب در امتحان ممنوع است! و یا این که عده ای در تظاهرات شرکت کردند که در معاملات خود و تحصیل مال مرتکب ربا، احتکار، گرانفروشی، تباه کردن حق مردم و ...شدند؛ چرا در جمهوری اسلامی این اعمال ممنوع است؟ و یا کسانی در تظاهرات شرکت کردند که مالیات نمی پرداختند، چرا باید مالیات اجباری باشد و...هزارها نمونه های دیگر.
بنابراین معلوم است، راه تعیین و تصویب قانون [قانون اساسی- قانون عادی و...] حضور در تظاهرات نیست، بلکه رجوع به راههای شناخته شده می باشد، مانند رفراندوم، انتخاب نمایندگان مجلس، انتخاب رئیس جمهور و ....

. انتهای پیام /*