در صورتی که قبول داشته باشیم امام خمینی(س) مرجع تقلید بودند و احکام فقهی هر مدعایی را می دانستند و نیز فیلسوف بودند و می توانستند انگیزه های طرح موضوعات را شناسایی کنند. همچنین عارف بودند که مردم از اهل معرفت انتظار دارند با روش شهودی، واقعیت¬ها را نیز در یابند، آنگاه چنین شخصیتی اگر احساس کند که کسی آن هم در تصدی مقام دادستانی انقلاب اسلامی که اهمیت فوق العاده دارد، می خواهد کسی را که در چنین جنایتی دست داشته تبرئه کند، آنهم کسی که در دولت های بعدی مسئولیت هایی به عهده گرفت، آنگاه جفایی نابخشودنی به امام(س) است که ایشان را تا این حد سهل انگار تصور کنیم.
و اما اینکه «چرا اکنون برخی تلاش دارند تا دستور ایشان (امام) را نادیده بگیرند؟» باید وارد انگیزه ها شد که شاید در اینجا پرداختن به آن درست نباشد. با این حال یک نکته مهم را هم نباید فراموش کرد و آن اینکه بالاخره اهل تاریخ از چنین امری مهمی به راحتی نمی گذرند و ما هم چه به آنها حق بدهیم و چه حق ندهیم در آتیه تحقیقات مفصلی در این زمینه آغاز خواهند کرد.

. انتهای پیام /*